Факультет іноземних студентів

Адреса

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 2767818, 2755927, 2757541
факс +38 (032) 2767818

E-mail

Декан факультету


Варивода Євген Степанович,
кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1

Напрямок діяльності

До складу факультету входять:
Кафедра латинської та іноземних мов
Кафедра медичної біології, паразитології та генетики
Кафедра біофізики
Кафедра українознавства.

Навчання іноземних студентів в Університеті розпочалося у 1961 р. З того часу понад 2500 громадян Європи, Азії, Африки та Америки здобули освіту та успішно працюють лікарями у багатьох країнах світу. Понад 300 іноземних громадян пройшло в Університеті післядипломну підготовку і 70 його іноземних випускників здобули звання професора.

У 2020/2021 н.р. в університеті навчається 1441 іноземних студентів на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах з 35 країн світу. Всього на навчання на 1 курс було зараховано 323 іноземців, у тому числі за спеціальністю «222 Медицина» - 320 осіб, «221 Стоматологія» - 3 особи.
Географія країн, з яких прибули на навчання до Університету іноземці, найрізноманітніша: Польща, Болгарія, Німеччина, США, Канада, Кіпр, Ізраїль, Еквадор, Індія, Пакистан, Єгипет, Марокко, Ліван, Палестина, Нігерія, Гана, Замбія, Кенія, Намібія, ДР Конго, Камерун, Ангола, Сирія, Туніс та ін. Чинниками, що сприяють збільшенню притоку іноземних студентів, є високий стандарт освіти, яку іноземці мають змогу отримати в Університеті, а також покращення умов побуту і відпочинку в гуртожитках та інфраструктурі міста. Ріст кількості іноземних студентів можна розцінити як своєрідний показник стабільності в Університеті, високого світового рейтингу отриманих іноземцями фахових знань. За кількістю іноземних студентів Університет стабільно посідає перше місце серед вищих закладів освіти міста Львова. Викладання медицини, стоматології та фармації для іноземців здійснюється українською та англійською мовами. Навчання англійською мовою впроваджено у 1997 році. Сьогодні 1398 студентів (97% від загальної кількості іноземних студентів) навчаються англійською мовою. На підготовчому відділенні студенти вивчають українську мову. Окрім мовної підготовки, слухачі підготовчого відділення мають можливість покращити свою базову освіту з біології, хімії та фізики. Після успішного складання випускних іспитів слухачі підготовчого відділення отримують державні сертифікати та можуть бути зараховані на перший курс обраного ними факультету Львівського національного медичного університету, як і будь-якого іншого навчального закладу України.

Випускники Університету, які зараз живуть і працюють за кордоном, демонструють високий рівень отриманої ними у Львові фахової підготовки, що, у свою чергу, сприяє зростанню кількості іноземних студентів. Проводиться робота з рекламування Університету з фірмами-посередниками в: Нігерії, Гані, Замбії, Єгипті, Індії, Йорданії, Лівані, Марокко, Польщі, Болгарії та ін.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на подальшу інтеграцію в європейські, світові медичні та освітні сфери з метою вивчення та впровадження передового досвіду в галузі вищої медичної освіти, розвитку наукових досліджень, пропаганди досягнень Університету у світі. Університет тісно співпрацює з різноманітними організаціями в Польщі, Йорданії, Єгипті, Індії, Болгарії, Нігерії, Гані, Замбії та ін. Вчені Університету працюють над виконанням спільних наукових тем з провідними науковими та навчальними медичними закладами Німеччини, Угорщини, США, Канади, Австралії, Великої Британії, Нідерландів, Франції, Швеції, Польщі, Бельгії.

Штат підрозділу

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

Смолькова Олена Віталіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології та ембріології - координує міжнародні зв'язки Університету стосовно підготовки студентів і післядипломної освіти, координує питання зарахування іноземних громадян на навчання, веде листування з питань набору, рекламування університету та міжнародної співпраці.
Пушкіна Олена Володимирівна, викладач кафедри латинської та іноземних мов - координує навчання студентів-іноземців 4-6 курсів спеціальності 222 Медицина.
Чухрай Наталія Львівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ортодонтії - координує навчання студентів спеціальностей 221 Стоматологія, 226 Фармація, промислова фармація.
Дрогомирецька Марта Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства - координує навчання студентів-іноземців 1-3 курсів спеціальності 222 Медицина та слухачів підготовчого відділення.
Матисік Світлана Ігорівна, асистент кафедри загальної гігієни з екологією - координує питання поселення та проживання студентів у гуртожитках, відповідає за післядипломне навчання іноземних громадян.
Кусяк Світлана Орестівна - координує питання паспортного режиму та реєстрації, веде облік оплати студентами за навчання, здійснює контроль за обов'язковим медичним страхуванням іноземних студентів.

ШТАТ ВІДДІЛУ

Старші інспектори: Прецель Наталія Михайлівна, Добрянська Оксана Володимирівна, Нестер Юлія Борисівна, Ходос Богдана Богданівна, Гульовата Ірина Сергіївна, Панчишин Мар'яна Вікторівна, Яремко Христина Володимирівна.