АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-76-32


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних навчальних закладів, що має давню історію і славні традиції. Підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України.

Впродовж останніх років Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького традиційно займає лідерські позиції. Минулоріч він став першим серед медичних закладів вищої освіти. У загальному рейтингу наш Університет увійшов у десятку найкращих, посівши 6-те місце серед 250 закладів вищої освіти України.
За результатами консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року, складений Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», наш Університет став другим серед медичних закладів вищої освіти, та третім серед закладів вищої освіти Львова та Львівської області. Рейтинг охоплює результати 239 закладів вищої освіти та підсумовує загальні рейтингові місця закладів освіти за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» і «Бал НМТ на контракт».
За іншими показниками Університет став першим у рейтингу SCImago Institutions Rankings 2022 серед медичних університетів України та 10-м серед вітчизняних університетів.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад. Він об’єднує 6 факультетів, 76 кафедр, 49 клінічних кафедр, які розташовані на базі 116 закладів охорони здоров’я. Як структурні підрозділи сюди входять Медичний фаховий коледж; стоматологічний медичний центр; центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології, лабораторія електронної мікроскопії. ЛНМУ сьогодні – це наукові центри: міжнародних зв’язків та євроінтеграції, фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, біостатистики, навчальний імітаційний центр; навчально-виробнича аптека; науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни. Це також наукова бібліотека; 6 музеїв; ботанічний сад; віварій, 15 навчальних корпусів, комплекс студентського харчування, 9 гуртожитків, спортивно-оздоровчий табір «Медик».
Річний контингент здобувачів освіти Університету складає близько 18 000 осіб, з них 5153 студенти, 2520 інтернів, 10 070 курсантів ФПДО.

Науково-педагогічну роботу забезпечують 1339 штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, з яких 197 докторів наук і 823 кандидатів наук, у тому числі 154 професори, 469 доцентів.
За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку понад 800 іноземних громадян з майже 30 країн Європи, Азії, Африки та Америки, більше 80 відсотків з них навчаються англійською мовою.
За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначають академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.
Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів факультету післядипломної освіти проводиться на клінічних кафедрах, які розташовані на клінічних базах у 50 лікувально-профілактичних закладах міста Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця. Усі клінічні бази мають необхідну кількість спеціалістів вищої кваліфікації, достатній рівень матеріально-технічної бази. Університет має також власну клінічну базу – Стоматологічний медичний центр з 1480 відвідуваннями у зміну.

Університет співпрацює з Військово-медичним клінічним центром західного регіону, Львівським клінічним госпіталем державної прикордонної служби України, надаючи практичну допомогу в лікуванні та реабілітації військових, учасників війни та внутрішньо переміщених осіб. Працівники клінічних кафедр виконують складні оперативні втручання, беруть участь у лікуванні поранених, травмованих, організовують науково-практичні конференції і спільні засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів разом з працівниками Військово-медичного клінічного центру західного регіону.

З перших днів вторгнення російських окупаційних військ на нашу рідну землю численні студенти та викладачі Університету активно займаються волонтерською діяльністю, аби надати якомога повнішу допомогу потребуючим. Вона охоплює різні вектори, включаючи суто професійні –медичну допомогу українським Збройним Силам і населенню, організацію курсів з надання невідкладної медичної допомоги, а також участь у різноманітних волонтерських програмах. Працівники Університету (насамперед, кафедри травматологічного та хірургічного профілів) щоденно надають медичну допомогу українським Збройним Силам і населенню. Студенти медичних факультетів та їхні наставники залучені до роботи профільних медичних установ (Військово-медичного клінічного центру західного регіону, Львівського перинатального центру), беруть участь в обстеженні вимушено переміщених осіб тощо. За участю представників Університету проводяться семінари, тренінги, цикли занять з надання до медичної допомоги при невідкладних станах.
Волонтери нашого Університету беруть участь у створеному за ініціативи Львівської обласної військової адміністрації проекті «Медико-соціальна допомога», покликаному допомагати евакуйованим з «гарячих» точок нашої країни громадянам, організовують для них тимчасовий прихисток, необхідний медичний та соціальний супровід.
Представники Університету працюють у цілодобових волонтерських штабах, на складах із сортування та розподілу ліків і засобів медичного призначення, що надходять від іноземних партнерів; з координації прийому, аналізу і розподілу медикаментів і предметів медичного призначення, направлених до Університету.

До послуг здобувачів освіти – Наукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького, актуальним напрямом діяльності якої є підвищення рівня інформаційного обслуговування користувачів та розширення автоматизації бібліотечних процесів. Поєднання традиційних та електронних ресурсів у зручний для користувачів спосіб, сприяє максимальному задоволенню інформаційних запитів. Головний інформаційний масив бібліотеки становить близько 650 тис. примірників. З метою повного та оперативного формування інформаційних ресурсів бібліотекою використовуються традиційні (друковані) та електронні джерела поточної і ретроспективної інформації. Щороку здійснюється пошук видань та встановлюються контакти з видавництвами для придбання профільної літератури. Значною мірою фонди поповнюються виданнями наших науковців, що в перспективі дасть можливість формувати колекцію видань медичного Університету.
Рада молодих вчених Університету об’єднує науково-педагогічних працівників визначеної вікової категорії. Сюди належать магістранти, аспіранти, клінічні ординатори, здобувачі наукового ступеня і кандидати медичних наук, асистенти і доценти віком до 35 років. Об’єднаними зусиллями відділу кадрів та наукового відділу Університету сформовано загальний реєстр молодих науковців ЛНМУ імені Данила Галицького, до якого увійшли понад 300 осіб з усіх кафедр та підрозділів.
Молоді науковці Університету є активними учасниками майстер-класів з надання першої медичної допомоги, пластичної хірургії та здорового харчування, Канадсько-української міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячої урології», наукового симпозіуму з міжнародною участю «Різдвяні читання». Разом зі Студентським науковим товариством проводяться щорічні «Дні науки» за участю провідних наукових установ.

За участю науковців Університету публікуються журнали «Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки» (журнал зареєстрований у наукометричній базі Scopus), «Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис», «Львівський клінічний вісник / Lviv Clinical Bulletin», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація/ Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardizatio, «Алергія у дитини», «Медичне право», збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; загальноукраїнське періодичне видання – газета «Alma Мater» та ін.

Учені Університету тісно співпрацюють з колегами-науковцями у різних напрямках медицини і фармації. З метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір ЛНМУ імені Данила Галицького співпрацює із Західним науковим центром НАН України і МОН України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ).
Упродовж багатьох років ЛНМУ імені Данила Галицького реалізовує угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Польща), Варшавським медичним університетом (Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Польща), Гданським медичним університетом (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Жешувським університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Маастрихтським університетом (Нідерланди), Національним інститутом раку Національного інститут здоров’я (США), Катарським університетом (Катар).
Кілька років поспіль ЛНМУ імені Данила Галицького спільно з Лілльським Університетом науки та технологій (Франція), Рурським Університетом у м. Бохум (Німеччина), Фрідріх-Олександр Університетом Ерлянген-Нюрнбергу (Німеччина), Університетом Гьотеборгу (Швеція), науково-дослідними лабораторіями: Graphenea (Естонія), LSO Medical (Франція), RS Research (Туреччина) виконує проект «Pathogen and Graphene (PANG)» конкурсу H2020-MSCA-RISE-2015, що співфінансується Європейським Союзом у межах Програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
У травні 2022 року, у межах проєкту «Єднання університетів», який започаткував партнерські зв`язки між українськими та британськими медичними закладами вищої освіти подібного профілю, підписано угоду про співпрацю між ЛНМУ імені Данила Галицького та Університетом Глазго (School of Medicine, Dentistry and Nursing College of Medical, Veterinary and Life Sciences Glasgow). Вона передбачає налагодження співробітництва між окремими кафедрами в проведенні наукових досліджень та підготовці спільних публікацій, обмін навчальними програмами, силабусами, лекційним матеріалом, а також можливості академічного обміну та стажування для українських студентів.

ЛНМУ імені Данила Галицького є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association).
Науковці Університету беруть участь у міжнародних форумах: симпозіумах, конгресах, конференціях, робочих нарадах і зустрічах, які проводяться в Австрії, Болгарії, Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Ірландії, Канаді, Ізраїлю, Сербії, Угорщині, Вірменії, Швейцарії, Аргентині, Нідерландах та ін. Наші наукові співробітники є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.
Почесними докторами ЛНМУ імені Данила Галицького є визначні вчені з провідних університетів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, США та інших країн.

Історія Університету