Публічна інформація

Основні документи, положення про керівні та колегіальні органи
Організація освітнього процесу
Система управління якістю ЛНМУ
Кошториси/Штатний розпис/Оплата за навчання та за надання додаткових освітніх послуг
Реквізити, фінансова та бюджетна звітність
Тендерні процедури
Кадрова діяльність
Правила прийому
Профспілка працівників