Кафедра епідеміології

Адреса

79005, м. Львів, вул. Зелена, 12
тел. +38 (032) 276 28 35
факс +38 (032) 276 28 35

E-mail


Завідувач кафедри


Виноград Наталія Олексіївна – доктор медичних наук, професор; експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози, декан Східноєвропейського відділення Суперкурсу ВООЗ, радник Міністра з питань біологічної безпеки МНС України, член ЦМК МОЗ України, член Оперативного штабу МОЗ України, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій Д 26.003.01 та Д 26.614-2, член обласної атестаційної комісії, член редколегій 5 наукових журналів.

Перелік дисциплін

На кафедрі епідеміології студентами вивчаються навчальні дисципліни: «Епідеміологія та біобезпека, в тому числі військова епідеміологія», «Епідеміологія та біобезпека» та курс за вибором «Медичні аспекти біоетики та біобезпеки».
Навчальну дисципліну «Епідеміологія та біобезпека» вивчають:
• вітчизняні студенти 4 курсу стоматологічного факультету (спеціальність «Стоматологія» – 7.12010005);
• чужоземні студенти 4 курсу стоматологічного факультету (україномовні та англомовні, спеціальність «Стоматологія» – 7.12010005);
Навчальну дисципліну «Епідеміологія та біобезпека, в тому числі військова епідеміологія» вивчають:
• вітчизняні студенти 5 курсу медичного факультету (спеціальностей «Лікувальна справа» – 7.12010001, «Педіатрія» – 7.12010002, «Медико-профілактична справа» – 7.12010003);
• чужоземні студенти 5 курсу медичного факультету (україномовні та англомовні) – спеціальність «Лікувальна справа» – 7.12010001.
Курс за вибором «Медичні аспекти біоетики та біобезпеки» вивчають вітчизняні студенти 6 курсу медичного факультету усіх спеціальностей.

На кафедрі епідеміології проводиться навчання лікарів-слухачів циклів ФПДО:
• Стажування «Епідеміологія»,
• Стажування «Паразитологія»,
• Стажування «Дезінфекційна справа»,
• Спеціалізація «Епідеміологія»,
• Спеціалізація «Паразитологія»,
• Спеціалізація «Дезінфекційна справа»,
• Інтернатура «Епідеміологія»,
• Інтернатура «Загальна практика – сімейна медицина» – суміжна дисципліна «Епідеміологія»,
• Інтернатура «Лабораторна діагностика» – суміжна дисципліна «Епідеміологія»,
• Інтернатура «Інфекційні хвороби» – суміжна дисципліна «Епідеміологія»,
• Інтернатура «Загальна гігієна» – суміжна дисципліна «Епідеміологія»,
• ТУ «Кров’яні інфекції»,
• ТУ «Актуальні проблеми крайової епідеміології та паразитології»,
• ТУ «Основи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію»,
• ТУ «Інфекційний контроль в стоматології»,
• ТУ «Інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги: система інфекційного контролю».

Штат кафедри

Василишин Зоряна Петрівна – к. мед. н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу зі слухачами ФПДО та інтернами, за наукову роботу кафедри.
Козак Людмила Петрівна – к. мед. н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу зі студентами.
Байдалка Ірина Дмитрівна – к. мед. н., доцент кафедри відповідальна за роботу студентського наукового гуртка.
Шуль Уляна Андріївна – к. мед. н., доцент кафедри, відповідальна за ведення веб-сторінки та платформи Міsa, відповідальна за роботу з питань цивільного захисту населення, відповідальна за гуманітарну освіту та виховання.
Юсюк Любов Василівна – лаборант кафедри.
Жмінковська Ніна Петрівна – лаборант кафедри.
Процикевич Ірена Іванівна – технічний робітник.“]”]