Пріоритетним напрямком міжнародної діяльності Університету є участь науково-педагогічних працівників у виконанні міжнародних наукових та освітянських проєктів, які фінансуються Європейським Союзом, зокрема програм «Еразмус+» та «Горизонт 2020».

«Горизонт 2020»

 

Відповідно до Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020» працівники кафедри гістології, цитології та ембріології у 2023 році продовжують виконання проєкту NeutroCure «Розробка «розумних» підсилювачів реакційноздатних сполук кисню специфічних для аномальних поліморфноядерних нейтрофілів для лікування запальних та аутоімунних захворювань, раку та мієлосупресії» («Development of “smart” amplifiers of reactive oxygen species specific to aberrant polymorphonuclear neutrophils for treatment of inflammatory and autoimmune diseases, cancer and myeloablation») конкурсу FETOPEN-01-2018-2019-2020 – FET-Open Challenging Current Thinking (Відкритий для усіх конкурс технологій майбутнього – виклик наявним поглядам) у межах співпраці з Фрідріх-Александра Університетом Ерлянгену-Нюрнбергу, Німеччина; Університетом Суррей, Великобританія; Національним центром кардіоваскулярних досліджень, Іспанія; Інститутом Густава Руссо, Франція та компанією Redoxis АВ, Швеція, термін виконання 2020-2024 рр. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий.

Університет продовжує реалізацію проєкту Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020» RISE NoBiasFluors «Неупереджені флуоресцентні барвники як маркери ліків для оптичної візуалізації в клітині та організмі» «Non-biased fluorescent dyes as markers of drugs for optical in cellulo and in vivo imaging». Виконавці – кафедри університету. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий.

Національне агентство академічних обмінів Польщі (NAWA)

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії нашого Університету здійснює активну співпрацю з кафедрою біотехнології Медичного університету міста Білосток. Зокрема, в рамках співробітництва з даним ЗВО у 2023 році продовжується виконання проєкту «Моноклональні антитіла в поєднанні з похідними тіазолідинону як сучасна протиракова стратегія» фінансованого Національним агентством академічних обмінів Польщі (NAWA), обсяг фінансування 1,8 млн. польських злотих, тривалість виконання 2022-2024 рр. Керівник проєкту – професор. Р.Б. Лесик.

Окрім того, кафедра менеджменту в охороні здоров’я фармакотерапії і клінічної фармації реалізує грантові програми фінансовані даною асоціацією на тему: «Розвиток транскордонної телемедичної системи на прикладі офтальмологічних обстежень в умовах збройного конфлікту – аналізи та рекомендації», а також дидактичною програмою академічного обміну Medyk NAWA. Керівник проєкту – професор А.Б. Зіменковський.

Міжнародні дослідницькі проєкти з бюджетним фінансуванням.

Працівники кафедри технології ліків і біофармації у 2023 р. продовжують виконання проєкту фундації Eureka «Розробка функціональних кормових добавок для риби з біомаси диких водоростей» у межах співпраці з Каунаським медичним університетом, Литва; The Nature Research Centre, Литва; компанією JSC Naujasis Nevezis, Литва; ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, Україна, термін виконання 2021-2023 рр. Координатор проєкту – професор Н.І. Гудзь.

Працівники кафедри нормальної анатомії у 2023 році у співпраці з Віденським медичним університетом (Австрійська Республіка) у 2022 р. розпочали виконання спільного українсько-австрійського проєкту, який фінансує МОН України на тему: «Генрик Кадий та Анатомічні кафедри унівесритетів Відня, Кракова, Праги та Львова – приклад у спільних європейських наукових мережах». Керівник проєкту – професор Л.Р Матешук-Вацеба.

Інші міжнародні проєкти та програми

Грантова діяльність Університету здійснювалась шляхом виконання наукових досліджень у рамках проєкту Фонду Фольксваген «Важливість ензимів нейтрофільного походження для процесингу ауто-антигенів та модулювання запального впливу» («The importance of neutrophil-derived enzymes for the processing of auto-antigens and inflammatory mediators»). Виконавець – кафедра гістології, цитології та ембріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий.

Університет є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). Під егідою асоціації RECOOP у 2023 рр. працівники кафедр біологічної хімії, пропедевтики педіатрії та медичної генетики, соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я та педіатрії №2 Університету опублікували 4 статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

5-8 жовтня 2023 року у м. Осієк, Хорватія відбулася 18-а генеральна асамблея асоціації RECOOP у якій зі сторони ЛНМУ імені Данила Галицького взяла участь професор Т.І. Негрич, де було обговорено подальші перспективи співробітництва та реалізацію нових грантових програм та проектів. Зокрема в рамках асоціацією RECOOP планується фінансування нової грантової програми для ЛНМУ імені Данила Галицького на тему: «Посттравматичні стресові розлади у дітей».

У 2022-2023 рр. працівники кафедри гістології, цитології та ембріології та біологічної хімії нашого Університету виконували три грантові програми фінансовані асоціацією RECOOP:

  • «Активація нейтрофілів наночастинками у механізмі виникнення захворювання на основі аліментарно-асоційованого запалення». Виконавець − кафедра гістології, цитології та ембріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий.
  • «Розробка кровоспинного засобу на основі гемостатичної пов’язки з хітозану». Виконавець − кафедра гістології, цитології та ембріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий.
  • «Дослідження підгострого та хронічного запального синдрому при COVID-19 у дорослих». Виконавець − кафедра біологічної хімії. Керівник проєкту – професор Л.І. Кобилінська.

ЛНМУ імені Данила Галицького у 2023 році розпочав активну співпрацю із Університетом Глазго, Великобританія в рамках ініціативи Twinning, яка реалізується за сприяння Фонду Президента України з питань освіти, науки та спорту «Ініціативи єднання» МОЗ України у партнерстві із Об’єднанням університетів Великобританії. Зокрема було організовано літню навчальну медичну практику для десяти студентів 4-го курсу медичного факультету в університеті Глазго, надано доступ для відвідування дисциплін у форматі on-line з підготовки PhD студентів у різних наукових напрямках за спеціальностями «Медицина» і «Стоматологія», а також отримано партнерський грант для виконання НДР на тему діагностики метастатичного раку простати. Виконавці – підрозділи та кафедри Університету. Координатор – професор Т.І. Негрич.

У сфері лікувальної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького проводить активну співпрацю із Сілезійським медичним університетом, Польща та Центром хвороб серця в Катовіце, Польща, яка реалізується шляхом стажувань науково-педагогічних працівників та аспірантів у даних установах. Виконавці – підрозділи та кафедри Університету. Координатор – професор Т.М. Соломенчук.

У 2023 році наш університет став пілотним закладом, який був обраний на конкурсній основі для реалізації україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Даний проєкт сфокусований на покращанні первинної медико-санітарної допомоги, освіті сімейних лікарів, медсестер, педіатрів, управлінців закладів первинної допомоги. Координатор проєкту зі сторони ЛНМУ імені Данила Галицького – професор Т.І. Негрич.