Кафедра менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації

Адреса

79059 м. Львів,вул. Миколайчука, 11 тел.: +380(32) 2587410, тел./факс: +380(32) 2944748
Адреса для листування: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Клінічна база:
КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова» (м.Львів, вул. І. Миколайчука, 9)

E-mail


Завідувач кафедри


ЗІМЕНКОВСЬКИЙ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Перелік дисциплін

1. ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

1.1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»
– Історія медицини та фармації
– Основи комп'ютерних технологій у фармації
– Інформаційні технології у фармації
– Фармацевтична інформатика та статистика
– Фармакотерапія з фармакокінетикою
– Менеджмент в охороні здоров'я
– Клінічна фармація та фармацевтична опіка
– Побічна дія ліків
– Фармакогенетика
– Броматологія
– Основи клінічної медицини
– Основи медичної стандартизації та доказова медицина
– Лікопов'язані проблеми
– Методологія наукових досліджень з клінічної фармації за темою магістерської роботи
– Виробнича практика з клінічної фармації
– Виробнича практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки
– Виробнича практика з менеджменту в охороні здоров'я
– Виробнича практика з фармінформації

1.2. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»
– Історія медицини

1.3. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
– Історія медицини

1.4. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 221«СТОМАТОЛОГІЯ»
– Історія медицини


2. ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

2.1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я
– Лікова психологія і лікова поведінка
– Клінічна фармація
– Лікопов'язані проблеми
– Клінічне вивчення лікарських засобів

2.2. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я

2.3. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я

2.4. СПЕЦІАЛЬНіСТЬ 221«СТОМАТОЛОГІЯ»
– Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в охороні здоров'я


3. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

3.1. ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ІНТЕРНАТУРА)
– спеціальність «Клінічна фармація»
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для спеціальності «Загальна фармація»)
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для спеціальності «Педіатрія»)
– суміжна спеціальність «Менеджмент в охороні здоров'я» (для лікарських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Основи медичної стандартизації та раціональна фармакотерапія» (для лікарських спеціальностей)

3.2. СТАЖУВАННЯ
– спеціальність «Клінічна фармація»

3.3. ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНІ ЦИКЛИ
– спеціальність «Клінічна фармація»
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для спеціальності «Загальна фармація»)
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для спеціальності «Організація та управління фармацією»)

3.4. ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
У 2021 році:
– «Управління якістю в охороні здоров’я та медична стандартизація» (для лікарів усіх спеціальностей)
– «Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в терапії» (для лікарів терапевтичного профілю та сімейних лікарів)
– «Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в педіатрії» (для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів)
– «Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в хірургії та онкології» (для лікарів хірургічного профілю та онкологів)
- «Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в акушерстві та гінекології» (для лікарів акушер-гінекологів та сімейних лікарів)
– «Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в стоматології» (для лікарів стоматологів)
– «Раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка в аптечних закладах» (для провізорських спеціальностей)
У 2022 році:
– «Менеджмент якості в охороні здоров’я та медична стандартизація» (для лікарів усіх спеціальностей)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в терапії» (для лікарів терапевтичного профілю та сімейних лікарів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в педіатрії» (для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в хірургії та онкології» (для лікарів хірургічного профілю та онкологів)
- «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в акушерстві та гінекології» (для лікарів акушер-гінекологів та сімейних лікарів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в стоматології» (для лікарів стоматологів)
– «Менеджмент фармакотерапії та фармацевтична опіка в аптечних закладах» (для провізорських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Основи раціональної фармакотерапії» (для лікарських спеціальностей)
– суміжна спеціальність «Клінічна фармація» (для слухачів мультидисциплінарних циклів)

Штат кафедри

КОВАЛЬСЬКА Ірина Михайлівна - старший викладач, відповідальна за навчально-методичну роботу
НАСТЮХА Юлія Сергіївна - к.фарм.н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями та провізорами
ЛОПАТИНСЬКА Оксана Іванівна - к.фарм.н., доцент, відповідальна за наукову роботу
ЗАЯЦЬ Марта Мирославівна - к.фарм.н., асистент, відповідальна за лікувальну роботу та за роботу студентського наукового гуртка
СЕХ Мирослава Ярославівна - к.фарм.н., асистент, відповідальна за практику
ГОРОДНИЧА Оксана Юріївна - к.фарм.н., асистент, відповідальна за виховну роботу
КОВАЛЬ Андрій Ярославович - магістр держ.упр., асистент, відповідальний за сервіс дистанційного навчання MISA та веб-сторінку кафедри
СТЕПАНЮК Наталія Георгіївна - д.мед.н., доцент
МАКУХ Христина Ігорівна - к.фарм.н., доцент
РИВАК Тетяна Богданівна - к.фарм.н., асистент
БОРЕЦЬКА Ольга Богданівна - к.фарм.н., асистент
БАБЛЯК Сергій Дмитрович - к.мед.н., асистент
ФЕДОРИШИН Тарас Михайлович - к.мед.н., асистент
ЄРЕМЕЄВА Тетяна Вікторівна - к.мед.н., асистент
ЧАЙКІВСЬКИЙ Ростислав Альбертович - асистент
НЕПИЙВОДА Оксана Михайлівна - асистент
БАНДУРА Володимир Дмитрович - старший лаборант
КОЗАК Оксана Володимирівна - старший лаборант

“]