Кафедра загальної гігієни з екологією

Адреса

79010, Львів, вул. Зелена, 12, тел.: +38 (032) 276-28-37

E-mail


Завідувач кафедри


Сибірний Андрій Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент

Перелік дисциплін

Гігієна та екологія (222 "Медицина")
Гігієна та екологія (221 "Стоматологія")
Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку (228 "Педіатрія")
Гігієна у фармації та екологія (226 "Фармація") очна форма навчання
Гігієна у фармації та екологія (226 "Фармація") заочна форма навчання

Штат кафедри

ФЕДОРЕНКО Віра Ілларіонівна – д.мед.н., професор кафедри
КІЦУЛА Любов Михайлівна – к.мед.н., доцент, завуч кафедри
КОЗАК Лілія Петрівна – к.б.н., доцент, відповідальна на кафедрі за наукову роботу, науковий студентський гурток, роботу з англомовними студентами
МОСКВЯК Наталія Володимирівна – к.мед.н., доцент, профорг, відповідальна на кафедрі за наукове інформування, навчально-методичну роботу по спеціальності “Фармація”
КАСІЯН Ольга Петрівна – к.мед.н., доцент
ЗЕЛЕНА Маріанна Ігорівна – к.мед.н., асистент, відповідальна за цивільну оборону на кафедрі, навчально-методичну роботу по спеціальності "Медицина" і "Педіатрія" (VI курс)
КОВАЛІВ Марія Омелянівна – к.мед.н., асистент, матеріально відповідальна особа
ЮРЧЕНКО Світлана Теодорівна – к.мед.н., асистент, відповідальна за інформаційні технології на кафедрі, за оформлення інформації про пропуски навчальних занять та успішність студентів 2 курсу стоматологічного факультету
МАТИСІК Світлана Ігорівна – асистент, відповідальна за виховну роботу на кафедрі, за оформлення інформації про пропуски навчальних занять та успішність студентів 2 курсу ("Гігієна та екологія"), 4 курсу ("Військова гігієна") медичного факультету № 1
ЯМКА Ярослава Михайлівна – асистент, відповідальна за техніку безпеки та охорону праці на кафедрі, за оформлення інформації про пропуски навчальних занять та успішність студентів 2 курсу ("Гігієна та екологія", "Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку"), 4 курсу ("Військова гігієна") медичного факультету № 2
РИЗА Лілія Валентинівна – к.мед.н., старший лаборант, секретар методичних засідань кафедри
ЯЦИНИК Ірина Григорівна – лаборант кафедри“]