Кафедра нормальної анатомії

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52,
тел.+380(322)368443, +380(322)757551

E-mail


Завідувач кафедри


Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна
доктор медичних наук, професор

Перелік дисциплін

Кафедра викладає основи анатомії людини для студентів (магістрів) 1 та 2 курсу медичного (І, ІІ, ІІІ семестри), 1 курсу стоматологічного (І та ІІ семестри) і 1 курсу фармацевтичного факультетів (І семестр).
Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
22 «Охорона здоров’я» здійснюється за спеціальностями
«АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» спеціальність: 222 «Медицина»
«АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ» спеціальність: 228 «Педіатрія»
«АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» спеціальність: 221 «Стоматологія»
«АНАТОМІЯ З ОСНОВАМИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ» спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»
Для студентів (магістрів) 3 курсу курс за вибором «ПРАКТИЧНА АНАТОМІЯ»: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія»
Для здобувачів вищої освіти (PhD): «Анатомія опорно-рухового апарату», «Анатомія нутрощів», «Анатомія центральної нервової системи», «Анатомія периферійної нервової системи», «Анатомія серцево-судинної системи»

Штат кафедри

Подолюк Марія Василівна – доктор філософії, доцент, завуч кафедри, відповідальна за роботу зі студентами заочної форми навчання
Кирик Христина Андріївна – кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за наукову роботу кафедри
Фік Володимир Богуславович –доктор медичних наук, професор, відповідальний за актуалізацію робочої навчальної програми та силабуса для аспірантів
Адамович Олена Олександрівна – кандидат медичних наук, доцент, зав. комп’ютерним класом кафедри, науковий керівник студентського наукового гуртка кафедри
Бекесевич Анна Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент, завідувач методичним кабінетом кафедри
Беседіна Анна Сергіївна – кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за екзаменаційний пакет, актуалізацію англомовної робочої навчальної програми та силабуса для медичного факультету
Блищак Назарій Богданович - кандидат медичних наук, доцент, секретар, оформлення протоколів засідань кафедри
Борис Руслан Ярославович – кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за виховну роботу, актуалізацію англомовної робочої навчальної програми та силабуса для стоматологічного та фармацевтичного факультетів
Вільхова Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, консультативна робота щодо оформлення навчально-методичної документації
Галюк Уляна Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за оновлення бази тестів до ліцензійного іспиту «Крок -1»
Гнідик Юлія Володимирівна - кандидат медичних наук, асистент, відповідальна за написання та оновлення англомовних методичних вказівок, оформлення екзаменаційного журналу англомовних студентів
Гресько Наталія Ігорівна - кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за написання та оновлення англомовних методичних вказівок, оформлення екзаменаційного журналу англомовних студентів
Джалілова Ельвіра Айдимівна – кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за організацію 1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Анатомія людини»
Нетлюх Аксінія Володимирівна - кандидат медичних наук, асистент, відповідальна за журнал взаємних відвідувань занять науково-педагогічних працівників кафедри, укладання графіку взаємовідвідувань, графіку консультацій та відробіток практичних занять, розкладу чергувань викладачів по кафедрі, оформлення екзаменаційного журналу україномовних студентів
Криницький Роман Павлович – кандидат медичних наук, асистент, відповідальний за укладання сітки розкладу занять кафедри
Логаш Максим Валентинович - кандидат медичних наук, асистент, відповідальний за сайт кафедри та розміщення матеріалів на платформі дистанційного навчання misa, забезпечення поточного та підсумкового тестового контролю знань студентів
Михалевич Марта Михайлівна - кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за оформлення індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників кафедри, оформлення екзаменаційного журналу україномовних студентів
Мота Оксана Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент
Пальтов Євгеній Володимирович – кандидат медичних наук, доцент, забезпечення можливості проведення електронно-мікроскопічних досліджень працівниками та аспірантами кафедри
Підвальна Уляна Євгенівна – доктор медичних наук, доцент
Покотило Петро Богданович – кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі
Савка Ірина Ігорівна – кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за актуалізацію робочої навчальної програми та силабуса для медичного факультету
Содомора Ольга Олексіївна – кандидат медичних наук, асистент, забезпечення якості англомовного контенту кафедри, відповідальна за написання та оновлення англомовних методичних вказівок, оформлення екзаменаційного журналу англомовних студентів
Сушко Юрій Ігорович – кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за цивільну оборону
Танчин Ігор Андрійович – кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за актуалізацію робочої навчальної програми та силабуса для стоматологічного та фармацевтичного факультетів
Цитовський Максим Наумович - кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за забезпечення практичних занять та іспитів анатомічними препаратами
Ващенюк Марія Ігорівна – аспірант
Святоцька Лілія Олегівна – аспірант
Максимчук Євген Юрійович – старший лаборант
Савельєва Ганна Йосипівна – старший лаборант
Дмитрів Галина Михайлівна – старший лаборант
Фодор Луїза Яношовна - лаборант
Дмітрієва Ірена Євстахіївна – лаборант
Фар’ян Юрій Миколайович – лаборант
Качмар Марія Антонівна – лаборант
Кебас Віра Олексіївна – лаборант
Лукасевич Параскевія Григорівна – прибиральниця
Олійник Богдана Михайлівна – прибиральниця

“]