Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 (1 поверх, праве крило)

Телефон: +38 (032) 2755936

Email:

На карті:

ДЕКАН

КОЛІШЕЦЬКА Марта Андріївна

д-р.мед.наук, професор 

 

 Google Scholar ORCID WoS Scopus
До складу факультету входять :
Кафедра акушерства і гінекології
Кафедра дерматології, венерології
Кафедра епідеміології
Кафедра загальної гігієни з екологією
Кафедра загальної хірургії
Кафедра інфекційних хвороб
Кафедра нормальної анатомії
Кафедра патологічної фізіології
Кафедра педіатрії №1
Кафедра сімейної медицини
Кафедра радіології та радіаційної медицини
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1
Кафедра травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії
Кафедра хірургії №1
Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
Кафедра фтизіатрії і пульмонології    

Історія розвитку львівської медичної освіти сягає 1661 року, коли вперше разом з іншими факультетами було відкрито медичний факультет у Львівському університеті, який проіснував лише два роки. Згідно з указом імператора Йосифа ІІ від 21 жовтня 1784 року вдруге, 16 листопада 1784 року, відбулося урочисте відкриття медичного факультету Львівського університету з чотирирічним терміном навчання, який здійснив перший набір студентів в 1786 році. Щорічно на факультет набирали 20 студентів. 9 вересня 1894 року в анатомічному корпусі відбулось втретє урочисте відкриття медичного факультету. Тоді ж медичний факультет отримав спеціально збудовані корпуси для теоретичних кафедр (вулиця Пекарська, 52 і 69) та клінік (нині вулиця Нєкрасова): анатомо-фізіологічний, патологоанатомічний, хімічний, акушерства і гінекології, хірургії, внутрішніх хвороб, дерматовенерології, оториноларингології та інші. Клінічною базою медичного факультету став міський шпиталь, де зараз розміщена Львівська обласна клінічна лікарня.

У 1939 році після входження західноукраїнських земель до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки медичний факультет Львівського університету виокремлено зі складу університету і реорганізовано у Львівський державний медичний інститут з двома факультетами – лікувально-профілактичним і фармацевтичним (грудень 1939р. – січень 1940р.). У зв’язку з реорганізацією вищої медичної освіти в 1992 році на базі трьох факультетів був створений медичний факультет. Однак враховуючи багаточисельність студентів у 1995 році факультет було поділено на два рівнозначних підрозділи медичний факультет №1 та медичний факультет №2.

Студенти навчаються на відомих в Україні та за її межами кафедрах:
Кафедра нормальної анатомії заснована в 1784 році під керівництвом Антона Маргера. На кафедрі є анатомічний музей, в якому на сьогоднішній день зібрані унікальні анатомічні препарати.
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1 заснована у 1939 році професором Я. Греком. У 1959 році під керівником професора П. Попелюк була створена кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб педіатричного факультету. У 1985 році дві кафедри було об’єднано у кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб. З 1998 року було виокремлено кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету №1  та кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб та сестринської справи. На кфедрі створені і успішно розвиваються три науково-клінічні напрямки досліджень – кардіологічний, гастроентерологічний і пульмонологічний. Сьогодні на кафедрі опрацьовуються нові підходи до діагностики комбінованих ушкоджень підшлункової залози, шлунка і 12-палої кишки.
Кафедра внутрішньої медицини № 2 заснована у 1945  і очолював її професор В. Василенко, який організував обласне наукове товариство терапевтів у Львові. Колектив кафедри вивчає питання ревматизму та обміну ліпідів при різній патології.
У 1939 році при кафедрі факультетської терапії вперше було організовано курс туберкульозу, який проіснував до 1951 року, а в березні 1951 року професором І. Стукалом була заснована кафедра туберкульозу.

Кафедра загальної гігієни з екологією – це перша кафедра гігієнічного профілю у західному регіоні України – була заснована в 1899 році.
Кафедра гігієни та профілактичної токсикології заснована у 1954 році. Колектив кафедри веде свою наукову діяльність
у напрямку еколого-гігієнічної оцінки негативного впливу хімічних факторів малої інтенсивності на здоров’я населення
Кафедра фізичної культури заснована 3 грудня 1939 року. За роки існування кафедри її викладачі підготували чимало чемпіонів і призерів першості світу, Європи та Олімпійських ігор. Кафедра є ініціатором підготовки спортсменів-інвалідів в стрільбі з лука – чемпіонів і призерів Параолімпійських ігор та чемпіонату Європи. При кафедрі діє 6 громадсько-спортивних клубів.
Кафедра хірургії № 1 була відкрита 25 травня 1897 року. Першим керівником кафедри та директором клініки став професор Л. Ридигер, який вперше в світі провів резекцію шлунку при виразковій хворобі.
Кафедра загальної хірургії заснована в 1939 році професором А. Груцою. Сьогодні основними напрямками наукових досліджень кафедри,  є хірургічна інфекція, невідкладна абдомінальна хірургія, хірургічна патологія у наркозалежних хворих.
Кафедра акушерства та гінекології №2 педіатричного, санітарно-гігієнічного та стоматологічного факультетів організована у грудні 1954 року під керівництвом професора О. Бабадагли. Колектив кафедри успішно працює над проблемами гіпоксії плоду, слабкості родової діяльності та профілактики кровотеч.
Кафедра патологічної фізіології була створено на базі медичного факультету Львівського університету 1896-1897 навчального року і називалась кафедра загальної і експериментальної патології. Першим керівником її був
професор – Ян Прус.
Розвиток ортопедії, як самостійної спеціальності у Львові, почався в 1928 році після організації окремого курсу при кафедрі шпитальної хірургії під керівництвом  доцента А.К. Груца.
Кафедра епідеміології Львівського державного медичного інституту була організована в травні 1956 року при санітарно-гігієнічному факультеті. До цього часу існував курс епідеміології для студентів лікувального факультету при кафедрі інфекційних хвороб. Засновником кафедри та її керівником був проф. М. Романов. Науковим напрямком кафедри було вивчення епідеміологічних закономірностей поширення серед населення західного регіону України невенеричних генітальних інфекцій, що дозволило виявити особливості епідемічних проявів конкретних нозоформ, чинники ризику у розрізі вікових, соціально-побутових груп і територій ризику. Із 2003 року проводяться наукові дослідження із вивчення епідеміологічних закономірностей трансмісивних і нетрансмісивних природно-осередкових захворювань на заході України, а із 2008 – епідеміології неінфекційних хвороб, зокрема, стоматологічного здоров’я і бронхіальної астми у дітей.
Історія кафедри та клініки інфекційних хвороб. З часу заснування інфекційної клініки при Загальному крайовому шпиталі у 1894р. педагогічний процес з викладання інфекційних хвороб очолював доктор Вінценті Арнольд (1864–1942). Наукові напрямки роботи кафедри: клініко-епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу в західному регіоні України; етіологія, імунопатогенез, клініка та лікування вірусних гепатитів (для реалізації наукових планів створено Антигепатитний Фонд ім. С.П. Боткіна); гострий та хронічний токсоплазмоз: клініка та діагностика. Хронічний набутий токсоплазмоз з ураженням ЦНС, зокрема з переважанням проявів дієнцефального синдрому; патогенез, клініка та діагностика лептоспірозу; проблема перинатальної передачі інфекційних хвороб; корекція імунодефіцитних станів при інфекційних хворобах.
Кафедра латинської мови була організована у 1944-1945 навчальному році. До 1975 року вона входила до складу стоматологічного факультету, а від 1974 р. – санітарно-гігієнічного (медика-профілактичного), з 1994 р. – кафедра належить до медичного факультету. Основними напрямками кафедри є: латинська термінологія, теорія латинської та давньогрецької мов, методика викладання латинської мови у вищих навчальних закладах, теорія античної літератури, загальне літературознавство, теорія перекладу.
Кафедра променевої діагностики і терапії заснована в 1955 році і  очолила її доцент Я.А. Рудницька-Криштальська. На кафедрі читається курс «Радіаційної медицини», присвячений питанням впливу іонізуючого випромінювання на організм людини та медико-соціальним проблемам катастрофи на ЧАЕС.
У 1993 році створено поліпрофільну кафедру поліклінічної справи і сімейної медицини, якою з дня її заснування завідував проф. Скляров Є.Я. На кафедрі проходять навчання студенти 6 курсу медичного факультету за спеціальностями «лікувальна справа», «медико-профілактична справа», «педіатрія» з предметів «Поліклінічне навчання», «Загальна практика – сімейна медицина», «Основи сімейної медицини», «Основи геронтології та геріатрії».
Кафедру дерматології започатковано 1 вересня 1898 року і очолив її проф. В. Лукасевич до 1924 року. На кафедрі проводяться заняття з «дерматології», «венерології» та «косметології» для студентів 6 курсу медичного та студентів 2 курсу стоматологічного факультету. Також проводилась підготовка інтернів та курсантів зі спеціальності «дерматологія» та «косметологія». У червні 2011 року пройшла реорганізація кафедр, в результаті утворилася кафедра поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології.
Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології створена у лютому 2002 р. Основні напрямки наукових досліджень: біохімічні дослідження при різноманітних походженню фізіологічних та патологічних станах; Імунологічні дослядження з визначенням клітинного імунітету; токсиколого-гігієнічні дослідження з обгрунтуванням допустимого вмісту шкідливих речовин в об’єктах навколишнього середовища; санітарно-хімічні дослідження з метою атестації робочих місць; електронно-гістологічні дослідження біологічних об’єктів.
Цілий ряд дисциплін, вивчення яких передбачено навчальним планом, студенти факультету вивчають на кафедрах стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету післядипломної освіти.

Новим і перспективним способом реформування української вищої медичної школи сьогодні є її модернізація за європейським зразком шляхом приєднання її до Болонського процесу. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького затверджений базовим навчальним закладом з модернізації системи вищої медичної освіти згідно з Болонським процесом. Основним завданням на сучасному етапі реформування вищої медичної та фармацевтичної освіти є залучення науково-педагогічних колективів усіх кафедр університету до принципово нової моделі організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, створення нових навчальних програм з дисциплін.

У 2005 році наказом по університету було розпочато підготовку до впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. А в 2006 році проведено перший набір студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою. Професорсько-викладацький склад проводить не тільки навчальну роботу. На кафедрах факультету розробляються, впроваджуються та удосконалюються актуальні напрямки досліджень у різних галузях медицини: розробка актуальних проблем невідкладної абдомінальної і гнійної хірургії, сучасні підходи до хірургічного лікування захворювань серця, легенів, щитоподібної залози та печінки (хірургія); охорона здоров’я матері і дитини (акушерство та гінекологія); прогнозування хвороб внутрішніх органів, вивчення нових препаратів для лікування туберкульозу (терапія і фтизіатрія); вивчення особливостей перебігу та лікування вірусних ушкоджень печінки; (інфекційні хвороби); розробка методів ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб дитячого віку (педіатрія); вплив довкілля на здоров’я людини; профілактика забруднень навколишнього середовища (гігієна). На клінічних базах кафедр факультету створено 10 спеціалізованих центрів лікування.

Плідно працює на факультеті студентське наукове товариство. Бажаючі студенти долучаються до наукової роботи ще з молодших курсів, де опановують навички праці з науковою літературою. З другого та третього курсів студенти на кафедрах фундаментальних дисциплін опановують основи постановки експериментів, а на клінічних кафедрах – класичні та новітні методи обстеження хворих на сучасній діагностичній апаратурі. Показником ефективності участі
студентів в наукових гуртках є наукові статті, які вони публікують в періодичних виданнях як самостійно, так і в співавторстві з науковими керівниками. Загалом, більшість професорів, доцентів, асистентів факультету свій шлях в науку розпочинали саме з наукових студентських гуртків, виступів на обласних, республіканських та міжнародних студентських наукових конференціях, наукових форумах молодих вчених. Студенти, які активно займаються громадською, спортивною, науковою роботою та добре вчаться можуть претендувати на отримання ряду благочинних
та іменних стипендій: Президента України, голови Верховної ради, ім. М.Панчишина, голови облдержадміністрації тощо.

Навчання на факультеті проводиться за двома формами навчання – державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контрактна форма навчання). З першого по п’ятий курс студенти факультету навчаються за єдиними планами та програмами. На шостому курсі профілізація передбачає поглиблене вивчення внутрішніх, хірургічних хвороб, акушерства та гінекології, клінічної фармакології та імунології, анестезіології, інфекційних хвороб та гігієнічних дисциплін. Протягом шести років навчання студенти мають можливість пройти ряд спеціальних курсів за вибором: етику, естетику, нетрадиційні методи лікування, соціальну психологію, косметологію, сексологію тощо.
На медичному факультеті передбачено отримання єдиної базової професійної освіти майбутніх лікарів з видачею дипломів єдиного зразка.

Студенти, які виявили зацікавлення і здібності до наукової роботи, за рекомендаціями кафедр та студентського наукового товариства, можуть бути скеровані Вченою радою університету для подальшого навчання в магістратурі,
клінічній ординатурі та аспірантурі. На факультеті працює клуб “Милосердя”, роботу якого координують студенти 5-го та 6-го курсів, а членами є студенти з 1-го по 6-й курс. Організація спеціалізується на допомозі самотнім людям похилого віку, а також геріатричним відділенням лікарень. Студенти, члени клубу, опікуються хворими відділу паліативної медицини Шпиталю-лічниці імені митрополита Андрея Шептицького, мешканцями Львівького обласного геріатричного пансіонату. Члени клубу “Милосердя” допомагають медичному персоналу у догляді за хворими, проводять бесіди з мешканцями пансіонату і таким чином з однієї сторони опановують основи медсестринського догляду, а з іншої дарують людям своє тепло та посмішку, виявляючи свою милосердну допомогу. Окрім цього наші студенти долучаються до різних акцій львівських молодіжних організацій, цікавих проектів корисних для життя і розвитку молодої людини, формуючи в
ній моральні засади, чесність та співчуття до ближнього.

Колектив медичного факультету № 1 проводить підготовку достойного молодого поповнення, яке продовжить багаті традиції патріарха вищої медичної освіти в Україні – Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

По роботі зі студентами 1-3 курсів – Пороховська Наталія Василівна, к.мед.н., доцент кафедри патологічної фізіології;

По роботі зі студентами 4-6 курсів – Пилипчук Ірина Степанівна, к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології;

Заступник декана з наукової роботи – Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри нормальної анатомії

Заступник декана з лікувальної роботи – Бень Ірина Ігорівна, к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб

Заступник декана з виховної роботи – Цитовський Максим Наумович, к.мед.н., асистент кафедри нормальної анатомії

Вчений секретар – Шалько Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини

ФАХІВЦІ ДЕКАНАТУ

Боднар Оксана Євгенівна

Смалюх Анна Володимирівна

ІНСПЕКТОРИ ДЕКАНАТУ

Данилевич Вікторія Здиславівна

Вчена рада

Оголошення