Факультет післядипломної освіти

Заходи БПР

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, 
тел. +38 (032) 276-93-74, 260-23-42
dep_FPGE@meduniv.lviv.ua

79010, м. Львів, вул. Мечникова, 10,
тел. +38 (032) 275-49-56; +38 (032) 236-84-63

Інтернатура: +38 (032) 275-53-96
dep_FPGE_i@meduniv.lviv.ua

E-mail

Проректор з післядипломної освіти


ПРОРЕКТОР З ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Січкоріз Орест Євгенович кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб

Напрямок діяльності

Факультет післядипломної освіти організований у 1955 році. Сьогодні за структурою й об'ємом роботи факультет посідає третє місце серед установ післядипломної освіти після Київської та Харківської медичних академій післядипломної освіти. Він має у своєму складі три підрозділи: інтернатуру (первинну спеціалізацію), підрозділ підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців і госпрозрахунковий відділ.
На факультеті функціонують 22 кафедра та 16 курсів з підрозділами: 6 кафедр мають підрозділи у м. Луцьку; кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини має підрозділ у м. Трускавці. Кафедра терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології має підрозділ у м.Рівному (на базі Діагностичного центру ім.Поліщука). Кафедри розташовані на базі клінік 8 обласних, 9 міських клінічних багатопрофільних і спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та 4 регіональних медичних центрів м. Львова, клінічної лікарні Львівської залізниці, 5 обласних і міських клінічних лікарень м. Луцька, 2 санаторіїв і бальнеологічної лікарні м. Трускавця.
Основними завданнями факультету в галузі освітньої діяльності є:
первинна спеціалізація випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації в інтернатурі;
отримання лікарем або провізором освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця магістра медицини (фармації) під час проходження інтернатури з певної спеціалізації;
перепідготовка лікаря (провізора) - спеціаліста з присудженням йому звання лікаря (провізора) - спеціаліста з другої спеціальності (вторинна спеціалізація);
підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) шляхом проведення циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів;
стажування лікарів (провізорів), які мали перерву в своїй практичній діяльності або своєчасно не пройшли атестацію;
надання допомоги органам і закладам охорони здоров'я у здійсненні заходів з безперервної післядипломної освіти. 
Первинна спеціалізація в інтернатурі здійснюється за 29 спеціальностями, підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців - за 84 спеціальностями. Контингент слухачів на всіх циклах навчання складає понад 11000 осіб.
Значну роботу здійснюють кафедри щодо підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійних іспитів "Крок-3. Стоматологія", "Крок-3. Загальна лікарська підготовка","Крок-3. Лабораторна діагностика","Крок-3. Фармація".
Колективи кафедр співпрацюють із зарубіжними партнерами. Членами Європейських або Міжнародних асоціацій або товариств та їх виконавчих комітетів. 

До складу факультету входять: 
1. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
3. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології ФПДО
4. Кафедра громадського здоровʼя
5. Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
6. Кафедра медичної інформатики ФПДО
7. Кафедра медичного права ФПДО
8. Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО
9. Кафедра онкології та радіології ФПДО
10. Кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
11. Кафедра офтальмології ФПДО
12. Кафедра педіатрії та неонатології ФПДО
13. Кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО
14. Кафедра променевої діагностики ФПДО
15. Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
16. Кафедра сімейної медицини ФПДО
17. Кафедра терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО
18. Кафедра терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО
19. Кафедра урології ФПДО
20. Кафедра хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО
21. Кафедра хірургії та трансплантології ФПДО
22. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО

Штат підрозділу

ДЕКАН
Мінько Лідія Юріївна, к.м.н., доц. кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
Коцай Богдан Романович, к.м.н., доц. кафедри педіатрії та неонатології ФПДО

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ
Астахова Г.Р., Баландюх Н.Я., Ільницька І.Е., Кізима О.Я., Клебан Т.Г., Колач Т.С., Кропивницька Е.Я., Мартиник С.Я., Мартинів О.Я., Стебницька І.К., Стець Н.Є., Чернецька А.П., Юзвак Г.В.“]