Кафедра патологічної фізіології

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. (032) 236-84-50

E-mail


Завідувач кафедри


Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор

ЗАВУЧ КАФЕДРИ — кандидат медичних наук, доцент Семенців Наталія Григорівна

Перелік дисциплін

«Патофізіологія хвороб цивілізації»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 226 «Фармація»; другий (магістерський) рівень вищої освіти; денна форма; 2 рік навчання: ІІІ-ІV семестри; фармацевтичного факультету (україномовних); тип дисципліни – курс за вибором; 2,0 кредитів/ 60 год.

«Патологічна фізіологія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 226 «Фармація»; другий (магістерський) рівень вищої освіти; денна, заочна форма; 2 рік навчання: ІІІ-ІV семестри; фармацевтичного факультету (україномовних); тип дисципліни - обов´язкова; 5,0 кредитів/ 150 год.

«Патологічна фізіологія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 226 «Фармація»; другий (магістерський) рівень вищої освіти; денна форма; 2 рік навчання: ІІІ-ІV семестри; фармацевтичного факультету (англомовних); тип дисципліни - обов´язкова; 5,0 кредитів/ 150 год.

«Патофізіологія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; 228 «Педіатрія»; другий (магістерський) рівень вищої освіти; денна форма; 3 рік навчання: V, VІ семестри; медичного факультету (україномовних); тип дисципліни - обов´язкова; 7,0 кредитів ЕСТS/210 год.

«Патофізіологія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; 228 «Педіатрія»; другий (магістерський) рівень вищої освіти; денна форма; 3 рік навчання: V, VІ семестри; медичного факультету (англомовних); тип дисципліни - обов´язкова; 7,0 кредитів ЕСТS/210 год.

«Патофізіологія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 221 «Стоматологія»; другий (магістерський) рівень вищої освіти; денна форма; 2 рік: ІV семестр, та 3 рік навчання: V семестр; стоматологічного факультету (україномовних); тип дисципліни - обов´язкова; 6,0 кредитів ЕСТS/ 180 год

«Патофізіологія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 221 «Стоматологія»; другий (магістерський) рівень вищої освіти; денна форма; 2 рік: ІV семестр, та 3 рік навчання: V семестр; стоматологічного факультету (англомовних); тип дисципліни - обов´язкова; 6,0 кредитів ЕСТS/ 180 год


«Педагогічна практика»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; очна денна, очна вечірня, заочна форми; 3 рік навчання: V, VI семестр; тип дисципліни - обов´язкова; 3,0 кредитів ЕСТS/ 90 год

«Імунологічні аспекти патології органів та систем»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; очна денна, очна вечірня, заочна форми; рік навчання - за вибором аспіранта/ів; тип дисципліни - вибіркова; 3,0 кредитів ЕСТS/ 90 год

«Основні аспекти нейроендокринної патології»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; очна денна, очна вечірня, заочна форми; рік навчання - за вибором аспіранта/ів; тип дисципліни - вибіркова; 3,0 кредитів ЕСТS/ 90 год

«Проблемні аспекти спадкових і вроджених патологій»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; очна денна, очна вечірня, заочна форми; рік навчання - за вибором аспіранта/ів; тип дисципліни - вибіркова; 3,0 кредитів ЕСТS/ 90 год

«Сучасні погляди на патофізіологію системи крові»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; очна денна, очна вечірня, заочна форми; рік навчання - за вибором аспіранта/ів; тип дисципліни - вибіркова; 3,0 кредитів ЕСТS/ 90 год

«Патофізіологія хвороб цивілізації»
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»; Спеціальність 222 «Медицина»; третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; очна денна, очна вечірня, заочна форми; рік навчання - за вибором аспіранта/ів; тип дисципліни - вибіркова; 3,0 кредитів ЕСТS/ 90 год

Штат кафедри

Семенців Наталія Григорівна - доцент, кандидат медичних наук, відповідальна за навчальну роботу, відповідальна за навчально-методичну роботу з іноземними студентами на медичному факультеті, відповідальна за навчально-методичну роботу на фармацевтичному факультеті
Угрин Ольга Миронівна - доцент, кандидат біологічних наук
Лукович Ірена Миронівна - доцент, кандидат медичних наук, відповідальна за виховну роботу та навчально-методичну роботу на медичному факультеті
Матолінець Оксана Михайлівна - доцент, кандидат медичних наук, відповідальна за наукове товариство патофізіологів, відповідальна за матеріально-технічне забезпечення
Пороховська Наталія Василівна - доцент, кандидат медичних наук, відповідальна за інформаційні технології
Садляк Оксана Володимирівна - доцент, кандидат медичних наук, відповідальна за наукову роботу, відповідальна за аспірантів
Вервега Богдана Михайлівна - доцент, доктор медичних наук, відповідальна за організацію нарад з питань опорної кафедри та за студентський науковий гурток
Колішецька Марта Андріївна - професор, доктор медичних наук, відповідальна за підготовку до інтегрованого іспиту(КРОК1) для іноземних студентів
Байда Мар'яна Любомирівна - доцент, кандидат медичних наук, відповідальна за цивільну оборону, секретар кафедри
Галій-Луцька Вікторія Віталіївна - асистент
Сольвар Зоряна Любомирівна - асистент
Пороховська Зоряна Степанівна - старший лаборант, відповідальна за техніку безпеки
Країнська Наталія Михайлівна - старший лаборант, відповідальна за діловодство
“]