У програмі реформування медичної освіти передбачений безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я. Процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей має тривати постійно, бо лише так можна підтримувати або покращувати свої стандарти професійної діяльності. 

З метою поглиблення професійних знань та навичок працівники кафедри клінічної лабораторної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького взяли участь у 23-му Європейському Конгресі клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Наш Університет із постерними роботами презентували доцент кафедри Андрій Кость — «Рівні фібриногену плазми крові при різних клінічних формах розсіяного склерозу»  («Plasma fibrinogen levels in different clinical forms of multiple sclerosis») та аспірант Наталія Козопас — «Вплив індексу маси тіла на якість еякуляту  субфертильних чоловіків» («The effect of increasing Body Mass Index on sperm quality of subfertile men»), науковий керівник – професор Г. Максимюк).

Європейський Конгрес клінічної хімії та лабораторної медицини (European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) є вагомою науковoю подією в сфері лабораторної медицини. Цьогоріч загальна кількість зареєстрованих учасників була рекордною і перевищила 6000 фахівців.

Під час роботи з’їзду було проведено понад 70 наукових заходів, розподілених по чотирьох пленарних сесіях, 20 симпозіумів та 40 навчальних семінарів. Упродовж даної події висвітлювалися різноманітні теми: епігенетика раку, інформаційна безпека, лабораторна діагностикa захворювань нирок, печінки та щитовидної залози, сепсису, діабету, а також науковці широко обговорювали питання фертильності та екстракорпорального запліднення, зокрема. Окрім того, в програмі цьогорічного Конгресу була предбачена сесія для молодих вчених. 

Наталія Козопас, аспірант кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua