Кафедра фармакології

Адреса


79010, м. Львів, вул. Пекарська,52

Тел. +380(32)276-78-21

E-mail


Завідувач кафедри
Піняжко Олег Романович, Доктор медичних наук, професор, голова регіонального відділення Державного фармакологічного центру МОЗ Украіни (Львівська область).

Перелік дисциплінНа кафедрі фармакології читаються лекції і проводяться практичні заняття з дисципліни "Фармакологія" для студентів ІІІ курсу медичного, ІІ і ІІІ курсів стоматологічного і ІІІ курсу фармацевтичного факультетів ( денна та заочна форми навчання, клінічні фармацевти ).
Для студентів-іноземців читаються лекції і проводяться практичні заняття українською та англійською мовами. Проводиться елективний курс « Побічна дія ліків».
Для лікарів-інтернів всіх спеціальностей читається курс «Лікарська рецептура і фармакологічний нагляд».
Штат кафедри1. Гаврилюк І. М. - доцент кафедри,к.мед.н.,секретар комісії з біоетики, секретар Вченої Ради медичного факультету №2.
2. Іванків О. Л. - доцент кафедри,к.мед.н., відповідальна за навчальну роботу кафедри.
3. Чикайло І.П. - доцент кафедри,к.мед.н.
4. Пошивак О. Б. - в.о.доцента кафедри, к.мед.н., відповідальна за наукову роботу кафедри.
5. Кузьмінов О.Б. - асистент кафедри, к.біол.н.
6. Коропецька Н.Ю. -старший викладач кафедри, к.мед.н.
7. Антонів О.І - асистент кафедри,к.біол.н., профорг
8. Мироненко С.І. - асистент кафедри.
9. Дячок І.Л. - асистент кафедри.
1о. Семійон-Лучишин О.В. - асистент кафедри.
11. Нєктєгаєв І.О. - старший лаборант кафедри.
12. Гойсак Н.Р. - старший лаборант кафедри, матеріально відповідальна і відповідальна за інтернет-сторінку кафедри.
13. Семійон-Лучишин О.В. - -старший лаборант кафедри.
14. Биндас М.М. - старший лаборант кафедри.“]