Навчальний відділ

Адреса

вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010

E-mail

Перший проректор з науково-педагогічної роботи


Солонинко Ірина Іллівна,
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри мікробіології
тел.: +38(032)260-32-44

Керівник підрозділу


Ярко Наталія Богданівна
Начальник навчального відділу,
кандидат фармацевтичних наук,
доцент кафедри організації та економіки фармації
тел.: +38(032)275-7531

Напрямок діяльності

Навчальний відділ координує діяльність навчальних підрозділів університету, забезпечує планування, організацію та управління освітньою і науково-методичною діяльністю факультетів і кафедр, моніторинг якості та ефективності освітнього процесу. Невід’ємною частиною діяльності навчального відділу є організація підготовки освітніх програм з урахуванням сучасних міжнародних стандартів; формування навчальних планів, розкладів навчальних занять та екзаменів; координація підготовки здобувачів вищої освіти до атестації; участь у розробці перспективних планів розвитку університету, узагальнення та впровадження світового досвіду вищої медичної та фармацевтичної освіти.
Основною метою нашої роботи є постійне удосконалення якості освітньої діяльності, забезпечення привабливості та конкурентоспроможності освітніх програм і освітніх послуг Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, інтеграції у міжнародний простір вищої освіти та світовий дослідницький простір. Навчальний відділ спрямовує діяльність навчальних підрозділів університету на виконання стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості, реалізацію стратегічних напрямів реформування та модернізації вищої медичної освіти, перспективних завдань з успішної реалізації Стратегії розвитку медичної освіти та медичної реформи в Україні.
Завдяки багаторічній інноваційній педагогічній діяльності з модернізації освіти Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посідає лідерські позиції у рейтингах вищих навчальних закладів та неодноразово нагороджений золотими медалями на міжнародних освітніх виставках.

Штат підрозділу

Гаврих Лариса Дмитрівна - методист навчального відділу І категорії
тел.: +38(032)236-8414
Відповідальна за формування розкладів навчальних занять для студентів університету і контроль їх виконання; замовлення документів про вищу освіту, студентських квитків і контроль їх видачі та обліку на факультетах; формування щоквартальних та річного статистичних звітів про рух контингенту студентів у програмі «Контингент»; організація роботи факультетів щодо реєстрації студентів на складання ліцензійних іспитів
Сенкевич Тетяна Іванівна - методист навчального відділу І категорії
тел.: +38(032)236-8412
Відповідальна за облік основних статистичних показників університету і формування щорічного статистичного звіту за формою 2-3НК; формування статистичних щоквартальних звітів та річного зведеного звіту про рух контингенту студентів університету; формування розкладів семестрових екзаменів та розкладів атестації випускників університету; контроль їх виконання; планування і контроль розподілу та виконання викладачами кафедр педагогічного навантаження на навчальний рік; координація роботи кафедр з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Бецала Ольга Геннадіївна - фахівець навчального відділу
тел.: +38(032)236-8412
Відповідальна за ранжування успішності студентів; збір, і статистичну обробку результатів семестрової і річної успішності студентів університету; формування звітів про відвідування студентами навчальних занять; друкування розкладів навчальних занять; оприлюднення інформації навчального відділу на веб-сторінці університету; облік вхідної та вихідної документації навчального відділу; забезпечення деканатів бланковою документацією; відповідальна за охорону праці і протипожежну безпеку та ведення табеля робочого часу.
Бойко Інна Сергіївна – фахівець навчального відділу
тел.: +38(032)260-3244
Відповідальна за вхідної та вихідної документації навчального відділу; друкування розкладів навчальних занять; планування і облік навчальної та навчально-методичної літератури університету; забезпечення деканатів бланковою документацією; оприлюднення інформації навчального відділу на веб-сторінці університету.
Сизоненко Юрій Віталійович - інженер-програміст навчального відділу
Відповідальний за адміністрування програмного забезпечення навчального відділу та програми МОЗ України «Контингент студентів вищих медичних навчальних закладів»
Бегота Роман Радиславович - керівник підрозділу «Оперативний друк»
тел.: +38(032)260-0902
Відповідальний за забезпечення потреб університету у виданні матеріалів навчально-методичного характеру та бланкової продукції.“]