АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-76-32


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів, що має давню історію і славні традиції. Підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України.
За показниками діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького посідає провідні позиції у рейтингах серед закладів вищої освіти та вищих медичних навчальних закладів України.
У серпні 2020 року відповідно до консолідованого рейтингу Інформаційного ресурсу «Освіта.ua» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посів 1-ше місце у ТОП-10 кращих медичних навчальних закладів України. Також наш Університет у ТОП-200 став шостим серед близько 250 вітчизняних закладів вищої освіти та другим у західному регіоні.
У серпні 2020 року на Одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (захід був перенесений з 12-14 березня у зв’язку з введенням на всій території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького удостоєно почесних відзнак: Гран-прі «Лідер вищої освіти України», диплому за активну участь у презентації досягнень із модернізації національної освіти та сертифікату «Якість наукових публікацій». Ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, академіка НАМН України, професора Бориса Зіменковського нагороджено Почесною грамотою за активну участь у розвитку сучасної національної системи освіти.
У січні 2020 року Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» оприлюднила щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії. Відповідно до нього, ЛНМУ імені Данила Галицького посідає перше місце серед ЗВО Львівської області за середнім балом ЗНО абітурієнтів, що були зараховані на бюджетну форму навчання, серед медичних закладів вищої освіти України – це третій результат. Загалом за цим показником ЛНМУ ім. Данила Галицького є шостим серед 224 закладів вищої освіти України. За іншим показником – кількістю зарахованих на навчання за рахунок держбюджету наш Університет є другим серед медичних вузів України.
У листопаді 2019 р. за вагомий внесок у розвиток науки України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького отримав відзнаку «Web of Science Awards 2019» і визнаний лідером впливу наукових публікацій за напрямом фармакологія та токсикологія.
У жовтні 2019 р. на Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького нагороджено Золотою медаллю і Дипломом у номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти» та Дипломом – презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти.
Освітянські та наукові здобутки працівників Університету щороку представляються на міжнародних та державних освітянських, медичних, фармацевтичних виставках, де нагороджуються медалями, дипломами та іншими відзнаками.
Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 6 факультетів, медичний коледж, 77 кафедр, 14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, 4 музеї, колективи художньої самодіяльності, 3 з яких мають звання Народних, спортивно-оздоровчий табір «Медик».
Річний контингент Університету складає близько 20 000 осіб, з них 6273 студентів, 1164 інтернів, 11 593 курсантів ФПДО.
За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначаються Академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.
Науково-педагогічну роботу забезпечують 1421 штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, з яких 177 докторів наук і 755 кандидатів наук, у тому числі 133 професори, 401 доцент.
Серед професорсько-викладацького складу Університету – 1 член-кореспондент Національної академії наук України, 2 академіки і 2 члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України, 14 академіків Академії наук Вищої освіти України, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 1 Заслужений працівник Вищої школи України, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 4 Заслужені працівники освіти України, 11 Заслужених діячів науки і техніки України, 21 Заслужений лікар України.
За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку 1137 іноземних громадян з майже 50 країн Європи, Азії, Африки та Америки, з яких більше 80 відсотків навчаються англійською мовою.
Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів факультету післядипломної освіти проводиться на 50 клінічних кафедрах, які розташовані на 155 відділеннях клінічних баз у 50 лікувально-профілактичних закладах міста Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця. Усі клінічні бази мають необхідну кількість спеціалістів вищої кваліфікації, достатній рівень матеріально-технічної бази і необхідних приміщень та угод між вищим навчальним закладом й лікувально-профілактичним закладом, в яких встановлено форми взаємовідносин, права, обов’язки і відповідальність кожної зі сторін. Університет має також власну клінічну базу – Стоматологічний центр з 1480 відвідуваннями у зміну.
Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр бере участь в оглядах соціально незахищених груп, мешканців сільських районів Львівської, Волинської та Рівненських областей. Також Університет співпрацює з Військово-медичним клінічним центром західного регіону, Львівським клінічним госпіталем державної прикордонної служби України надаючи практичну допомогу в лікуванні та реабілітації військових та учасників АТО. Працівники клінічних кафедр виконують складні оперативні втручання, беруть участь у лікуванні поранених, травмованих, організовують науково-практичні конференції і спільні засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів разом з працівниками Військово-медичного клінічного центру західного регіону.
Активно працює Наукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького, актуальним напрямом діяльності якої є підвищення рівня інформаційного обслуговування користувачів та розширення автоматизації бібліотечних процесів. Поєднання традиційних та електронних ресурсів у зручний для користувачів спосіб, сприяє максимальному задоволенню інформаційних запитів. Головний інформаційний масив бібліотеки становить близько 650 тис. примірників. З метою повного та оперативного формування інформаційних ресурсів бібліотекою використовуються традиційні (друковані) та електронні джерела поточної і ретроспективної інформації. Щороку здійснюється пошук видань та встановлюються контакти з видавництвами для придбання профільної літератури. Значною мірою фонди поповнюються виданнями наших науковців, що в перспективі дасть можливість формувати колекцію видань медичного Університету.
Рада молодих вчених університету об’єднує науково-педагогічних працівників визначеної вікової категорії. Сюди належать магістранти, аспіранти, клінічні ординатори, здобувачі наукового ступеня і кандидати медичних наук, асистенти і доценти віком до 35 років. Об’єднаними зусиллями відділу кадрів та наукового відділу університету, сформовано загальний реєстр молодих науковців ЛНМУ імені Данила Галицького, до якого увійшли 314 осіб з усіх кафедр та підрозділів.
Молоді науковці університету були учасниками майстер-класів з надання першої медичної допомоги, пластичної хірургії та здорового харчування, Канадсько-української міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячої урології», наукового симпозіуму з міжнародною участю «Різдвяні читання». Разом зі студентським науковим товариством організували та провели «Дні науки» за участю Інституту біології клітини НАН України.
За участю науковців Університету публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Новини стоматології», «Гепатологія», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» і «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; загальноукраїнські періодичні видання – газети «Alma Мater» та ін.
Учені Університету тісно співпрацюють з колегами-науковцями у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір ЛНМУ імені Данила Галицького продовжував співпрацю із Західним науковим центром НАН України і МОН України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ).
Упродовж багатьох років ЛНМУ реалізовує угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Польща), Варшавським медичним університетом (Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Польща), Гданським медичним університетом (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Жешувським університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Маастрихтським університетом (Нідерланди), Національним інститутом раку Національного інститут здоров’я (США), Катарським університетом (Катар).
Кілька років поспіль ЛНМУ імені Данила Галицького спільно з Лілльським Університетом науки та технологій (Франція), Рурським Університетом у м. Бохум (Німеччина), Фрідріх-Олександр Університетом Ерлянген-Нюрнбергу (Німеччина), Університетом Гьотеборгу (Швеція), науково-дослідними лабораторіями: Graphenea (Естонія), LSO Medical (Франція), RS Research (Туреччина) виконує проект «Pathogen and Graphene (PANG)» конкурсу H2020-MSCA-RISE-2015, що співфінансується Європейським Союзом у межах Програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
ЛНМУ є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology - RECOOP HST Association).
Науковці Університету беруть участь у міжнародних форумах: симпозіумах, конгресах, конференціях, робочих нарадах і зустрічах, які проводяться в Австрії, Болгарії, Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Ірландії, Канаді, Ізраїлю, Сербії, Угорщині, Вірменії, Республіці Білорусь, Швейцарії, Аргентині, Нідерландах та ін.
Науковці ЛНМУ імені Данила Галицького є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.
Почесними докторами Університету є визначні вчені з провідних університетів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, США та інших країн.

Історія Університету