Медичний факультет №1

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. (032) 275-59-36, 278-66-03

E-mail

Декан факультету


професор Колішецька Марта Андріївна

Напрямок діяльності

До складу факультету входять :

1. Кафедра акушерства і гінекології
2. Кафедра дерматології, венерології
3. Кафедра епідеміології
4. Кафедра загальної гігієни з екологією
5. Кафедра загальної хірургії
6. Кафедра інфекційних хвороб
7. Кафедра нормальної анатомії
8. Кафедра патологічної фізіології
9. Кафедра педіатрії №1
10. Кафедра сімейної медицини
11. Кафедра радіології та радіаційної медицини
12. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1
13. Кафедра травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії
14. Кафедра хірургії №1
15. Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
16. Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Штат підрозділу


Заступники декана:
Пороховська Наталія Василівна, к.мед.н., доцент кафедри патологічної фізіології;
Пилипчук Ірина Степанівна, к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології;

Заступник декана з наукової роботи – Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри нормальної анатомії;
Заступник декана з лікувальної роботи – Бень Ірина Ігорівна, к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб;
Заступник декана з виховної роботи - Цитовський Максим Наумович, к.мед.н., асистент кафедри нормальної анатомії;
Вчений секретар - Шалько Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини;
Фахівці:
Боднар Оксана Євгенівна,
Смалюх Анна Володимирівна;
Інспектор:
Данилевич Вікторія Здиславівна,
Кудринська Оксана Олегівна.“]