Факультет післядипломної освіти

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, 
тел. +38 (032) 276-93-74
79010, м. Львів, вул. Мечникова, 10,
тел. +38 (032) 275-49-56
Інтернатура: +38 (032) 275-53-96

E-mail

Декан факультету


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
Січкоріз Орест Євгенович кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб

Напрямок діяльності

Факультет післядипломної освіти організований у 1955 році. Сьогодні за структурою й об'ємом роботи факультет посідає третє місце серед установ післядипломної освіти після Київської та Харківської медичних академій післядипломної освіти. Він має у своєму складі три підрозділи: інтернатуру (первинну спеціалізацію), підрозділ підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців і госпрозрахунковий відділ.
На факультеті функціонують 22 кафедра та 16 курсів з філіями: 6 кафедр мають філії у м. Луцьку; кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини має філію у м. Трускавці. Кафедра терапії №1 та медичної діагностики має філію у м.Рівному (на базі Діагностичного центру ім.Поліщука). Кафедри розташовані на базі клінік 8 обласних, 9 міських клінічних багатопрофільних і спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та 4 регіональних медичних центрів м. Львова, клінічної лікарні Львівської залізниці, 5 обласних і міських клінічних лікарень м. Луцька, 2 санаторіїв і бальнеологічної лікарні м. Трускавця.
Основними завданнями факультету в галузі освітньої діяльності є:
первинна спеціалізація випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації в інтернатурі;
отримання лікарем або провізором освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця магістра медицини (фармації) під час проходження інтернатури з певної спеціалізації;
перепідготовка лікаря (провізора) - спеціаліста з присудженням йому звання лікаря (провізора) - спеціаліста з другої спеціальності (вторинна спеціалізація);
підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) шляхом проведення циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів;
стажування лікарів (провізорів), які мали перерву в своїй практичній діяльності або своєчасно не пройшли атестацію;
надання допомоги органам і закладам охорони здоров'я у здійсненні заходів з безперервної післядипломної освіти. 
Первинна спеціалізація в інтернатурі здійснюється за 29 спеціальностями, підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців - за 84 спеціальностями. Контингент слухачів на всіх циклах навчання складає понад 11000 осіб.
Значну роботу здійснюють кафедри щодо підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійних іспитів "Крок-3. Стоматологія", "Крок-3. Загальна лікарська підготовка","Крок-3. Лабораторна діагностика","Крок-3. Фармація".
Колективи кафедр співпрацюють із зарубіжними партнерами. Членами Європейських або Міжнародних асоціацій або товариств та їх виконавчих комітетів. 

До складу факультету входять: 
1. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
3. Кафедра гематології і трансфузіології ФПДО
4. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології ФПДО
5. Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
6. Кафедра медичної інформатики ФПДО
7. Кафедра медичного права ФПДО
8. Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО
9. Кафедра онкології і радіології ФПДО
10. Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
11. Кафедра організації і управління охороною здоров'я ФПДО
12. Кафедра офтальмології ФПДО
13. Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
14. Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО
15. Кафедра променевої діагностики ФПДО
16. Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
17. Кафедра сімейної медицини ФПДО
18. Кафедра терапевтичної стоматології ФПДО
19. Кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО
20. Кафедра урології ФПДО
21. Кафедра фармацевтичної хімії ФПДО
22. Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
23. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО

Штат підрозділу

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА
Коцай Богдан Романович, к.м.н., доц. кафедри педіатрії та неонатології ФПДО
Томків Василь Михайлович, к.м.н., доц. кафедри гігієни та профілактичної токсикології
ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ
 
Інспектори: Баландюх Г.Я., Баландюх Н.Я., Ільницька І.Е., Козяк К.Я., Колач Т.С., Мартинів О.Я., Стебницька І.К., Стець Н.Є., Чернецька А.П., Юзвак Г.В.“]