Кафедра радіології та радіаційної медицини

Адреса

вул. Юрія Руфа, 4, КНП ЛОР Львівська обласна клінічна лікарня, неврологічний корпус (доц. Дац І.В., доц. Скалецька Н.М., проф. Мицик Ю.О, доц. Макагонов І.О.);
вул. Дністерська, 27 Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр? рентгенвідділення (доц. Вервега Б.М., доц. Скалецька Н.М.);
вул.Кирила і Мефодія, 22, дитяче відділення КНП ЛОР Львівська обласна інфекційна лікарня (доц. Данилейченко І.В.).

E-mail


Завідувач кафедри


Дац Ігор Володимирович, кандидат медичних наук, доцент

Перелік дисциплін

«Радіологія» - навчання вітчизнаних та іноземних студентів 3-х курсів медичних та стоматологічного факультетів,

«Радіаційна медицина» - навчання вітчизняних та іноземних студентів 5-х курсів медичних факультетів,

«Інструментальні методи функціональної діагностики» - вибіркова дисципліна для студентів 5-х курсів медичних факультетів

«Стоматологічна радіологія» - вибіркова дисципліна для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету

Штат кафедри


Вервега Богдана Михайлівна - д.мед.н., доцент, відповідальна за навчальну роботу;

Данилейченко Інна Валеріївна - к.мед.н., доцент, відповідальна за лікувальну роботу;

Мицик Юліан Олегович - д.мед.н., професор, відповідальний за наукову роботу;

Макагонов Ігор Олександрович - к.мед.н., доцент, профорг кафедри, відповідальний за виховну роботу;

Скалецька Наталія Михайлівна - к.мед.н., доцент, заступник декана медичного факультету № 1, відповідальна за наповнення системи MISA;

Рентгенлаборанти: Ромах Ганна Дмитрівна, Вишнівська Ганна Петрівна

“]