Медичний факультет №1

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. (032) 275-59-36, 278-66-03

E-mail

Декан факультету


Дибас Богдан Володимирович
кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургіїї № 1

Напрямок діяльності

До складу факультету входять :

1. Кафедра акушерства і гінекології
2. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології
3. Кафедра дерматології, венерології
4. Кафедра епідеміології
5. Кафедра загальної гігієни з екологією
6. Кафедра загальної хірургії
7. Кафедра інфекційних хвороб
8. Кафедра латинської та іноземних мов
9. Кафедра нормальної анатомії
10. Кафедра патологічної фізіології
11. Кафедра педіатрії №1
12. Кафедра сімейної медицини
13. Кафедра радіології та радіаційної медицини
14. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1
15. Кафедра травматології і ортопедії
16. Кафедра хірургії №1
17. Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
18. Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Штат підрозділу

Заступники декана:
Танчин Ігор Андрійович, к.мед.н., доцент кафедри нормальної анатомії;
Скалецька Наталія Михайлівна, к.мед.н., асистент кафедри радіології та радіаційної медицини;
Заступник декана з наукової роботи – Матещук-Вацеба Леся Ростиславівна, д.мед.м., професор, завідувач кафедри нормальної анатомії;
Заступник декана з лікувальної роботи – Зінчук Олександр Миколайович, д.мед.м., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб;
Заступник декана з виховної роботи - Кривяк Богдана Ярославівна, старший викладач кафедри лактинської та іноземних мов
Вчений секретар - Шалько Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології
Старші інспектори:
Боднар Оксана Євгенівна,
Смалюх Анна Володимирівна;
Інспектор:
Кудринська Оксана Олегівна“]