Стоматологічний медичний центр

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 а, 69 в
тел. реєстратури корпус № 1 (032) 276 73 67
тел. реєстратури корпус № 2 (032) 275 55 61
тел. реєстратури відділення стоматології дитячого віку (032) 236 84 57

E-mail

Керівник підрозділу


ДИРЕКТОР
Шибінський Володимир Ярославович, кандидат медичних наук, Ph.D, лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії, менеджер медичного обслуговування

Напрямок діяльності

Основними напрямками діяльності Стоматологічного медичного центру ЛНМУ ім. Данила Галицького є:

1. Забезпечення оптимальних умов для проведення навчально-лікувального та наукового процесу кафедрами стоматологічного факультету та факультету післядипломної освіти, надання первинної лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги, спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги населенню області та іншим громадянам (по звертанню).
2. Стоматологічний медичний центр є базою профільних кафедр стоматологічного факультету та факультету післядипломної освіти для проведення практичних занять і навчально-виробничої практики студентів, проведення наукових семінарів, конференцій, виставок, апробації та впровадження в практику наукових досягнень в галузі стоматології.
3. Функціями Стоматологічного медичного центру є:
- забезпечення проходження навчальних та виробничих практик студентів, інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти 1 – 4 рівнів акредитації за спеціальністю «Стоматологія» після закінчення вищих медичних закладів освіти 1 – 4 рівнів акредитації, а також тих, які закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти 1 – 4 рівнів акредитації, або навчалися на умовах контракту; проведення практичних і семінарських занять із студентами вищих медичних закладів освіти 1-4 рівнів акредитації та слухачами факультету післядипломної освіти;
- участь у підготовці науково – педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації стоматологів;
- організація та проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій, тренінгів, студентських олімпіад, виставок медичної апаратури та виробів медичного призначення;
- здійснення науково-методичного, організаційного та консультативного керівництва роботою стоматологічних служб та лікарів у межах Львівської області як головної установи області;
- надання кваліфікованої первинної лікувально – профілактичної стоматологічної допомоги, спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги населенню області та іншим громадянам (по звертанню);
- організація та проведення заходів по пропаганді здорового способу життя та санітарно-гігієнічному вихованню населення;
- подання медичної статистичної звітності у встановленому порядку.

У СТОМАТОЛОГІЧНОМУ МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ НАДАЄТЬСЯ МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА З:

лікування на сучасному обладнанні з використанням новітніх технологій;
реставрації та відновлення анатомічної будови форми зубів сучасними методами;
якісного ендодонтичного лікування з використанням мікроскопу, сучасних матеріалів та технологій;
лікування захворювань тканин пародонта;
лікування та профілактики захворювань слизової оболонки ротової порожнини;
протезування естетичними металокерамічними конструкціями, протезування беззубих щелеп; зубне протезування на імплантатах та протезування з використанням дорогоцінних металів (золото та золото платинові сплави);
відновлення зубного ряду за допомогою використання імплантів, з наступним протезуванням.
На базі Стоматологічного медичного центру розміщено п’ять кафедр стоматологічного факультету та дві профільні кафедри факультету післядипломної освіти. В структуру Стоматологічного медичного центру входять відділення терапевтичної стоматології №1, терапевтичної стоматології №2, хірургічної стоматології (операційна, наркозна), ортопедичної стоматології №2 та відділення підготовки до зубного протезування (які фінансуються із спеціального фонду та надають платні медичні послуги згідно чинного законодавства), ортопедичної стоматології №1, стоматології дитячого віку № 1, стоматології дитячого віку №2 та організаційно-методичний відділ.
В Стоматологічному медичному центрі функціонує фантомний клас, три рентгенкабінети, фізіотерапевтичний кабінет, зуботехнічні лабораторії, централізована стерилізаційна.
Кваліфіковані лікарі стоматологи проводять лікування захворювань зубів у дітей та дорослих під загальним знечуленням (наркозом) за показами, консультації та стоматологічну допомогу хворим з вродженими вадами обличчя та з геморагічними діатезами і лікування інших захворювань ротової порожнини з використанням апарату «Вектор» і високотехнологічного медичного комплексу SCORPION DENTAL OPTIMA.
У Стоматологічному медичному центрі на сучасному обладнанні проводяться всі види фізіотерапевтичних процедур.
У нас працюють рентгендіагностичні кабінети, у яких проводиться високоякісна діагностика за допомогою сучасного обладнання. На томографі виробництва Morita з мінімальним променевим навантаженням проводиться:
ортопантомограма;
рентгенографія СНЩС;
комп’ютерна томографія щелеп;
комп’ютерна томографія сегменту щелепи;
комп’ютерна томографія СНЩС;
комп’ютерна томографія додаткових пазух носа;
телерентгенографія.
Фахівці Стоматологічного медичного центру залучаються спеціалізованою експертною установою для проведення судово-медичних експертиз, а також Департаментом охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації - для розгляду скарг, заяв громадян.
Під керівництвом досвідчених лікарів-стоматологів проводиться підготовка молодих спеціалістів – лікарів-стоматологів-інтернів різних стоматологічних профілів.
На базі Стоматологічного медичного центру функціонує міжобласний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії, де надається медична стоматологічна допомога дітям з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

Штат підрозділу

ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА

Семчишин Олег Петрович – заступник з медичної частини (з лікувально-хірургічної роботи); лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії;
Мануйлик Ігор Іванович – заступник з медичної частини ( з ортопедичної роботи); лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії.

Бухгалтер Стоматологічного медичного центру
Кравець Любов Михайлівна

Завідувач відділення терапевтичної стоматології № 1
Свищ Мирослав Павлович – лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії

Завідувач відділення терапевтичної стоматології №2
Маковей Надія Василівна – лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії

Завідувач відділення стоматології дитячого віку №1
Харченко Андрій Володимирович – лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії

Завідувач відділення стоматології дитячого віку №2
Кубриш Ольга Степанівна – лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії

Завідувач відділення хірургічної стоматології
Слободян Роман Вікторович – лікар стоматолог

Завідувач відділення ортопедичної стоматології №1
Дмитрасевич Ігор Ярославович – лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії

Завідувач відділення ортопедичної стоматології №2
Гупало Богдан Петрович – лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії

Завідувач відділення підготовки до зубного протезування
Фіта Мар’яна Ігорівна – лікар стоматолог

Завідувач відділення змішаного прийому
Олійник Галина Назарівна – лікар стоматолог вищої кваліфікаційної категорії