Кафедра інфекційних хвороб

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 54
тел. +380(32) 2755406

E-mail

Додатковий сайт кафедри

Завідувач кафедри


Зінчук Олександр Миколайович – доктор медичних наук, професор
 

Перелік дисциплін

„Інфекційні хвороби” – для студентів 5 та 6 курсів медичного факультету та 4 курсу стоматологічного факультету;
Курси за вибором:
„Актуальні питання інфекційних хвороб” – для студентів 6 курсу медичного факультету;
„Клінічна паразитологія та тропічна медицина” – для студентів 6 курсу медичного факультету;
„Проблеми ВІЛ-інфекції” – для студентів 4 курсу стоматологічного факультету.

Факультет післядипломної освіти:
„Інфекційні хвороби” – первинна спеціалізація (інтернатура);
„Інфекційні хвороби” – спеціалізація;
„Вірусні гепатити” – цикл тематичного удосконалення для лікарів терапевтичних та хірургічних спеціальностей;
„Інтенсивна терапія інфекційних хворих” – цикл тематичного удосконалення для лікарів інфекціоністів, терапевтів, спеціалістів лікувального профілю;
„Актуальні питання діагностики та лікування ВІЛ-інфекції. Опортуністичні інфекції та інвазії” – цикл тематичного удосконалення для сімейних лікарів, інфекціоністів, терапевтів, спеціалістів лікувального профілю.
Суміжні дисципліни по ФПДО:
„Інфекційні хвороби” – для інтернів всіх спеціальностей;
„Інфекційні хвороби” – для циклів спеціалізації з терапевтичних та хірургічних спеціальностей та стоматологів;
„Особливо-небезпечні інфекційні хвороби” – для інтернів всіх спеціальностей;
„Особливо-небезпечні інфекційні хвороби” – для циклів спеціалізації всіх спеціальностей;
„Проблеми вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції” – для інтернів всіх спеціальностей.

Штат кафедри

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Зінчук Олександр Миколайович, Google Scholar, Scopus, ORCID;
Професор кафедри – доктор медичних наук, заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького Герасун Борис Абрамович, Google Scholar, Scopus, ORCID;
Завуч кафедри – к.мед.н., доцент Задорожний Андрій Михайлович, Google Scholar, Scopus, ORCID;
Відповідальна за навчально-методичну роботу зі слухачами ФПДО – к.мед.н., асистент Бень Ірина Ігорівна, Google Scholar, Scopus, ORCID;
Відповідальна за навчально-методичну роботу з інтернами – к.мед.н., доцент Прикуда Надія Михайлівна, Google Scholar, Scopus, ORCID;
Відповідальний за наукову роботу кафедри та за роботу студентського наукового гуртка – к.мед.н., доцент Герасун Олександр Борисович, Google Scholar, Scopus, ORCID;
Відповідальна за лікувальну роботу – к.мед.н., доцент Зубач Олена Олександрівна, Google Scholar, Scopus, ORCID;
Відповідальний за гуманітарну освіту та виховання – к.мед.н., доцент Адамович Олександр Петрович, Google Scholar;
к.мед.н., доцент Грицко Роман Юліанович, Google Scholar, Scopus, ORCID;
к.мед.н., доцент Кіселик Ігор Олексійович, Google Scholar;
к.мед.н., доцент Турчин Ольга Богданівна, Google Scholar, Scopus, ORCID;
к.мед.н., доцент Хомин Олена Ярославівна, Google Scholar, Scopus, ORCID;
асистент Телегіна Тетяна Вікторівна, Google Scholar, Scopus, ORCID;
асистент Вовчик Ольга Ігорівна, Google Scholar
“]