Кафедра радіології та радіаційної медицини

Адреса

вул.Некрасова, 4, неврологічний корпус ОКЛ, тел. +38(032) 2767806 (доц. Дац І.В., доц. Скалецька Н.М., проф. Мицик Ю.О.);
вул.Дністерська, 27, рентгенвідділення ОДСКЛ, тел. +38(032) 2709083 (доц. Ільчишин О.С., доц. Вервега Б.М., доц. Скалецька Н.М.);
вул.Свєнціцького, 10, радіоізотопна лабораторія 4-ї міської комунальної лікарні м. Львова, тел. +38(032) 2760276 (доц. Мицик Ю.О.);
вул.Кирила і Мефодія, 22, дитяче відділення Львівської клінічної інфекційної лікарні, тел.+38(032) 2786401 (доц. Данилейченко І.В.).

E-mail


Завідувач кафедри


Дац Ігор Володимирович, кандидат медичних наук, доцент

Перелік дисциплін

«Радіологія» - навчання вітчизнаних та іноземних студентів 3-го курсу медичних та стоматологічного факультетів,
«Радіаційна медицина» - навчання вітчизнаних та іноземних студентів 5-го курсу медичних факультетів,
«Інструментальні методи функціональної діагностики» - курс за вибором для студентів 5-го курсу медичних та стоматологічного факультетів

Штат кафедри


Ільчишин Оксана Степанівна - к.мед.н., доцент, відповідальна за навчальну роботу;

Данилейченко Інна Валеріївна - к.мед.н., доцент, відповідальна за лікувальну роботу;

Вервега Богдана Михайлівна - к.мед.н., доцент, відповідальна за наукову роботу;
Мицик Юліан Олегович - д.мед.н., професор;
Макагонов Ігор Олександрович - к.мед.н., доцент;


Скалецька Наталія Михайлівна - к.мед.н., доцент, заступник декана медичного факультету № 1.


Рентгенлаборанти: Ромах Ганна Дмитрівна, Вишнівська Ганна Петрівна

“]