Кафедра загальної гігієни з екологією

Адреса

79010, Львів, вул. Зелена, 12, тел.: +38 (032) 276-28-37

E-mail


Завідувач кафедри


Федоренко Віра Іларіонівна, доктор медичних наук, професор

Перелік дисциплін

Гігієна та екологія (222 "Медицина")
Гігієна та екологія (221 "Стоматологія")
Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку (228 "Педіатрія")
Гігієна у фармації та екологія (226 "Фармація") очна форма навчання
Гігієна у фармації та екологія (226 "Фармація") заочна форма навчання

Штат кафедри

Кіцула Любов Михайлівна – к.мед.н., доцент, завуч кафедри
Козак Лілія Петрівна – к.б.н., доцент, відповідальна за наукову роботу та науковий студентський гурток, секретар кафедри
Мудра Ірина Германівна – к.мед.н., доцент, відповідальна за виховну роботу, відповідальна за збереження матеріальних цінностей
Москвяк Наталія Володимирівна – к.мед.н., доцент, профорг, відповідальна за наукову інформацію
Риза Лілія Валентинівна – к.мед.н., доцент 
Сибірний Андрій Володимирович - к.б.н., доцент,  відповідальний за інформаційні технології на кафедрі
Ямка Ярослава Михайлівна -асистент, відповідальна за цивільну оборону, протипожежну безпеку та техніку безпеки
Клименко Леся Романівна – асистент
Рибак Іванна Степанівна - асистент
Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна - к.мед.н., доцент
Зарічна Ольга Зіновіївна - к.б.н., асистент
Содомора Ольга Олексіївна - асистент
Яциник Ірина Григорівна- лаборант

“]