24 травня у конференц-залі Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулося засідання Вченої ради Університету. Серед присутніх були члени Вченої ради Університету – представники ректорату та професорського складу Університету.

Розпочав засідання голова Вченої ради, ректор ЛНМУ імені Данила Галицького, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський.

Ректор вручив грамоту докторові медичних наук, професору кафедри неврології Володимиру Шевазі за багаторічну, сумлінну і плідну працю у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та з нагоди ювілею – 80-річчя з дня народження.

Ректор також вручив атестати доцента працівникам Університету.

Атестати доцента отримали:

  • Виноградова Олена Миколаївна – доцент кафедри терапевтичної стоматології
  • Задорожний Андрій Михайлович – доцент кафедри інфекційних хвороб
  • Козопас Віктор Степанович – доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини
  • Лущ Уляна Ігорівна – доцент кафедри філософії та економіки
  • Малко Наталія Василівна – доцент кафедри стоматології дитячого віку
  • Одноріг Лілія Олександрівна – доцент кафедри медичної біології, паразитології та генетики
  • Субтельна Іванна Юріївна – доцент кафедри фармацевтичної органічної і біоорганічної хімії
  • Струс Оксана Євгенівна – доцент кафедри технології ліків і біофармації.

Відповідно до порядку денного про готовність ЛНМУ імені Данила Галицького до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) та об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) доповів перший проректор з науково-педагогічної роботи, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Мечислав Гжегоцький.

З інформацією про роботу Центру міжнародних зв’язків та євроінтеграції ЛНМУ імені Данила Галицького виступила керівник Центру, професор Тетяна Негрич.

Діяльність Центру біостатистики висвітлив керівник Центру, доцент Тарас Гутор.

Про науково-дослідну роботу студентів та молодих вчених університету, завдання щодо її покращення доповіла науковий керівник СНТ та ТМВ, професор Зоряна Масна. З цього питання Вчена рада прийняла ухвалу.

Відповідно до порядку денного члени Вченої ради розглянули питання присвоєння вчених звань та обрання на посади науково-педагогічних працівників Університету.

Вчена рада рекомендувала до друку видання та навчально-методичні посібники, внесла зміни до складу Вченої ради, а також розглянула низку інформаційних матеріалів, зокрема інформацію про результати участі студентів у фахово орієнтованих студентських олімпіадах.

Також були озвучені подяки ректорові ЛНМУ імені Данила Галицького, академіку НАМН України, професору Б. Зіменковському, проректору з наукової роботи, професору А. Наконечному, директорові Наукової бібліотеки М. Надразі, працівникам Я. Щоголєвій та Л. Метельській від Національної наукової медичної бібліотеки України за організацію та проведення Міжнародної  науково-практичної конференції «Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури».

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua