Кафедра гістології, цитології та ембріології

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
тел. (032) 2769373, 2368444

E-mail


Завідувач кафедри


Луцик Олександр Дмитрович, доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Перелік дисциплін

Кафедра викладає основи цитології та ембріології, загальну та спеціальну гістологію (мікроанатомію) людського організму для студентів медичного (II-III семестри) та стоматологічного (I-II семестри) факультетів.
Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
22 «Охорона здоров’я» здійснюється за спеціальностями
221 «Стоматологія» – стоматологічний факультет, І курс;
222 «Медицина» – медичний факультет, І та ІІ курс;
228 «Педіатрія» – медичний факультет, І та ІІ курс.

Штат кафедри

Луцик Олександр Дмитрович - д.мед.н., професор, завідувач кафедри<br /> Ященко Антоніна Михайлівна - д.мед.н., професор, відповідальна за наукову роботу<br /> Білий Ростислав Олександрович - д.біол.н., професор<br /> Єлісєєва Ольга Петрівна - д.біол.н., професор<br /> Наконечна Ольга Владиславівна - к.біол.н., доцент, завуч<br /> Дудок Василь Васильович - к.мед.н., доцент<br /> Смолькова Олена Віталіївна - к.мед.н., доцент<br /> Джура Ольга Романівна - к.мед.н., доцент, відповідальна за виховну роботу<br /> Челпанова Ілона Владиславівна - к.мед.н., доцент<br /> Панкевич Леся Володимирівна - к.мед.н., доцент<br /> Ковалишин Василь Іванович - к.біол.н., ст.н.сп.<br /> Луцик Максим Максимович - к.мед.н., асистент<br /> Амбарова Наталія Олександрівна - к.мед.н., асистент<br /> Согомонян Єлізавета Анатоліївна - к.мед.н., асистент<br /> Струс Христина Ігорівна - к.біол.н., асистент<br /> Дудок Ольга Василівна - к.мед.н., асистент<br /> Думич Тетяна Ігорівна - к.біол.н., асистент<br /> Заставний Ігор Ігорович - асистент<br /> Шегедін Анастасія Юріївна - аспірант<br /> Боніщук Леся Володимирівна - лаборант“]