Газета “Alma Mater”

 

Адреса

Для кореспонденції:
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69,
ЛНМУ ім. Данила Галицького, редакція газети «Alma Mater».

Редакції:
79010 м. Львів, вул. Шімзерів, 3а,
теоретичний корпус ЛНМУ ім. Данила Галицького. Тел./факс: (032) 275 58 75.

Оголошення і Загальна інформація

Засновник і видавець – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ректор – академік НАМН України, професор Борис Зіменковський)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 932

Передплатний індекс – 08900

Газета «Alma Mater» була заснована 9 вересня 1994 року (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, видане Державним комітетом України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – серія КВ № 932). Вона є правонаступницею багатотиражної газети «За передовий вуз» (згодом – «Медичні кадри»), яка виходила у Львівському державному медичному інституті (сьогодні – ЛНМУ ім. Данила Галицького) з 7 листопада 1955 року по 1991 рік.

Газета Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Alma Mater»:
— висвітлює актуальні питання медичної освіти і охорони здоров’я;
— інформує про важливі події, що відбуваються в Університеті;
— повідомляє про основні здобутки професорсько-викладацького складу, працівників та студентів Університету в різних напрямках — діяльності (навчальній, науковій, лікувальній, виховній тощо);
— знайомить з роботою Студентського наукового товариства, Студентського самоврядування та інших громадських організацій студентів та викладачів;
— публікує матеріали з найрізноманітнішої тематики.

Періодичність виходу – щомісяця; мова – українська; наклад – 700 примірників

Газета є передплатним виданням і розповсюджується по всій території України. Передплатний індекс – 08900.

Головний редактор – професор Анатолій Магльований.

Літературний редактор – Алла Синиця.

Технічний редактор – Михайло Яремчишин.

До відома авторів

Шановні дописувачі до газети «Alma Mater»!
Звертаємо Вашу увагу на необхідність при поданні матеріалів для публікації дотримуватися обов’язкових правил і вимог.

Редакція приймає до публікації оригінальні матеріали/дописи українською мовою – статті, інформації, замітки, кореспонденції, репортажі, інтерв’ю, коментарі, звіти, прес-релізи, рецензії, листи, нариси тощо.

Матеріали приймаються в електронній формі, вони повинні бути роздруковані та підписані авторами. Електронна версія має бути збережена в текстовому редакторі у форматі doc або rtf.

Ілюстрації слід подавати окремими файлами (назва файлу відповідає номеру ілюстрації в тексті) у форматі jpg або tif, роздільча здатність – не менше 600 dpi.

Дописи, які не оформлені згідно з наведеними вимогами, розглядатися не будуть.

Дописи приймаються до друку на безоплатній основі.

Редакційна колегія оцінює змістовність, інформативність і новизну матеріалів, а також ухвалює остаточне рішення щодо їх публікації. Редакційна колегія може прийняти допис до друку, повернути авторам для доопрацювання або відмовити у публікації.

Редакційна колегія має право відмовити в опублікуванні надісланих для друку матеріалів у таких випадках:
— коли автори подають до друку матеріали, які вже були раніше надруковані в іншому ЗМІ (у тому числі – в інтернет-виданні);
— за наявності доказів того, що представлені авторами відомості є некоректними або сфальсифікованими;
— при виявленні плагіату;
— коли у дописах наведено інформацію, що порушує етичні норми, честь, гідність і права інших осіб;
— за відсутності вільного місця на шпальтах чергового номера газети, а також у деяких інших випадках.

Редакція залишає за собою право на скорочення і редагування авторського тексту.

Відповідальність за достеменність ін­фор­­­­­мації несе автор.

Публікації в газеті можуть містити думки, що не збігаються з позицією редакції.

Редакція не повертає рукописи, не веде дискусію й переписку з авторами, гонорар авторам не виплачує.

Передрук вміщених у газеті матеріалів без посилання на джерело заборонено.

Дописи (електронна версія та роздрукований і підписаний авторами варіант) приймаються безпосередньо за адресою редакції: 79010 м. Львів, вул. Шімзерів, 3а, теоретичний корпус ЛНМУ ім. Данила Галицького; тел./факс: (032) 275 58 75. В окремих випадках, після погодження з редакцією, автор може надіслати матеріал на електронну адресу редакції – almater@ukr.net.

Запрошуємо до співпраці!