Первинна профспілкова організація співробітників

Адреса

м.Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-77-03, 236-84-20

E-mail

Керівник підрозділу


Держко Ігор Зеновійович, доктор філософських наук, професор

Напрямок діяльності


Головним завданням роботи профспілкового комітету ЛНМУ імені Данила Галицького є захист прав та інтересів працівників Університету, покращення умов праці і побуту, організації санаторно-курортного лікування та відпочинку, медичного обслуговування і соціального страхування.
Профспілковий комітет діє відповідно до вимог Конституції України, законів «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», а також програмних документів і рішень профспілкових органів, статуту професійної спілки працівників охорони здоров’я України.
Профспілковий комітет приділяє велику увагу складанню та захисту колективних договірних зобов’язань. Важелем у вирішенні всіх питань є підписання Колективної угоди між адміністрацією і профкомом, відповідно до Закону України «Про колективні договори й угоди». Угода, яку обговорюють і приймають делегати конференції трудового колективу, спрямована на вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників.

Штат підрозділу

Новицький О.О. — в.о. заступник голови профкому
Васюта Любов Григорівна — головний бухгалтер