ЕРАЗМУС+ – це Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Програма об’єднyє попередні Програми ЄС у сферах освіти, які відкрились для України в 1994 р., професійної підготовки і молоді та додано сферу спорту. Історія від Еразмус до Еразмус+ тут.

Програма має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. 

Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства, альянсидля розвитку інновацій, розвиток стратегій і співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси.

Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, що майже вдвічі більше фінансування порівняно з попереднім етапом.

Оновлена Програма 2021-2027 рр. є не тільки міжнародною, а й більш інклюзивною, цифровою та екологічною!

Україна на період конкурсів 2021-2027 рр. має статус Країни НЕ Асоційованої до Програми – країна-партнер Програми та входить до регіону 2 країн Східного Партнерства

Організації з України, які працюють у сферах освіти, молоді та спорту, мають доступ майже до 40 конкурсів Програми ЄС Еразмус+.

ПРІОРИТЕТИ Програми

  • Інклюзія та різноманіття: обмежений доступ чи менші можливості; проблеми зі здоров’ям; бар’єри, пов’язані з системами освіти, навчання, дискримінацією; культурні відмінності; соціальні, економічні та географічні бар’єри.
  • Цифрові трансформації.
  • Зелені трансформації, навколишнє середовище та боротьба зі зміною клімату.
  • Участь у демократичному житті, спільні цінності та громадянська активність.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького розпочав участь у програмах академічної мобільності Еразмус+ у  2015 р. із Вроцлавським медичним університетом, Польща. На сьогоднішній день основними партерами  у програмі академічної мобільності Еразмус+ є наступні університети:

  1. Вроцлавський медичний університет, Польща.
  2. Університет прикладних наук ім. Юзефа Голуховського, Польща.
  3. Варшавський медичний університет, Польща.
  4. Севільський Університет, Іспанія.
  5. Сілезький медичний університет, Польща.
  6. Литовський університет наук здоров’я, Литва.

Детальна інформація про участь працівників та студентів Університету у програмах академічної мобільності Еразмус+.