Медичний факультет №2

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. (032) 275-75-92, 236-84-17, 236-84-47

E-mail

Декан факультету


Капустинський Олег Олегович, к.мед.н., доцент

Напрямок діяльності

До складу факультету входять:

1. Кафедра гістології, цитології та ембріології
2. Кафедра дитячих інфекційних хвороб
3. Кафедра дитячої хірургії
4. Кафедра ендокринології
5. Кафедра клінічної імунології та алергології
6. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
7. Кафедра мікробіології
8. Кафедра нормальної фізіології
9. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
10. Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики
11. Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я
12. Кафедра педіатрії №2
13. Кафедра фармакології
14. Кафедра внутрішньої медицини №1
15. Кафедра хірургії № 2


Штат підрозділу

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

По роботі зі студентами 1-3 курсів - Кушинська Марія Євгенівна, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики к.б.н., доцент

По роботі зі студентами 4-6 курсів - Дробінська Наталія Вікторівна, доктор філософії (PhD), асистент кафедри внутрішньої медицинини №1

Заступник декана з наукової роботи - Волос Лілія Іванівна, д.мед.н., професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини

Заступник декана з лікувальної роботи - Прокопів Олександра Володимирівна, д.мед.н., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб

Заступник декана з виховної роботи - Федоренко Юрій Володимирович, к.мед.н., доцент кафедри нормальної фізіології


Секретар вченої ради медичного факультету №2- Гаврилюк Ірина Михайлівна, к.мед.н., доцент кафедри фармакології


Фахівці деканату:
Сідорська Любомира Миколаївна
Огородник Ольга Володимирівна

Інспектори деканату:
Самарай Катерина Богданівна
Ткаченко Ольга Ігорівна

“]