Кафедра менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації

Адреса

79059 м. Львів, вул. І. Миколайчука, 11 тел./факс: +380(32) 2944748
Адреса для листування: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Клінічна база:
Відокремлений підрозділ "Лікарня святого Пантелеймона" Комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" (м.Львів, вул. І. Миколайчука, 9)

E-mail


Завідувач кафедри


ЗІМЕНКОВСЬКИЙ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Перелік дисциплін

1. ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

1.1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»
– Історія медицини та фармації
– Основи комп'ютерних технологій у фармації
– Інформаційні технології у фармації
– Фармацевтична інформатика та статистика
– Фармакотерапія з фармакокінетикою
– Менеджмент в охороні здоров'я
– Клінічна фармація та фармацевтична опіка
– Побічна дія ліків
– Фармакогенетика
– Броматологія
– Основи клінічної медицини
– Основи медичної стандартизації та доказова медицина
– Лікопов'язані проблеми
– Методологія наукових досліджень з клінічної фармації за темою магістерської роботи
– Виробнича практика з клінічної фармації
– Виробнича практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки
– Виробнича практика з менеджменту в охороні здоров'я
– Виробнича практика з фармінформації

1.2. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»
– Історія медицини
– Менеджмент в охороні здоров'я


1.3. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
– Історія медицини
– Менеджмент в охороні здоров'я


1.4. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 221«СТОМАТОЛОГІЯ»
– Історія медицини
– Менеджмент в охороні здоров'я2. ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

2.1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я
– Лікова психологія і лікова поведінка
– Клінічна фармація
– Лікопов'язані проблеми
– Клінічне вивчення лікарських засобів

2.2. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я

2.3. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я

2.4. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 221«СТОМАТОЛОГІЯ»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я


3. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

3.1. ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ІНТЕРНАТУРА)
– спеціальність «Клінічна фармація»
– суміжна спеціальність «Фармацевтична опіка» (для спеціальності «Загальна фармація»)
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для спеціальності «Педіатрія»)
– суміжна спеціальність «Менеджмент в охороні здоров'я» (для лікарських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Лікова психологія» (для лікарських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Основи медичної стандартизації та раціональна фармакотерапія» (для лікарських спеціальностей)

3.2. СТАЖУВАННЯ
– спеціальність «Клінічна фармація»

3.3. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
– спеціальність «Клінічна фармація»

3.4. ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНІ ЦИКЛИ
– спеціальність «Клінічна фармація»
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для спеціальності «Загальна фармація»)
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для спеціальності «Організація та управління фармацією»)

3.5. ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
– «Менеджмент якості в охороні здоров’я та медична стандартизація» (для лікарів усіх спеціальностей)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в терапії» (для лікарів терапевтичного профілю та сімейних лікарів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в педіатрії» (для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в хірургії та онкології» (для лікарів хірургічного профілю та онкологів)
- «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в акушерстві та гінекології» (для лікарів акушер-гінекологів та сімейних лікарів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в стоматології» (для лікарів стоматологів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в аптечних закладах» (для провізорських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Основи раціональної фармакотерапії» (для лікарських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Менеджмент в охороні здоров'я» (для лікарських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Лікова психологія» (для лікарських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для слухачів мультидисциплінарних циклів)

Штат кафедри

КОВАЛЬСЬКА Ірина Михайлівна - старший викладач, відповідальна за навчально-методичну роботу
НАСТЮХА Юлія Сергіївна - к.фарм.н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями та провізорами
ЛОПАТИНСЬКА Оксана Іванівна - к.фарм.н., доцент, відповідальна за наукову роботу
ЗАЯЦЬ Марта Мирославівна - к.фарм.н., асистент, відповідальна за лікувальну роботу та за роботу студентського наукового гуртка
СЕХ Мирослава Ярославівна - к.фарм.н., асистент, відповідальна за практику
ГОРОДНИЧА Оксана Юріївна - к.фарм.н., асистент, відповідальна за виховну роботу
КОВАЛЬ Андрій Ярославович - магістр держ.упр., асистент, відповідальний за сервіс дистанційного навчання MISA та веб-сторінку кафедри
СТЕПАНЮК Наталія Георгіївна - д.мед.н., доцент
МАКУХ Христина Ігорівна - к.фарм.н., доцент
РИВАК Тетяна Богданівна - к.фарм.н., асистент
БОРЕЦЬКА Ольга Богданівна - к.фарм.н., асистент
ФЕДОРИШИН Тарас Михайлович - к.мед.н., асистент
ЄРЕМЕЄВА Тетяна Вікторівна - к.мед.н., асистент
ЧАЙКІВСЬКИЙ Ростислав Альбертович - асистент
БАНДУРА Володимир Дмитрович - старший лаборант
МАНДРУК Оксана Володимирівна - старший лаборант

“]