Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1

Адреса

79013 м. Львів, вул. Коновальця, 22
тел. +38 (032) 237-31-14,
факс:+38 (032) 237-88-80

E-mail

Завідувач кафедри


Дутка Роман Ярославович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

Перелік дисциплін

«Пропедевтика внутрішньої медицини» для студентів медичного факультету 3 курсу,
«Пропедевтика внутрішньої медицини» для студентів стоматологічного факультету 2 курсу,
«Догляд за хворими (практика)» для студентів 2 курсу медичного факультету,
«Сестринська практика в умовах терапевтичного відділення стаціонару» для студентів 3 курсу медичного факультету,
Дисципліни за вибором:
«Деонтологія в медицині» для студентів 2 курсу медичного факультету,
«Раціональне харчування та дієтотерапія» - для студентів 3 курсу медичного факультету
«Перша медична допомога» - для студентів 2 курсу медичного факультету

Штат кафедри

д.мед.н., проф. Дутка Р.Я.; завідувач кафедри,
д.мед.н., проф. Базилевич А.Я.; професор
к.мед.н., доц. Новосад А.Б.; відповідальна за навчальну роботу,
к.мед.н., доц. Матущак О.М.; відповідальна за матеріально-технічне забезпечення,
к.мед.н., доц. Івасівка Р.С.; відповідальна за виробничу практику, виховну роботу, керівник СНГ, профорг
к.мед.н., доц. Буфан М.М.; відповідальна за лікувальну роботу,
к.мед.н., доц. Абрагамович Х.Я.; відповідальна за наукову роботу,
к.мед.н., ас. Курбан М.М.,
ас.Чмир Н.В., відповідальна за дистанційне навчання в системі Moodle та інтернет-сторінку,
ас.Колядич М.М.,
ст. лаб. Федорович Л.Я.,
ст. лаб. Мазур О.С.,
ст.лаб. Кулешір М.Я.,
лаб.Молнар Д.М.