Кафедра гігієни та профілактичної токсикології

Адреса

79010, вул. Зелена, 12
тел.: +38 (032) 276-28-22, 276-97-66

E-mail


Завідувач кафедри


Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна, кандидат медичних наук, доцент.

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін кафедри:
навчання студентів з предмету «Гігієна та екологія»,
підготовка лікарів за спеціальностями:
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Комунальна гігієна»
«Гігієна праці»
«Гігієна харчування»
«Гігієна дітей та підлітків»
післядипломне навчання лікарів на циклах:
передатестаційних:
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Комунальна гігієна»
«Гігієна праці»
«Гігієна харчування»
«Гігієна дітей та підлітків»
ТУ:
«Радіаційна безпека»
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині» (для рентген-лаборантів медичних закладів)

Штат кафедри

Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна, к.мед.н., доцент, завідувач кафедри
Кузьмінов Борис Павлович, д.мед.н., професор, директор НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Томків Василь Михайлович, к.мед.н., доцент, заступник декана ФПДО з питань інтернатури 
Крупка Неля Омелянівна – к.мед.н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями та інтернами
Юрченко Світлана Теодорівна, к.мед.н., в.о. доцента, відповідальна за наукову роботу та науковий студентський гурток
Колінковський Олександр Миколайович, к.мед.н., в.о. доцента, відповідальний за Веб-сторінку кафедри, дистанційне навчання
Касіян Ольга Петрівна, к.мед.н., в.о. доцента, відповідальна за цивільну оборону, протипожежну безпеку та техніку безпеки
Ковалів Марія Омелянівна, к.мед.н., асистент, відповідальна за збереження матеріальних цінностей
Зелена Маріанна Ігорівна, к.мед.н., асистент, науковий інформатор
Туркіна Віра Артурівна, к.б.н., асистент, с.н.с. ЦНДЛ і лабораторії промислової токсикології
Матисік Світлана Ігорівна, асистент, заступник декана по роботі з іноземними студентами, секретар кафедри
Зелений Андрій Любомирович – асистент, відповідальний за громадську та виховну роботу
Брейдак Олександра Андріївна - асистент, старший лаборант
Куциняк Марія Зиновіївна – лаборант
“]