КАФЕДРА ЛАТИНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Адреса

 79010, Львів, вул. Шiмзерів, 3а
тел.: +38 (032) 275-58-66

E-mail


Завідувач кафедри


Содомора Павло Андрійович,кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, доцент

Перелік дисциплін

«Латинська мова та медична термінологія» для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» (І, ІІ семестр), 221 «Стоматологія» (І, ІІ семестр);
«Латинська мова» для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (І, ІІ семестр);
«Латинська мова» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання, І семестр).
"Іноземна мова" (англійська, німецька, французька) для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» (І, ІІ семестр), 221 «Стоматологія» (І семестр), 226 «Фармація, промислова фармація» (I семестр);
"Іноземна мова за професійний спрямуванням" (англійська, німецька, французька) для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 "Стоматологія" (II семестр). Для студентів II курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 Медицина (I семемтр), 226 «Фармація, промислова фармація» (II семестр);
"Англійська мова" – курс за вибором - для студентів усіх курсів спеціальності: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація»;
"Іноземна мова" (II курс – курс за вибором) - спеціальності: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація».

Штат кафедри

Смольська Л.Ю., кандидат філологічних наук, доцент
Коваль-Гнатів Д.Ю., ст. викладач
Крив’як Б.Я., ст. викладач
Мартин В.О., ст. викладач
Ісарева Х.П., викладач
Милик О.В., викладач
Антонюк С.А., викладач
Мороз Н.Р., викладач
Чернюх Н.Б., викладач
Мороз А.М., викладач
Кучма О.Й., ст. лаборант
Боднар О.Я., ст. лаборант
Ісаєва О.С., доктор педагогічних наук, доцент
Кучумова Н.В, кандидат педагогічних наук, доцент
Снітовська О.Й., кандидат філологічних наук, доцент
Єрченко О.В., кандидат філологічний наук, доцент
Манюк Л.В., кандидат педагогічних наук, ст. викл., завуч кафедри
Цимбровська Х.І., кандидат педагогічних наук
Шумило М.Ю., ст. викладач
Червінська Л.О., ст. викладач
Назаренко Т.П., ст. викладач
Царик Г.М., ст. викладач
Застріжна Л.В., ст. викладач
Василенко О.Г., ст. викладач
Засінчук Л.М., викладач
Задорожна О.І., викладач
Жук Х.Р., викладач
Сивак А.О., викладач
Михальчук М.Д., викладач
Кінаш Ю.М., викладач
Струс О.Б., ст. лаборант
Халюлько О.М., ст. лаборант
Сенчишин Х.С., лаборант
“]