Кафедра гігієни та профілактичної токсикології ФПДО

Адреса

79010, вул. Зелена, 12
тел.: +38 (032) 276-28-22, 276-97-66


E-mail


Завідувач кафедри


Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна, кандидат медичних наук, доцент.

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін:
І. Для студентів:
«Гігієна та екологія» (спеціальності 7.12010001 “Лікувальна справа”) - VI курс факультету іноземних студентів;,
«Нутриціологія» (другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина») - ІІІ курс медичного факультету;

ІІ. Для слухачів факультету післядипломної освіти:
Передатестаційні цикли/стажування; спеціалізація:
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Комунальна гігієна»
«Гігієна праці»
«Гігієна харчування»
«Гігієна дітей та підлітків»

Цикли тематичного удосконалення:
«Загальна гігієна»
«Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища»
«Гігієнічна лабораторна діагностика»
«Гігієнічні аспекти профілактики неінфекційної захворюваності»
«Моніторинг факторів навколишнього середовища та об’єктів підвищенного ризику»
«Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні»
«Гігієнічна оцінка умов праці, атестація робочих місць у різних галузях промисловості»
«Нутриціологічна профілактика захворюваності»

«Радіаційна безпека» (для лікарів-рентгенологів, радіологів)
«Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині» (для рентген-лаборантів медичних закладів)


Інтернатура
суміжна дисципліна для лікарів-інтернів спеціальності «Радіологія»:
«Гігієнічні основи радіаційної безпеки в радіології»
суміжна дисципліна для лікарів-інтернів спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина": "Основи профілактичної медицини"

Мультидисциплінарні цикли тематичного удосконалення:
«Медико-гігієнічні аспекти у клініці внутрішніх хвороб» (спільно з кафедрою терапії №1) для терапевтів, сімейних лікарів
«Еколого-гігієнічні аспекти стоматологічних захворювань у дітей» (спільно з кафедрою ортодонтії)
«Медико-профілактичні та лікувальні аспекти мікроелементозів» (спільно з кафедрою терапії №1) для терапевтів, сімейних лікарів, лікарів-профілактиків-гігієністів
«Медико-гігієнічні та дерматокосметологічні підходи до трихологічних захворювань» (спільно з кафедрою дерматології та венерології) для лікарів дерматовенерологів, фахівців-трихологів

На кафедрі проводяться курси підвищення професійної компетентності для слухачів немедичних спеціальностей "Нутриціологічні аспекти здоров'я".

Штат кафедри

Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна - к.мед.н., доцент, завідувач кафедри
Кузьмінов Борис Павлович - д.мед.н., професор, директор НДІЕІГ ЛНМУ імені Данила Галицького
Крупка Неля Омелянівна - к.мед.н., доцент, завуч кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу, науковий інформатор кафедри
Зазуляк Тетяна Степанівна - д.біол.н., доцент, керівник ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології ЛНМУ імені Данила Галицького
Колінковський Олександр Миколайович - к.мед.н., асистент, профорг кафедри, відповідальний за ТБ, ППБ, за цивільну оборону, відповідальний за наукову роботу кафедри
Брейдак Олександра Андріївна - к.мед.н., асистент, відповідальна за інформаційні технології на кафедрі, платформу MISA
Лабойко Володимир Володимирович - асистент, відповідальний за національно-патріотичне виховання, відповідальний за збереження матеріальних цінностей
Старовецька Ольга Михайлівна - старший лаборант
Куциняк Марія Зиновіївна - лаборант
Яропуд Оксана Богданівна - лаборант“]