Публічна інформація

Основні документи, положення про керівні та колегіальні органи
Організація освітнього процесу
Система управління якістю ЛНМУ
Кошториси/Штатний розпис/Оплата за навчання та за надання додаткових освітніх послуг
Реквізити, фінансова та бюджетна звітність
Тендерні процедури
Кадрова діяльність
Вступна кампанія
Профспілка працівників

Кількість вільних місць у гуртожитках — 0 (станом на 01-12-2022)