24 червня 2019 р. у Києві в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся круглий стіл на тему «Конституційне право людини на охорону здоров’я крізь призму медичної реформи», присвячений 23-річчю з дня прийняття Конституції України (28.06.1996 р.). Захід організували Національна академія медичних наук України, Національна асоціація адвокатів України та Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ. 

Метою круглого столу було обговорення ключових питань медичної реформи та її впливу на права людини, визначення досягнень і недоліків трансформацій, які відбуваються у сфері охорони здоров’я, а також підготовка рекомендацій за результатами круглого столу для органів влади з метою оптимізації «дорожньої карти» медичної реформи.

У заході взяла участь завідувачка кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького, доцент Ірина Сенюта. Вона виступила з доповіддю на тему «Права людини та медична реформа: пошук нормативного балансу», у межах якої, зокрема, висвітлила питання низки прав і особливостей їх реалізації в умовах трансформацій у сфері охорони здоров’я: від вільного вибору лікаря, якісної допомоги до обробки персональних даних.

*

25 червня 2019 р. у Києві в Національній асоціації адвокатів України відбувся круглий стіл на тему «Зміни правового регулювання застосування методів ДРТ в Україні». Організаторами заходу виступили Всеукраїнська фундація компаній з організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій та Центр медичного та репродуктивного права спільно з Комітетом медичного і фармацевтичного права НААУ.

Завідувачка кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права НААУ Ірина Сенюта виступила з доповіддю на тему «Реалізація та захист репродуктивних прав людини: чи потрібно обмежувати?»

На круглому столі обговорили низку питань, пов’язаних з правовим регулюванням ДРТ: від посмертного донорства репродуктивних клітин, репродуктивних клітин як об`єктів у правовому розумінні, сурогатного материнства крізь призму практики ЄСПЛ, національних і міжнародних судів до найбільш поширених правопорушень і видів відповідальності за правопорушення у цій сфері. Особливу увагу приділено питанню прийняття спеціального закону в цій царині та з’ясуванню місця, обсягу та змісту репродуктивних прав у такому акті. 

За інформацією кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua