Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Адреса

E-mail


Завідувач кафедри


Костик Ольга Петрівна, доктор медичних наук, професор

Перелік дисциплін

1. навчання студентів з дисциплін:
«фтизіатрія»,
«фтизіатрія з дитячою фтизіатрією»,
"Актуальні питання пульмонології"
2. підготовка лікарів за спеціальністю:
«фтизіатрія»,
«пульмонологія»
3. післядипломне навчання лікарів на циклах:
ТУ «Актуальні питання фтизіатрії»;
ТУ «Актуальні питання пульмонології»;
ТУ «Актуальні питання дитячої фтизіатрії»;
ТУ «Діагностика туберкульозу в сучасних умовах»;
ТУ «Синдром бронхообструкції при легеневій патології»;
ТУ «Диференційна діагностика синдрому дисемінації»;
ТУ «Диференційна діагностика синдрому округлих тіней»;
ТУ «Диференційна діагностика синдрому інфільтрації»;
СПЕЦ «Фтизіатрія»;
СПЕЦ «Дитяча фтизіатрія»;
СПЕЦ «Пульмонологія»;

Штат кафедри

Сахелашвілі Манана Іванівна, д.мед.н., професор, відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями-курсантами
Білозір Лідія Іванівна, д.мед.н., доцент
Чуловська Уляна Богданівна, к.мед.н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу зі студентами
Луцишин Тарас Володимирович, к.мед.н., асистент, відповідальний за навчально-методичну роботу з інтернами
Невзгода Олександр Ананійович, к.мед.н., доцент, відповідальний за навчально-методичну роботу з англомовними студентами
Рудницька Надія Дмитрівна, к.мед.н., доцент
Вольницька Христина Ігорівна,к.мед.н.,доцент
Галичиш Наталія Миколаївна, к.мед.н., асистент
Піскур Зоряна Іванівна, к.мед.н., доцент, відповідальна за дистанційне навчання студентів на платформі MISA
Старічек Галина Володимирівна, к.мед.н., асистент
Сахелашвілі-Біль Ольга Іванівна, асистент
Дмитрів Оксана Василівна, лаборант, відповідальна за цивільну оборону
Котик Юлія Юріївна, лаборант“]