Лікувально-профілактична робота

Адреса

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-77-53

E-mail

Відповідальний за лікувально- профілактичну роботуЗІНЧУК Олександр Миколайович
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, голова Львівського обласного науково-практичного товариства лікарів-інфекціоністів

Напрямок діяльності

Клiнiчні кафедри Унiверситету співпрацюють із лiкувально-профiлактичними установами Львiвської та Волинської областей, а також із лiкувальною службою Львiвської залiзницi i територiальною курортною радою м.Трускавця. Спiльна дiяльнiсть iз зазначеними закладами регламентується Положенням про клiнiчний заклад охорони здоров'я, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я, а також угодами клінічних закладів i Унiверситету, наказами Департаментами охорони здоров'я Львівської та Волинської обласних державних адмiнiстрацiй. Для вирiшення найважливiших питань охорони здоров'я систематично проводяться спiльнi засiдання Вченої Ради Унiверситету i Колегiй Департаментів охорони здоров'я Львiвської та Волинської обласних державних адмiнiстрацiй.

Постiйно проводиться робота з розширення iснуючих i освоєння нових клiнiчних баз. Освоюються нові клініки у першу чергу на базі нового корпусу університетської стоматологічної поліклініки, шпиталю прикордонних військ у м.Львові та Рівненського обласного діагностично-лікувального центру ім. В.Поліщука.

Систематично проводяться виїзди в райони Львiвської i Волинської областей, особливо в радiацiйно-забрудненi регіони, де надається консультативна допомога i проводяться науково-практичні конференцiї. Надання консультативної допомоги здiйснюється через 37 центрiв, що знаходяться на базах клiнiчних закладів.

Зі створенням в Унiверситетi Інституту клiнiчної патологiї посилилася співпраця кафедр i клiнiчних закладів щодо аналiзу причин захворюваностi, дiагностики, материнської та дитячої смертностi. В Інститутi клiнiчної патологiї зараз працює 26 лiкарiв та 27 лаборантiв, проводиться значна лiкувально-дiагностична, наукова робота, клiнiко-анатомiчних конференцiї.

Спільно з департаментами охорони здоров'я трьох областей вченими нашого університету виконуються 10 національних програм. На базі обласного діагностичного лікувального центру відкрита перша кафедра університету в м. Рівному "Медичної діагностики та терапії ФПДО".

В Унiверситетi розроблюються новi лiкувально-діагностичні технологiї, зокрема в роздiлi сiмейнiої медицини, сучаснi пiдходи до дiагностики i лiкування рефлюксної хвороби, методи дiагностичної та лiкувальної артроскопiї, ендопротезування кульшового суглобу. У розділі стоматологiї запропоновані матерiали композицiйного, хiмiчного та свiтлового твердiння. Розроблено остеогенну композицiю "Остеопор", а також композицiйну сумiш на основi кротонолактону.

Уперше апробовано лiкування алкогольної залежностi препаратом "Тетлонг 250". Розроблено i впроваджено метод дiагностики соматоформного персистуючого больового розладу, впроваджено синглетно-кисневу терапiю та черезшкiрну нефролiтотрипсiю. Розробленi методи лiкування туберкульозу у зв'язку з його патоморфозом. Впроваджено ряд методик у кардiологiї, дитячiй хiрургiї тощо. Клінічні кафедри беруть участь в апробацiї лiкарських засобiв. Науково-педагогічні працівники проводять плановi лiкарськi консультацiї для працiвникiв i студентiв Унiверситету.

Спiвпраця Унiверситету з органами охорони здоров'я розширюється та вдосконалюється i в галузi управлiння охороною здоров'я. Формулюються рекомендацiї щодо реформування системи охорони здоров'я, з питань дiяльностi денних i домашнiх стацiонарiв у амбулаторно-полiклiнiчних закладах, з впровадження сiмейної медицини в практичну охорону здоров'я. У цьому напрямку робота проводиться з лiкувально-профiлактичними установами не тiльки Львiвської та Волинської областей, а також з Івано-Франкiвською, Чернiвецькою областями.

Розширюється мiжнародна спiвпраця працiвникiв Унiверситету щодо новiтнiх методiв дiагностики та лікування актуальних хвороб із клінічними центрами США, Канади, Францiї i Люксембургу. З питань сiмейної медицини – з унiверситетськими центрами США, Канади, Великої Британiї, Францiї, Нiмеччини, Бельгiї i Люксембургу. З питань ендокринної хiрургiї – з Австрiєю, Польщею. З питань iмунологiчних методiв дослiдження – з США, Польщею, Бельгiєю, Австрiєю, Нiмеччиною. У галузi внутрiшнiх хвороб – з Канадою, Нiмеччиною, Австрiєю. Активiзувалися спiльнi дослідження iз психiатрiї з Нiмеччиною.

КЛІНІЧНІ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ
Лікувально-профілактична робота проводиться на 50 клінічних кафедрах, які розташовані у 87 лікувально-профілактичних закладах, на базі яких розташовані клінічні кафедри в м. Львів, Рівне, Луцьк, Трускавець, Моршин. Клінічні кафедри мають стаціонарну клінічну базу з ліжковим фондом 10286 ліжок, 9 поліклінічних відділень потужністю 3750 відвідувань за зміну.
Науково-педагогічні працівники клінічних кафедр беруть участь у оглядах соціального незахищених груп, мешканців сільських районів Львівської, Волинської та Рівненських областей.
Університет співпрацює з Військово-медичним клінічним центром західного регіону, Львівським клінічним госпіталем державної прикордонної служби України, надаючи практичну допомогу в лікуванні та реабілітації військових учасників АТО. Працівники клінічних кафедр виконують складні оперативні втручання, беруть участь у лікуванні поранених, травмованих, організовують науково-практичні конференції і спільні засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів спільно з працівниками Військово-медичного клінічного центру західного регіону. ЛНМУ імені Данила Галицького постійно співпрацює з департаментами охорони здоров'я у областях Західного peгioнy України.
Лікувальною базою для студентів стоматологічного факультету є університетська стоматологічна поліклініка.

Базами клінічних кафедр Університету є наступні установи:

У ЛЬВОВІ
Університетська студентська стоматологічна поліклініка;
Обласна клінічна лікарня;
Обласна дитяча клінічна лікарня;
Обласний клінічний діагностичний центр;
Обласний клінічний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи;
Обласна клінічна психіатрична лікарня;
Обласний державний наркологічний диспансер;
Регіональний клінічний фтізіопульмонологічний клініко-діагностичний центр;
Обласна клінічна дитяча спеціалізована лікарня;
Регіональний клінічний перинатальний центр;
Обласний клінічний ендокринологічний диспансер;
Обласний клінічний кардіологічний центр;
Онкологічний регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр;
Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер;
Обласна клінічна стоматологічна поліклініка;
Обласне клінічне бюро судово-медичної експертизи;
Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги;
Міська інфекційна клінічна лікарня;
Міська дитяча клінічна лікарня;
Міський психоневрологічний диспансер;
Міська клінічна лікарня № 1 ім. Князя Лева;
Міська клінічна лікарня № 3;
Міська клінічна лікарня № 4;
Міська клінічна лікарня № 5;
Комунальна міська клінічна лікарня № 6, поліклінічне відділення;
Міська клінічна лікарня № 8;
Міський пологовий будинок № 1;
Комунальний міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер;
Міська клінічна поліклініка № 2;
Міська комунальна поліклініка № 4;
Державна комунальна міська клінічна поліклініка № 5;
Комунальна міська клінічна стоматологічна поліклініка № 4;
Клінічна лікарня Львівської залізниці;
Центральний шпиталь західного оперативного командування;
Госпіталь Державної прикордонної служби України.

У ТРУСКАВЦІ
Клінічний санаторій "Дніпро-Бескид";
Клінічний санаторій "Трускавець";
Клінічний санаторій "Перлина Прикарпаття";
Курортна поліклініка.

У ЛУЦЬКУ
Обласна клінічна лікарня;
Обласне клінічне дитяче територіальне об"єднання;
Обласна клінічна стоматологічна поліклініка;
Клінічна міська лікарня;
Міський клінічний пологовий будинок.

У РІВНОМУ
Обласний діагностично-лікувальний центр імені В.Поліщука.“]