19 червня відбулося засідання Вченої ради факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Розпочав його голова вченої ради, декан ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, доцент Орест Січкоріз.

Відповідно до порядку денного про результати виховної роботи на факультеті доповів доцент кафедри хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО Євген Лещук. Зі звітом про стан навчально-методичної роботи виступила доцент кафедри ортодонтії Тетяна Лисак.

Про результати перевірки наповненості системи МISA навчальними матеріалами та методичним забезпеченням відповідно до робочих навчальних програм на кафедрах ФПДО на виконання наказу ректора «Про другий етап впровадження системи МISA» доповів заступник декана факультету післядипломної освіти, доцент кафедри педіатрії та неонатології ФПДО Богдан Коцай.

Під час засідання вченої ради факультету післядипломної освіти Університету відповідно до порядку денного розглядали питання присвоєння вчених звань працівникам Університету.

За інформацією факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua