Ботанічний сад

Адреса

79010 м.Львів
вул.Пекарська, 69
тел. 278-64-56; 275-76-22

Ботанічний сад знаходиться за адресою м.Львів, вул. Пекарська, 73

E-mail

Керівник підрозділу


Директор Гулько Ростислав Миколайович
кандидат фармацевтичних наук, доцент

Напрямок діяльності

Ботанічний сад Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького - це єдиний в Україні спеціалізований сад лікарських рослин, закладений у 1929 році професором Вільчинським Т.Ф., а рішенням виконкому Львівської обласної ради за №307 від 25.06.64 року йому надано статус пам'ятки природи місцевого значення, що складається з колекційної ділянки лікарських рослин дендропарку.
Ботанічний сад входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлено особливий режим охорони, відтворення та використання.

Основними напрямками роботи є:
- збереження та наповнення в штучних умовах колекцій генофонду лікарських рослин місцевої і світової флори різних кліматичних зон, рідкісних, зникаючих та унікальних червонокнижних видів;
- забезпечення навчального процесу з фармакогнозії і ботаніки (лекцій, практичних занять) програмними гербарними взірцями і рослинною сировиною, а також навчальної практики студентів;
- проведення науково-дослідних робіт з метою пошуку нових джерел лікарської рослинної сировини, проблем охорони біорізноманіття, інтродукції та акліматизації, розмноження й ефективного використання рослин у медичній практиці;
- ведення навчальної та освітньо-виховної роботи з питань агротехніки лікарських рослин, охорони природи, екології та раціонального використання ресурсів лікарських рослин;
- ведення первинного обліку кадастрових відомостей про колекційний фонд Ботанічного саду та флористичне різноманіття.

Штат підрозділу

Гулько Р.М.
Щерба О.Б.
Харачко Т.І.
Ковальчук М.Б.
Війтишин Н.С.
Дибас Г.Г.
Решота Ю.Ю.
Голуб В.П.
Мудрак У.У.
Шпирало С.І.
Чорнописький М.С.
Ковальчук В.С.
Возний Б.Я.“]