Медичний факультет №1

 1. Кафедра акушерства і гінекології
 2. Кафедра дерматології, венерології
 3. Кафедра епідеміології
 4. Кафедра загальної гігієни з екологією
 5. Кафедра загальної хірургії
 6. Кафедра інфекційних хвороб
 7. Кафедра нормальної анатомії
 8. Кафедра патологічної фізіології
 9. Кафедра педіатрії №1
 10. Кафедра сімейної медицини
 11. Кафедра радіології та радіаційної медицини
 12. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
 13. Кафедра травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії
 14. Кафедра хірургії №1
 15. Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
 16. Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Медичний факультет №2

 1. Кафедра гістології, цитології та ембріології
 2. Кафедра дитячих інфекційних хвороб
 3. Кафедра дитячої хірургії
 4. Кафедра ендокринології
 5. Кафедра клінічної імунології та алергології
 6. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 7. Кафедра мікробіології
 8. Кафедра нормальної фізіології
 9. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
 10. Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики
 11. Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я
 12. Кафедра педіатрії №2
 13. Кафедра фармакології
 14. Кафедра внутрішньої медицини №1
 15. Кафедра хірургії № 2

Стоматологічний факультет

 1. Кафедра неврології
 2. Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
 3. Кафедра ортопедичної стоматології
 4. Кафедра ортодонтії
 5. Кафедра оториноларингології
 6. Кафедра психіатрії, психології та сексології
 7. Кафедра стоматології дитячого віку
 8. Кафедра терапевтичної стоматології
 9. Кафедра внутрішньої медицини №2
 10. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Фармацевтичний факультет

 1. Кафедра біологічної хімії
 2. Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
 3. Кафедра менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації
 4. Кафедра організації і економіки фармації
 5. Кафедра технології ліків і біофармації
 6. Кафедра токсикологічної і аналітичної хімії
 7. Кафедра фармакогнозії і ботаніки
 8. Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
 9. Кафедра філософії та економіки

Факультет післядипломної освіти

 1. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
 2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
 3. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології ФПДО
 4. Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
 5. Кафедра медичної інформатики ФПДО
 6. Кафедра медичного права ФПДО
 7. Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО
 8. Кафедра онкології і радіології ФПДО
 9. Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
 10. Кафедра громадського здоров’я ФПДО
 11. Кафедра офтальмології ФПДО
 12. Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
 13. Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО
 14. Кафедра променевої діагностики ФПДО
 15. Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
 16. Кафедра сімейної медицини ФПДО
 17. Кафедра терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО
 18. Кафедра терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО
 19. Кафедра урології ФПДО
 20. Кафедра хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО
 21. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО
 22. Кафедра хірургії та трансплантології ФПДО

Факультет іноземних студентів

 1. Кафедра латинської та іноземних мов
 2. Кафедра медичної біології, паразитології та генетики
 3. Кафедра біофізики
 4. Кафедра українознавства