Кафедра загальної хірургії

Адреса

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
79059, Львів, вул.Миколайчука, 9 тел.: 258-74-86, факс: 291-72-31
E-mail


Завідувач кафедри


АНДРЮЩЕНКО Віктор Петрович — професор, завідувач кафедри загальної хірургії

Перелік дисциплін

Студентам викладаються дисципліни:
1 курс медичного факультету - "Перша медична допомога в умовах бойових дій"
Предмет вивчення: організація надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах,
які виникають умовах бойових дій, під час терористичних атак, техногенних катастроф і аварій.

2 курс медичного факультету – "Догляд за хворими" (виробнича практика)
Предмет вичення: організація догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару

3 курс медичного факультету – "Загальна хірургія"
Предмет вивчення: заходи з організації санітарно-епідемічного режиму в хірургічній клініці;
перев’язочний матеріал і способи його застосування; кровотеча і способи її тимчасової
та кінцевої зупинки; трансфузія компонентів донорської крові, ускладнення гемотрансфузії
та їх профілактика; основи анестезіології та реаніматології; клініка, діагностика,
перша медична допомога, принципи лікування при травматичних ушкодженнях;
загальні питання хірургічної інфекції;клініка, діагностика, лікування,
профілактика окремих видів хірургічної інфекції; основи трансплантології, основи
клінічної онкології; методологія обстеження хірургічного хворого.

3 курс медичного факультету – "Сестринська практика" (виробнича практика)
Предмет вивчення: освоєння діяльності медичної сестри в умовах хірургічного стаціонару

1 курс стоматологічного факультету – "Перша медична допомога"
Предмет вивчення: організація надання першої
долікарської допомоги при невідкладних станах, які виникають на виробництві, у
побуті, під час дорожньо-транспортних пригод, катастроф, техногенних аварій та
при гострих терапевтичних і хірургічних захворюваннях та термінальних станах.

2 курс стоматологічного факультету – "Актуальні питання загальної хірургії"
Предмет вичення: організація надання першої долікарської допомоги при невідкладних
станах, які виникають на виробництві, у побуті, а також під час дорожньо-
транспортних пригод, катастроф, техногенних аварій, у військових ситуаціях та
при деяких гострих хірургічних захворюваннях.

2 курс стоматологічного факультету – "Догляд за хворими" (виробнича практика)
Предмет вивчення: догляд за хворими хірургічного профілю в стаціонарах

3 курс стоматологічного факультету – "Хірургія"
Предмет вивчення: основні прояви хірургічних захворювань, принципи правильної
інтерпретації клінічної інформації отриманої при обстеженні хворого, та основні принципи лікування
пацієнтів з хірургічною патологією.

2 курс фармацевтичного факультету – "Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою"
Предмет вивчення: організація надання першої долікарської допомоги при
невідкладних станах, які виникають на виробництві, у побуті, під час дорожньо-транспортних пригод,
катастроф, техногенних аварій, у військових ситуаціях та при гострих терапевтичних і хірургічних
захворюваннях та термінальних станах.

2 курс фармацевтичного факультету – "Невідкладна допомога в аптечних закладах"
Предмет вивчення: організація надання першої долікарської допомоги при
невідкладних станах в умовах аптечних закладів

Штат кафедри

клінічна база - Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги:
к.м.н., доц. Бідюк Д.М.; к.м.н., доц. Лисюк Ю.С.; к.м.н., доц. Куновський В.В.; к.м.н., доц. Кушта Ю.Ф.; к.м.н. доц. Ковешніков О.В.; к.м.н., доц. Магльований В.А.; к.м.н., доц. Барвінська А.С.; к.м.н., доц. Мельников В.А.; к.м.н., доц. Матвійчук О.Б.; к.м.н., асист. Когут Р.Л.; к.м.н., доц. Ващук В.В.; к.м.н., доц. Кирик Т.П.; к.м.н., асист. Кушнірчук М.І.
“]