Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 (3 поверх, ліве крило)

Телефон: +

Email:

На карті:

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

УРЯО

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення 

Функції відділу

Співробітники

КОМІСІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

Наказ про затвердження плану заходів СУЯ на 2024р

План заходів на 2024 рік

Склад 2023-2024 н.р

 

Положення

Положення про відділ внутрішнього забезпечення  якості освіти ЛНМУ імені Данила Галицького

Положення про організацію освітнього процесу у ЛНМУ імені Данила Галицького

Положення про академічну мобільність у ЛНМУ імені Данила Галицького

 

Положення про підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників у ЛНМУ імені Данила Галицького

Положення про гаранта. групи забезпечення та проектні групи у ЛНМУ імені Данила Галицького

Положення про формування , ведення особових справ студентів ЛНМУ імені Данила Галицького

Проєкт Положення про відрахування, переривання,поновлення навчання та переведення.

Положення про раду роботодавців ЛНМУ імені Данила Галицького

Етичний кодекс студентів

Загальні принципи етики учасників освітнього процесу

 

Ліцензії та сертифікати ЛНМУ імені Данила Галицького

 Нормативні документи для гарантів робочих програм

 

 

Інформаційні документи стосовно системи якості вищої освіти

 

Рішення УРЯО 2020

Рішення УРЯО 2021

Рішення УРЯО 2022

Рішення УРЯО 2023

Рішення УРЯО 2024

 

Звіти про оцінку якості освіти в ЛНМУ

 

Звіт про оцінку якості освіти в ЛНМУ імені Данила Галицького за 2019 р

Звіт про оцінку якості освіти в ЛНМУ імені Данила Галицького за 2020 р

Звіт про оцінку якості освіти в ЛНМУ імені Данила Галицького за 2021 р

Звіт про оцінку якості освіти в ЛНМУ імені Данила Галицького за 2022 р

Звіт про оцінку якості освіти в ЛНМУ імені Данила Галицького за 2023 р.

 

Звіти про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЛНМУ

Звіти підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 2019 р.

Звіти підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 2020 р.

Звіти підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 2021 р.

Звіти підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 2022 р.

Звіти підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 2023 р.

 

 

Анкетування

  1. Вивчення думки здобувачів вищої освіти, щодо якості освітнього процесу у ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.
  2. Оцінювання виробничої практики студентів ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.
  3. Вивчення думки здобувачів вищої освіти про академічну доброчесність у ЛНМУ імені Данила Галицького . Анкета.
  4. Оцінювання занять і викладачів ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.
  5. Вивчення думки здобувачів вищої освіти про дистанційне навчання ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.
  6. Вивчення думки академічної спільноти  про дистанційне навчання в ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.
  7. Вивчення думки роботодавців про задоволеність рівнем підготовки випускників ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.
  8. Вивчення думки здобувачів вищої освіти про якість організації освітнього процесу ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.
  9.  Вивчення думки здобувачів вищої освіти про якість організації освітнього процесу. Анкета.
  10. Вивчення думки випускників про задоволеність освітніми послугами в ЛНМУ імені Данила Галицького. Анкета.

Рейтинги

Щорічне оцінювання здобувачів мед.факультет №1 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання здобувачів мед. факультет №2 (медицина)22-23 н.р.

Щорічне оцінювання здобувачів мед. факультет №2 (педіатрія)22-23 н.р.

Щорічне оцінювання здобувачів стомат. факультет 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання здобувачів фарм. факультет 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання здобувачів мед. факультет (іноземні студенти)22-23 н.р.

Щорічне оцінювання здобувачів стом. факультет (іноземні студенти) 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання здобувачів фарм. факультет (іноземні студенти) 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників медичного факультету №1 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників медичного факультету №2 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників стоматологічного факультету 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників фармацевтичного факультету 22-23 н.р.

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників факультету іноземних студентів 22-23 н.р.