Кафедра гігієни та профілактичної токсикології ФПДО

Адреса

79010, вул. Зелена, 12
тел.: +38 (032) 276-28-22, 276-97-66

E-mail


Завідувач кафедри


Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна, кандидат медичних наук, доцент.

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін кафедри:
навчання англомовних студентів з предмету «Гігієна та екологія»,
підготовка лікарів за спеціальностями:
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Комунальна гігієна»
«Гігієна праці»
«Гігієна харчування»
«Гігієна дітей та підлітків»
післядипломне навчання лікарів на циклах:
передатестаційних:
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Комунальна гігієна»
«Гігієна праці»
«Гігієна харчування»
«Гігієна дітей та підлітків»
ТУ:
«Радіаційна безпека»
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині» (для рентген-лаборантів медичних закладів)

Штат кафедри

Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна, к.мед.н., доцент, завідувач кафедри
Кузьмінов Борис Павлович, д.мед.н., професор, директор НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Крупка Неля Омелянівна – к.мед.н., доцент,завуч кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу
Томків Василь Михайлович, к.мед.н., доцент, заступник декана ФПДО з питань інтернатури,відповідальний за національно-патріотичне виховання,відповідальний за збереження матеріальних цінностей
Колінковський Олександр Миколайович, к.мед.н., в.о. доцента, профорг кафедри, відповідальний за ТБ, ППБ, відповідальний за цивільну оборону
Туркіна Віра Артурівна, к.б.н., асистент, с.н.с. ЦНДЛ і лабораторії промислової токсикології,секретар кафедри, відповідальна за наукову роботу кафедри
Брейдак Олександра Андріївна - к.мед.н., асистент,відповідальна за Веб-сторінку кафедри, дистанційне навчання
Куциняк Марія Зиновіївна – лаборант
“]