Медичний факультет №1

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. (032) 275-59-36, 278-66-03

E-mail

Декан факультету


Напрямок діяльності

До складу факультету входять :

1. Кафедра акушерства і гінекології
2. Кафедра дерматології, венерології
3. Кафедра епідеміології
4. Кафедра загальної гігієни з екологією
5. Кафедра загальної хірургії
6. Кафедра інфекційних хвороб
7. Кафедра нормальної анатомії
8. Кафедра патологічної фізіології
9. Кафедра педіатрії №1
10. Кафедра сімейної медицини
11. Кафедра радіології та радіаційної медицини
12. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1
13. Кафедра травматології і ортопедії
14. Кафедра хірургії №1
15. Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
16. Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Штат підрозділу

Заступники декана:
Танчин Ігор Андрійович, к.мед.н., доцент кафедри нормальної анатомії;
Скалецька Наталія Михайлівна, к.мед.н., асистент кафедри радіології та радіаційної медицини;
Заступник декана з наукової роботи – Матещук-Вацеба Леся Ростиславівна, д.мед.м., професор, завідувач кафедри нормальної анатомії;
Заступник декана з лікувальної роботи – Зінчук Олександр Миколайович, д.мед.м., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб;
Заступник декана з виховної роботи - Кривяк Богдана Ярославівна, старший викладач кафедри латинської та іноземних мов
Вчений секретар - Шалько Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини
Старші інспектори:
Боднар Оксана Євгенівна,
Смалюх Анна Володимирівна;
Інспектор:
Кудринська Оксана Олегівна“]