7 червня кафедра медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького організувала та провела науковий семінар для аспірантів першого року навчання, які обрали медичне право як вибіркову дисципліну.

Модератором і доповідачем заходу виступила завідувач кафедри, професор Ірина Сенюта

Аспіранти та співробітники кафедри медичного права обговорили актуальні проблеми у сфері охорони здоров’я. З доповідями виступили завідувач кафедри, професор Ірина Сенюта, доцент Олена Ілюшик, старший викладач Леся Катинська, асистенти Мар’яна Ванчак та Ольга Юрчук, а також аспіранти Маріанна Юрчак, Ірина Бігун, Олександр Гейко, Наталія Мотринець, Олексій Валовий, Майя Лафаренко.

Доповідачі висвітлили питання дотримання права на таємницю про стан здоров’я, привернули увагу до проблем фотографування в медицині, зокрема щодо дотримання конфіденційності при формуванні портфоліо медичних послуг; розкрили підстави та законодавчу процедуру відмови лікуючого лікаря від подальшого ведення пацієнта та акцентували увагу на важливості дотримання етичних норм і законодавчих вимог під час процесу відмови від надання медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів. Розкрили питання відмови пацієнта від медичного втручання; висвітлили проблемні питання евтаназії; трансплантації; національного та міжнародного нормативного регулювання штучного інтелекту в сфері охорони здоров’я та питання, пов’язані з відповідальністю при застосуванні штучного інтелекту. 

Учасники наукового семінару ознайомилися з успішним досвідом релокації закладу охорони здоров’я з непідконтрольної території, нормативними прогалинами та організаційними проблемами, які при цьому виникають; привернули увагу присутніх до питання необхідності застосування в охороні здоров’я концепції охорони здоров’я, дружньої до дитини як суб’єкта права; наголосили на необхідності дотримання законодавчих вимог при здійсненні медико-біологічних експериментів на різних категоріях пацієнтів та акцентували на неприпустимості застосування експериментів на військовополонених, ув’язнених, вагітних та інших категоріях осіб; висвітлили роль та значення НСЗУ при здійсненні державних закупівель та на прикладах судової практики розкрили проблемні моменти недотримання умов договорів з НСЗУ та наслідки таких порушень для закладів охорони здоров’я.

За інформацією кафедри медичного права

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua