Первинна профспілкова організація студентів

Адреса


79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 278-64-11, 278-64-20
Андрій Галушко – 0953622699
Facebook - www.facebook.com/groups/euro.lnmu/
Instagram - www.instagram.com/lnmu_profcom/
Telegram - https://t.me/memento_lnmu

E-mail

Керівник підрозділу


Голова профкому – Пацюрко Тарас Юрійович (Випускник)

Заступник голови профкому – Галушко Андрій(ІII курс, медичний фак.. № 1)

Головний бухгалтер - Чорняк Наталія Михайлівна

Напрямок діяльності


1. Культурно-масова комісія
Розробка, планування та проведення студентських акцій, віче, презентацій, протестів, концертів, вечірок та інших культурних заходів; популяризація та організація студентських університетських свят; співпраця з іншими громадськими об’єднаннями у даній сфері діяльності.
2. Житлово-побутова комісія
Захист прав студентів, що проживають у гуртожитках Університету, здійснення контролю за дотриманням належних гігієнічних та санітарно-епідеміологічних умов у їдальнях, гуртожитках та навчальних корпусах університету, подання адміністрації пропозицій щодо вдосконалення побутових умов.
3. Спортивно-оздоровча комісія
Організація спортивних заходів та змагань для студентів, а також подорожей, зокрема у спортивно-оздоровчий табір “Медик”, що розташований неподалік від міста Шацьк (Волинська область), Карпати чи курорт “Буковель”; пропаганда здорового способу життя та первинна профілактика захворювань.
4. Комісія з питань засобів масової інформації
Популяризація подій, що відбуваються за участю членів профкому студентів та активу; поширення інформації про діяльність інших організацій та проведення наукових конференцій, тренінгів та круглих столів; написання статей у газету «Alma Mater» і на офіційний сайт нашого Університету про проведені заходи.
5. Навчально-наукова комісія
Контроль за якістю навчального процесу, організація наукових турнірів, лекцій, тренінгів; безпосередня співпраця зі Студентським науковим товариством ЛНМУ імені Данила Галицького та іншими студентськими об’єднаннями.
6. Комісія з питань волонтерської діяльності
Організація благодійних акцій, участь у волонтерських програмах, підтримка сиротинців, інтернатів тощо.

Діяльність Профспілок
• Профспілка діє на засадах солідарності та демократичних принципів відповідно до Конституції України, Закону України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
• Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, адміністрації, політичних та інших громадських організацій;
• найвищим органом галузевої Профспілки є центральний комітет, який у своїй діяльності співпрацює з органами державної влади, будучи цілковито незалежними від них у своїй діяльності;
• у нашому Університеті існує дві окремих незалежних профспілкових організації: Профспілка працівників та Профспілка студентів, які у своїй діяльності підпорядковуються лише Обласному комітету профспілок, і є цілком незалежними від адміністрації навчального закладу. Співпраця з ректоратом та деканатами спрямована на покращення життя на навчання студентів у стінах нашої Альма-матер.
Основні завдання Профспілки:
• метою діяльності Профспілки є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, у взаємовідносинах з роботодавцями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів;
• надання безкоштовної правової допомоги членам Профспілки;
• надання грошової допомоги членам Профспілки, які потрапили в скрутне матеріальне становище;
• взаємодія з адміністрацією академії з питань організації навчального процесу, допомога у контролі успішності та відвідування студентами занять;
• координація роботи студентських рад гуртожитків та контроль за дотриманням санітарного-гігієнічного стану у гуртожитках;
• організація та проведення академічні конкурсів,тематичних вечорів та вечорів відпочинку;
• планування та проведення екскурсійних поїздок містами та історичними місцями України.

Штат підрозділу


Дмитро Пиляк (IV курс, медичний ф-т №1)
Олег Даниляк (VI курс, медичний ф-т №1)
Глуховська Соломія (VI курс, медичний факультет № 1)
Філь Павло (ІV курс, медичний факультет № 1)
Стефанія Швець (ІV курс, медичний ф-т №2)
Білецький Іван ( V курс, медичний ф-т №2)
Наталя Швець ( V курс, медичний ф-т №2)
Ірина Лялюк (V курс, медичний ф-т №2)
Олена Чемерис (V курс, медичний ф-т №2)
Міхальова Софія(IV курс, медичний ф-т №2)
Марчак Марта(IV курс, медичний ф-т №2)