Адреса:

79059, Львів, Миколайчука, 9.

 

Телефон: +380 (32) 258 73 83

 

Факс: +380 (32) 275 92 07

Email:

 

На карті:

 

Завідувач кафедри

 

Сороківський Михайло Степанович, кандидат медичних наук, доцент

 

Кафедра променевої діагностики ФПДО створена у 1986 році.

Першим завідувачем кафедри був видатний лікар-рентгенолог, кандидат медичних наук, доцент Пилип Львович Великий.

З 1992 по 2019 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Юрій Андрійович Іванів.

З грудня 2019 року завідувачем кафедри є к.мед.н., доцент Сороківський Михайло Степанович.

Основна клінічна база кафедри – Клінічна міська лікарня швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9.)
Іншими важливими навчально-лікувальними базами кафедри є Львівська обласна клінічна лікарня, Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня, Ультразвуковий навчально-діагностичний центр „СімексСоно”, Науково-медичний центр Святої Параскеви, Медичний центр «NOVO», спеціалізований медичний центр ультразвукової діагностики “УЛЬТРАМЕД”, Медичний центр “Ехомед”, Медичний центр “Дельта Мед”, кардіологічний кабінет “РИТМ”, кабінет УЗД 2-ї міської поліклініки.

Кафедра проводить післядипломне навчання лікарів (інтернатура, спеціалізація, стажування, тематичне удосконалення) з таких спеціальностей: радіологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика.

Кожного року на кафедрі впроваджуються нові цикли тематичного удосконалення, які відповідають сучасним потребам практичних лікарів.

На кафедрі працюють д.мед.н. проф. Іванів Юрій Андрійович, д.мед.н. доц. Орищин Неля Дмитрівна, к.мед.н. доц. Сороківський Михайло Степанович, к.мед.н., доц. Черняга-Ройко Уляна Петрівна, к.мед.н., доц. Кучер Аскольд Романович, к.мед.н., доц. Гайда Ігор Євгенович, к.мед.н. ас. Лозинська Наталія Василівна, к.мед.н. ас. Чемерис Олена Адріанівна, к.мед.н., ас. Дубей Наталія Василівна, к.мед.н. ас. Філіпський Андрій Вікторович, ас. Клецко Іван Ярославович, ас. Левицький Орест Васильович, ас. Євтух Вероніка Петрівна, ас. Жемела Володимир Григорович, ас. Козицький Богдан Іванович, ас. Сало Віктор Михайлович, ас. Сенюк Орест Андрійович, ас. Довгань Юрій Петрович, ас. Габріель Мирон Володимирович, ас. Прокопчук Наталія Миколаївна, ас. Садлій Андрій Володимирович, ас. Жемела Мар’ян Володимирови

Сороківський Михайло Степанович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат медичних наук,
Лікар функціональної діагностики , лікар-кардіолог

1999 р. – закінчив Ужгородський державний університет, медичний факультет
2006 р. – захистив кандидатську дисертацію: «Надшлуночкові аритмії у хворих на гострий інфаркт міокарда: частота виникнення, предиктори, клінічний перебіг, госпітальний прогноз»
2007 р. – асистент кафедри
2015 р. – доцент кафедри
2019 р. – завідувач кафедри.

Член правління International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE), член українського товариства кардіологів, член асоціації фахівців з аритмології та електрофізіології серця, співзасновник ГО «Асоціація фахівців серцево-судинної патології»,

Член редакційної колегії Journal of Electrocardiology (Elsevier), Heart, Vessels and Transplantation Journal, оглядач для Journal of Rare Cardiovascular Diseases

Автор та співавтор понад 85 друкованих робіт, у т. ч. 2  підручників та 1 посібника 

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Іванів Юрій Андрійович

Професор, доктор медичних наук

Лікар функціональної діагностики, лікар-кардіолог

1978 р. – закінчив Львівський державний медичний інститут

1983 р. – захистив кандидатську дисертацію “Корекція гіпоальфахолестеринемії у хворих атеросклерозом з переважним ураженням артерій тазу і нижніх кінцівок”

1993 р. – доцент кафедри  

2007 р. – захистив докторську дисертацію на тему “Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики”

2008 р. – професор кафедри 

Член Європейської асоціації із серцево-судинної візуалізації, член лікарської комісії наукового Товариства ім. Тараса Шевченка. член Українського товариства кардіологів, член правління Українського товариства радіологів, співзасновник Українського товариства рідкісних хвороб серця

Член редакційної колегії журналів Heart, Vessels and Transplantation, Journal of Rare Cardiovascular Diseases, Українського кардіологічного журналу, “Променева діагностика, променева терапія”

Автор та співавтор 302 друкованих робіт, у т. ч. 3  підручників та 12 навчальних посібників 

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Орищин Неля Дмитрівна

Професор, доктор медичних наук

Лікар ультразвукової діагностики, лікар-кардіолог, лікар функціональної діагностики

1988 – закінчила Львівський державний медичний інститут

1989-1993 рік – лікар-кардіолог Городоцької ЦРЛ

1993 – 1995 – клінічна ординатура за фазом “Кардіологія” з елективним циклом “Ехокардіографія”

З 1995 року – лікар ультразвукової діагностики Львівського обласного кардіологічного центру

1998 рік – спеціалізація за фахом “Ультразвукова діагностика”

1999 рік – захистила кандидатську дисертацію “Клініко-функціональні наслідки змін шеомертії шлуночків серця при артеріальній гіпертензії та обгрунтування ефективності тривалої антигіпертензивної терапії”

 З 2000 року – асистент кафедри променевої діагностики ФПДО

З 2007 року – доцент кафедри

З 2021 року – професор кафедри

2019 рік – захистила докторську дисертацію “Ішемічна кардіоміопатія: структурно-функціональна характеристика, радіологічні критерії вибору лікувальної тактики та оцінки ефективності лікування”

Член Європейської асоціації із серцево-судинної візуалізації, член Українського товариства кардіологів, член Українського товариства радіологів, співзасновник Українського товариства рідкісних хвороб серця, член редколегії журналу “Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія”.

Оглядач журналів “Journal of Cardiothoracic Surgery”,  “Clinical Medicine Insights: Case Reports “(SAGE), “Clinical Medicine Insights: Cardiology” (SAGE), “Proceedings of the Shevchenko Scientific Society”  (Medical Sciences), “Heart, Vessels and Transplantation”, “Journal of Rare Cardiovascular Diseases”

Автор та співавтор 145 наукових праць, у т.ч. 1 підручника, 2 посібників, одного практичного керівництва

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Кучер Аскольд Романович

Доцент, кандидат медичних наук

Лікар ультразвукової діагностики

1985 р. – закінчив Львівський державний медичний інститут

2010 р. – захистив кандидатську дисертацію “Ультразвукова діагностика травматичних ушкоджень внутрішньосуглобових структур колінного суглобу”

2012 р.- доцент кафедри

Член АРУ

2006 р.- засновник медичного центру “Ультрамед”, який є базою кафедри променевої діагностики ФПДО. 

Автор та співавтор понад 100  друкованих робіт, у т.ч. співавтор національного підручника “Променева діагностика” в 4 томах за редакцією д.м.н., проф. Коваль Г.Ю., 2020р.  

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Черняга-Ройко Уляна Петрівна

Доцент, кандидат медичних наук

Лікар функціональної діагностики , лікар-кардіолог

1998 р. – закінчила з відзнакою ЛНМУ імені Данила Галицького, 

медичний факультет

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію: «Варіабельність ритму серця та АТ у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда»

2007 р. – асистент кафедри променевої діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького

2015 р. – доцент кафедри променевої діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького

2000-2023 – кардіолог у Львівському обласному кардіологічному центрі 

З 2020 року по теперішній час – Голова ГО

«Асоціація фахівців серцево-судинної патології»

Діючий член Європейського товариства кардіологів 

Автор та співавтор понад 80 друкованих робіт, у т. ч. 2 підручників та 1 посібника

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Гайда Ігор Євгенович

Доцент, кандидат медичних наук

Лікар ультразвукової діагностики

1991 р. Військово-медична академія

1995 – 1997 р. ад’юнктура Військово-медична академія, м.Київ

1997 р. захистив кандидатську дисертацію

2008 р. спеціалізація з ультразвукової діагностики

2008 р – зарахований на посаду асистента кафедри променевої діагностики  

2019 р. – доцент кафедри променевої діагностики ФПДО

Автор та співавтор 11 друкованих праць у т. ч. 1 підручника

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Яворська Тетяна Петрівна
д.мед.н., доцент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Погорецька Ярина Олегівна

Доцент, кандидат медичних наук,

Лікар ультразвукової діагностики

У 2010 р. закінчила з відзнакою Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

2010-2012 р –проходила інтернатуру по «Інфекційним хворобам»

З 2012 по 2016 р.р. працювала асистентом кафедри анатомії, фізіології та патології ТзОВ «Львівський медичний інститут».

В 2015 р – захистила кандидатську дисертацію на тему: Патофізіологічні механізми ураження печінки за умов розвитку бронхіальної астми та їх корекція тіотриазоліном».

3 2016р  по 2022 р. –працювала асистентом кафедри нормальної фізіології.

З 2022 р. по 2024 р  -доцент кафедри нормальної фізіології.

З 2023 р. і по сьогодні  -доцент кафедри променевої діагностики ФПДО.

 Автор та співавтор 22 друкованих праць.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Дубей Наталія Василівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук,

акушер-гінеколог, лікар УЗД.

1996р- закінчила Вінницький державний медичний університет ім.М. Пирогова, 1996-1998- інтернатура по акушерству  та гінекології, 1998- спеціалізація по УЗД.

Науковий співробітник ДУ Інститут гематології та ТМ .

2005р- захист кандидатської дисертаціі “ Особливості кальцієвого обміну у новонароджених від матерів із залізодефіцитною анемією”.

2015р- асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського медичного університету.

 Член ГО “Украінська академія педіатріі- союз медичних спеціальностей”, ГО “ Асоціація амбулаторної медицини”.

 Автор та співавтор 47 друкованих робіт, в т.ч 1 навчальний посібник

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Чемерис Олена Адріанівна
к.мед.н., асистент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Філіпський Андрій Вікторович
к.мед.н.,асистент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Лозинська Наталія Василівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

1994 році закінчила Львівський медичний інститут, спеціальність терапія.

1994-1996 інтернатура.

1996-2009 роки – лікар терапевт/лікар функціональної діагностики 4-ї міської поліклініки м. Львова

1998 р – спеціалізація з функціональної діагностики.

2001 р – спеціалізація з ультразвукової діагностики.

2008 р – зарахована на посаду асистента кафедри.

2020 р – захистила кандидатську дисертацію.

Член Європейської асоціації із серцево-судинної візуалізації, асоціації радіологів України, асоціації дитячих кардіологів України.

Автор/співавтор 45 друкованих праць.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Мелень Юрій Петрович

асистент кафедри

Кандидат медичних наук,

Лікар-кардіолог, інтервенційний кардіолог, рентгенолог

 2009 р. – закінчив Львівський медичний університет ім Данила Галицького, медичний факультет

2019 р. – захистив кандидатську дисертацію: «Вплив первинного стентування коронарних артерій на клінічний перебіг і ремоделювання ЛШ у пацієнтів з ІМелST та збереженою систолічною функцією ЛШ»

2023 р. – асистент кафедри.

Член українського товариства кардіологів, член асоціації інтервенційних кардіологів України, член EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions)

Автор та співавтор 32 друкованих робіт.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Прокопчук Наталя Миколаївна

асистент кафедри, доктор філософії

Лікар-генетик, лікар-УЗД.

З 1993 по 1999 роки навчалась у Львівському державному медичному університеті імені Данила Галицького, закінчила з відзнакою.

З 1999 по 2000 роки – інтернатура на базі Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

З 2000 року працювала у Львівському міжобласному медико-генетичному центрі на посаді лікаря-терапевта.

У 2001 році отримала спеціалізацію лікаря-УЗД і займається практичною лікарською діяльністю.

З 2004 року працює лікарем-генетиком в практичному підрозділі інституту спадкової патології НАМНУ

З 2007 року одна з засновників медичного центру “Ехомед”, де займається приватною практикою, лікар – генетик, лікар-УЗД.

В 2014 році – пройшла міжнародну сертифікацію FMF у галузі фетальної медицини і щорічно успішно підтверджую рівень знань.

Лікар вищої категорії з УЗД та генетики з 2015 року.

Неодноразовий учасник міжнародних конференцій як доповідач з власними клінічними випадками та підсумками проведеної роботи на базі медичного центру “Ехомед”.

В 2024 році – захистила ступінь доктора філософії з теми “ОБҐРУНТУВАННЯ АЛГОРИТМУ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ УЗД ТА ГЕНЕТИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ”

Автор та співавтор понад 20 друкованих наукових робіт.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Левицький Орест Васильович

асистент, завуч  кафедри

лікар рентгенолог вищої категорії

1981 році закінчив Львівський державний медичний інститут,медичний факультет

1989р.-пройшов спеціалізацію за спеціальністью “рентгенологія”

1991р.-пройшов спеціалізацію за спеціальністю “ультразвукова діагностика”

З 1994р. асистент кафедри ,брав активну участь у багатьох заходах присвячених питанням рентгенології та УЗД діагностики.

Міжнародна співпраця: з посольством Канади в Україні по  галузі “Охорони здоров”я 2000 по 2003р.;

Американською фармацевтичною копаніїєю Phizer ,англіською  корпорацією Astra Zеneca по виченню впливу нестероїдних протизапальних препаратів нового покоління на остеоартрози, вплив хіміотерапевтичного препарату “Donesab” на стабілізацію метастазів та ін.  з 2008  по 2018р.

За сумістництвом лікар-рентгенолог обласної клінічної інфекційної лікарні.

Член асоціації радіологів Уккраїни.

Автор та співатор понад 30 друкованих робіт.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Клецко Іван Ярославович

Асистент кафедри

Лікар – рентгенолог 1-ого Територіального медичного об’єднання м. Львова ВП “Святого Пантелеймона”

З 1999 по 2005 рік навчався у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

З 2005 по 2007 роки – інтернатура з “Радіології” на базі Львівського регіонального фтизіо – пульмонологічного центру.

2007 рік. – спеціалізація з “Рентгенології” на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

З 2007 по 2010 роки – лікар – рентгенолог Львівського регіонального фтизіо – пульмонологічного центру.

З 2010 по 2018 роки – асистент кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;  лікар – рентгенолог Лікарні швидкої медичної допомоги м. Львів.

З 2019  і до тепер – лікар-рентгенолог 1-ого Територіального медичного об’єднання м. Львова ВП “Святого Пантелеймона”

Кваліфікаційна категорія: вища

Член асоціації радіологів України

Автор та співавтор 12 друкованих робіт.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Євтух Вероніка Петрівна

Асистент кафедри

2000 р. закінчила Львівський державний медичний університет, спеціальність «Лікувальна справа».

2004-2005 рр. пройшла інтернатуру за спеціальністю радіологія-діагностика у Львівському національному медичному університеті

2006 р. пройшла спеціалізацію у Харківській медичній академії післядипломної освіти

2007 р. – до цього часу асистент кафедри

2022 р. – до цього часу навчання в аспірантурі

2006-2008 рр. лікар-рентгенолог у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі

2009 р. лікар-рентгенолог (КТ) у Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги

2010-2016 рр. лікар-рентгенолог (КТ, МРТ) у Медичному центрі св.Параскеви

2015 р. – до цього часу лікар-рентгенолог (КТ, МРТ) у Медичному центрі NOVO

Член міжнародних і вітчизняних професійних товариств:

ESR (European Society of Radiology)

ESC (European Society of Cardiology)

ARU (Асоціація радіологів України)

 Автор/співавтор 11 друкованих праць.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Козицький Богдан Іванович

асистент  кафедри

лікар-рентгенолог вищої категорії

2002 р. – закінчив Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, медичний факультет

2007 р. – закінчив інтернатуру за спеціальністю “радіологія”

2007 р. – пройшов спеціалізацію за спеціальністю “рентгенологія”

2007 р до сьогодні. – асистент кафедри

2007 р. до сьогодні – участь у багатьох заходах національного та міжнародного рівнів, присвячених питанням радіології, зокрема магнітно-резонансної томографії

за сумісництвом лікар-рентгенолог діагностичного центру “МРТ Експерт”, діагностичного відділення лікарні св.Луки 1 ТМО м.Львова. 

Член асоціації радіологів України

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Сало Віктор Михайлович
асистент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Cенюк Орест Андрійович
асистент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Габріель Мирон Володимирович

Асистент кафедри

Лікар акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики вищої категорії.

1993 рік -закінчив Львівський державний медичний інститут

1993-1996 рік  – інтернатура в 1-му міському пологовому будинку

1996-1997 навчався Українській Академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та отримав кваліфікацію магістра

З 1998 року працюю лікарем ультразвукової діагностики

З 2014 року асистент кафедри

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Жемела Володимир Григорович
асистент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Жемела Мар’ян Володимирович

Асистент,

Лікар ультразвукової діагностики, лікар-рентгенолог

З 2007 по 2013 рік навчався у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького.

З 2013 по 2015 роки – інтернатура на базі Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

З 2015 по 2017 роки – лікар- рентгенолог, Яворівська центральна районна лікарня (Львівська область, Україна).

З 2018 по 2021 роки – лікар ультразвукової діагностики, 4-та міська клінічна лікарня м. Львова (Львів, Україна).

З 2019  і до тепер – лікар ультразвукової, ТзОВ «Медіальт» (Львів, Україна)

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Довгань Юрій Петрович
асистент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Пасічник-Сотенська Олена Петрівна
 асистент

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Щербата Галина Михайлівна

Асистент,

лікар-рентгенолог вищої категорії, заступник медичного директора з терапевтичної роботи ВП “Лікарня Святого Луки” Першого медоб’єднання м. Львова,

аспірант кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я ЛНМУ імені Данила Галицького, викладач рентгенології ЛМФК ПДО

Освіта – вища. У 2004 р. закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

2007р – сертифікат лікаря-радіолога

2007р – сертифікат лікаря-рентгенолога

2008р. – ТУ „Комп`ютерна томографія” на базі ФПДО Львівського національного

медичного університету імені Данила Галицького.

2009р. – ТУ „Магнітно-резонансна томографія в діагностиці захворювань різних органів

та систем” на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

2016 р. – сертифікат лікаря ультразвукової діагностики

2020 – сертифікат спеціаліста Організація та управління охороною здоров’я

Член АРУ, ВАР та ГО Медичні лідери.

Автор та співавтор 6 друкованих робіт, методичних рекомендацій та авторського свідоцтва на твір.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Мірчук Маріанна Зеновіївна

Асистент,

З 2007 по 2013 рік навчалась у Львівському державному медичному університеті імені Данила Галицького.

З 2013 по 2015 роки – інтернатура на базі Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

З 2015 по 2016 роки – лікар- радіолог, Стрийська міська лікарня (Львівська область, Україна).

З 2016 по 2020 роки – лікар-радіолог, 4-та міська клінічна лікарня м. Львова (Львів, Україна).

З 2019  і до тепер – лікар-радіолог, ТзОВ «Україно-Польський центр серця Львів» (Львів, Україна)

З 2020  і до тепер – Асистент кафедри «Променевої діагностики» ФПДО ім. Данила Галицького (Львів, Україна). 

ЧЛЕНСТВО 

  • Європейська аосіціація Радіологів – European Society of Radiology (ESR)   

02/2019 – present  

  • Європейька аосіціація  Північної Америки – Radiological Society of North America: IL, USA 01/2019 – present 
  • Європейcька аосіціація Кардіоваскулярної Радіології – European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR), 02/2023 – present
  • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)    04/2024 – present  

SCIENTIFIC ACTIVITIES  

Author of 6 scientific articles.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Акер Анастасія Володимирівна

асистент, аспірантка

лікар-кардіолог, лікар функціональної діагностики

2011 р. – закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2013-2020- кардіолог Львівського обласного кардіологічного центру

2020 р. – асистенка кафедри, працює над кандидатськогою дисертацією: 

«Предиктори перебігу тріпотіння передсердь, обгрунтування стратегії лікування».

Член Європейських товариств з серцевого ритму, серцевої недостатності та кардіовізуалізації  (ESC ID: 567254)

Автор та співавтор 25 друкованих робіт, зокрема 1 посібника.

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

Паламарчук Юрій Олександрович

асистент,

лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії, заступник медичного директора по радіології  ТОВ “Медичний центр Святої Параскеви”,

аспірант кафедри неврології ЛНМУ імені Данила Галицького

Освіта – вища. У 2002 році закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, медичний факультет (педіатрія)

2003 – інтернатура по педіатрії, сертифікат лікаря-педіатра

2004 – спеціалізація по рентгенології, сертифікат лікаря-рентгенолога

2008 – ТУ “Магнітно-резонансна томографія”, Медична академії післядипломної освіти ім. П.С. Шупика

2010 – ТУ “Основи комп’ютерної томографії”, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

2021 – ступінь MBA, UCU Business School

Член АРУ, ESR

Автор та співавтор 15 друкованих робіт,  патенту та авторського свідоцтва на твір. 

 

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

 

Корінець Ярослав Миколайович

Асистент кафедри, кандидат мед. наук,

лікар акушер-гінеколог, лікар-генетик, лікар УЗД, спеціаліст з інвазивної пренатальної діагностики.

З 1986 по 1992 роки – навчання в Чернівецькому медичному університеті.

З 1992 – 1995 роки – інтернатура ФПДО у львівському медичному університеті.

У 1996 році отримав спеціалізацію в УЗД, спеціалізація з медичної генетики та пренатальної діагностики.

З 2007 року працюю в приватній клініці “Ехомед”.

З 1992 року по нині науковий працівник ДУ “Інститут спадкової патології НАМН України.

Захист дисертації у 2011 році “Патологія перинатального періоду.

Друковані роботи понад 80 од

GOOGLE SCHOLAR ORCID WoS SCOPUS

 

Осміловська Ірина Василівна – старший лаборант

Занік Ольга Іванівна – старший лаборант

Доценко Вікторія Юріївна – старший лаборант

Пелюховська Лідія Юріївна – лаборант

Крушельницька Лідія Михайлівна – лаборант

Звозда Оксана Іллівна – лаборант

Відповідальний за навчальну роботу – асистент Левицький О.В.
Відповідальний за наукову роботу – к.мед.н. доцент Кучер А.Р.
Відповідальна за лікувальну роботу – асистент Євтух В.П.
Відповідальний за очний цикл інтернатури та радіаційну безпеку – асистент Клецко І.Я.
Матеріально відповідальний – асистент Левицький О.В.

[]

Положення

[]

ІНТЕРНАТУРА: радіологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА СТАЖУВАННЯ:
– рентгенологія
– ультразвукова діагностика
– функціональна діагностика

ТЕМАТИЧНІ УДОСКОНАЛЕННЯ:
– рентгенологія
– комп’ютерна томографія
– магнітно-резонансна томографія
– променева діагностика молочної залози
– УЗД внутрішніх органів
– УЗД в акушерстві та гінекології
– УЗД опорно-рухового апарату
– УЗД в клініці невідкладних станів
– ехокардіографія
– електрокардіографія
– холтерівське моніторування ЕКГ

[]

Верифікація результатів навчання

Поточний контроль

здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок. Кожне практичне заняття передбачає розбір теоретичного матеріалу, індивідуальне поточне опитування, виконання студентами практичної роботи та тестування. Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. За підсумком усіх видів діяльності виставляється підсумкова оцінка за тему за чотирибальною шкалою.

Зн-1 – Зн-2,

Ум-1 – Ум -3,

К-1 – К-2

АВ-1- АВ-3

Л 1-6,

П-1-9,

СРС-1-10

Тестовий контроль (студент в системі Mіsа отримує 10 тестів, відповідає та отримує результат у балах (від 0 до 10) та відсотках (від 0 до 100)).

Демонстрація практичної навички, звіт про виконану практичну роботу.

Відповідь на запитання викладача

Відмінно («5») -студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми,. правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, включно з питаннями лекційного курсу і самостійної роботи. Тісно пов’язує теорію з практикою і правильно демонструє виконання (знання) практичних навичок. Вирішує задачі підвищеної складності, вміє узагальнювати матеріал. Правильно відповів на 9-10 тестових питань

Добре («4») – студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Вміє вирішувати легкі і середньої складності задачі. Володіє необхідними практичними навиками і прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум. Правильно відповів щонайменше на 7-8 тестових питань.

Задовільно («3») – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, неповно, за допомогою додаткових питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок студент робить помилки. Студент вирішує лише найлегші задачі, володіє лише обов’язковим мінімумом методів дослідження. Правильно відповів щонайменше на 5-6 тестових питань.

Незадовільно («2») – студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових фактів, визначень, не може дати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки. Відповів на менше, ніж 5 тестових питань.

Підсумковий контроль

Загальна система оцінювання

Участь у роботі впродовж семестру – 100%

Шкали оцінювання

традиційна 4-бальна шкала, багатобальна (200-бальна) шкала, рейтингова шкала ECTS

Умови допуску до підсумкового контролю

Студент відвідав усі практичні (лабораторні, семінарські) заняття і отримав не менше, ніж 120 балів за поточну успішність

Вид підсумкового контролю

Методика проведення підсумкового контролю

Критерії зарахування

Залік

Мають бути зараховані усі теми, винесені на поточний контроль. Оцінки з 4-ри бальної шкали конвертуються у бали за багатобальною (200-бальною) шкалою відповідно до Положення «Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності студентів»

Максимальна кількість балів – 200.

Мінімальна кількість балів- 120

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином

Оцінка з дисципліни базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

[]

Лікувально-консультативна робота

Щербата Галина – асистент кафедри,  лікар-рентгенолог обіймає посаду заступника медичного директора з терапевтичної роботи у Лікарні Св.Луки, 1 ТМО. Як член комісії з вивчення летальних випадків надає експертні висновки МКСХ, оцінку співпадінь діагнозів з даними радіологічних висновків лікарів. Щотижнево приймає участь в обходах у відділеннях, що перебувають на курації. Моніторує ключові показники ефективності діяльності служби променевої діагностики. Консультує пацієнтів, забезпечує чергування.

Лікувально- профілактична діяльність к.м. н, асистента кафедри променевої діагностики ФПДО, Дубей Н : лікувально- профілактична робота спрямована на покращення діагностики та подальшого лікування пацієнтів шляхом впровадження навчальних лекцій та семінарів для лікарів- курсантів з УЗД та медичного персоналу лікувально-профілактичних установ. Це сприяє якісному, сучасному та ефективному обстеженню пацієнтів на етапі догоспітальної допомоги та у складі консиліумів лікарів стаціонару для надання своєчасної високоспеціалізованої допомоги.Зокрема: організація та проведення скринінгових акушерських УЗД обстежень у всіх триместрах вагітності; співпраця з амбулаторіями та стаціонарами для надання діагностичних УЗД послуг пацієнтам в ургетних випадках ; проведення планових УЗД на етапі реабілітаціі військових та УБД. Надання консультацій з променевої діагностики лікарям суміжних спеціальностей.

Михайло Сороківський, к. мед. н., доцент, завідувач кафедри променевої діагностики ФПДО здійснює лікувальну роботу на базі кардіологічного кабінету «Ритм», який є клінічною базою кафедри. Доц. Михайло Сороківський проводить функціональне обстеження – пробу з фізичним навантаженням на тредмілі, яка полягає в наданню пацієнту дозованого фізичного навантаження за певним протоколом. Під час навантажувальної проби проводиться безперервне моніторування ЕКГ, регулярне вимірювання артеріального тиску та спостереження за загальним станом пацієнта і його толерантністю до фізичного навантаження. Основним завданням проби є верифікація наявності ішемічної хвороби серця (ІХС) у пацієнтів з болем в грудях чи подібними скаргами. Іншими завданнями є оцінка порушень ритму, що можуть виникати при навантаженні та реакція артеріального тиску під час проведення проби. Крім цього увага звертається на інші скарги пацієнта такі як задишка, біль голови,запаморочення, біль в нижніх кінцівках, виражена втома. Якщо в результаті проби вдається підтвердити наявність ІХС у пацієнта, що проявляється появою і наростанням ангінозного болю та відповідних змін на ЕКГ – пацієнту рекомендують проведення коронароангіографії чи візуалізацію коронарних судин іншим способом або ж проводиться призначення чи оптимізація медикаментозного лікування. Проба з фізичним навантаження є достатньо інформативним методом раннього виявлення ІХС та попередження такого життєвонебезпечного стану, як гострий інфаркт міокарда. Також доц. Михайло Сороківський проводить моніторування ЕКГ за Голтером та подійнеьмоніторування ЕКГ. Суть подійного моніторування ЕКГ полягає у виявленні у пацієнтів симптомних порушень ритму, які зустрічаються нечасто або дуже рідко і не можуть бути діагностовані за допомогою 2 чи 3 добового моніторування за Голтером. Для проведення моніторування використовуються спеціальні прилади ЕКГ рекордери, що зв’язуються зі смартфоном пацієнта, на якому є завантажений спеціальний додаток. Пацієнт самостійно здійснює запис ЕКГ і передає його на сервер для подальшого аналізу. Така методика реєстрації рідкісних порушень ритму не є розповсюдженою, але через потрібність для її проведення звертаються пацієнти на тільки з Львівської області, але і з інших регіонів Західної України.

Мелень Ю. – лікар кардіолог, інтервенційний кардіолог, рентгенолог. Лікувальна роботу проводить на базі 1ТМО лікарні Св. Пантелеймона, відділення інтервенційної радіології, і в “Україно-польському центрі серця Львів”. Сферою діяльності є інтервенційні втручання при різних формах ІХС: коронарографії, стентування коронарних артерій, внутрішньосудинне ультразвукове обстеження і фізіологічне обстеження (iFR/FFR) коронарних артерій. Також проводжу інтервенційні втручання на судинах нижніх кінцівок при хронічних формах ішемії у вигляді балонної ангіопластики і стентування.   

Професор Іванів Ю. А. і асистент Лозинська Н.В. на базах кафедри, Професор Іванів Ю.А. та асистент Лозинська Н.В. на базах кафедри регулярно проводять первинні та контрольні обстеження пацієнтів з гострою та хронічною кардіологічною патологією, надають консультативні висновки, рекомендації щодо необхідності додаткових обстежень, призначають медикаментозне лікування та здійснюють контроль за його ефективністю. Також у центрі «Сімекс-Соно» проводять спостереження за дорослими пацієнтами, які були оперовані в дитячому віці  з приводу вроджених вад серця в Україні та закордоном. Окрім обстежень дітей та дорослих, проводить пренатальну ЕхоКГ. У випадках виявлення структурних вад серця чи аритмій серця плода визначають тактику спостереження, потребу у медикаментозному лікуванні в пренатальному періоді та здійснюють моніторинг ефективності лікування та стану плодів. На базі діагностичного центру «Сімекс-Соно» проводять черезстравохідну ЕхоКГ пацієнтам з різними патологічними станами з метою уточнення інформації щодо вроджених вад серця, набутої клапанної патології, патології грудної аорти, а також пацієнтам з порушеннями ритму для оцінки вушка лівого передсердя на наявність тромбів перед  кардіоверсією. Також проводять черезстравохідну ЕхоКГ з бульбашковим контрастом для оцінки овального вікна у контексті пошуку джерел тромбоемболії.

Напрямки наукової роботи, що проводяться на кафедрі променевої

діагностики ФПДО

Вивчення та систематизація УЗ діагностики при дифузній та вогнищевій патології великих слинних залоз; 

Ультразвукове дослідження плода: систематизація залежно від гестаційного терміну та нозологічної форми вад розвитку.

Ультразвукова діагностика при аритміях плода. Діагностика спричинених аритміями ускладнень.

Мультимодальна променева діагностика ішемічної хвороби серця. Встановлення предикторів життєздатності міокарда  – предикторів відновлення скоротливості міокарда після реваскуляризації.

Ультразвукова оцінка ішемічної та органічної мітральної недостатності. Встановлення предикторів ефективності пластичних втручань на мітралньому клапані.  

Мультимодальна діагностика неішемічної патології міокарда. Встановлення предикторів загрозливих порушень ритму і провідності серця.

Клінічні та електрокардіографічні предиктори виникнення і прогресування фібриляції та тріпотіння передсердь

Тахікардитична кардіоміопатія: предиктори виникнення, особливості перебігу та обґрунтування лікувальних стратегій

 

Міжнародна діяльність

Співпраця з Європейською асоціацією із серцево-судинної візуалізації  (Іванів Ю.А., Орищин Н.Д.) Підготовка української сесії на Європейському конгресі з серцево-судинної візуалізації  

Участь у міжнародному дослідженні – реєстрі під назвою «Європейська асоціація серцево-судинної візуалізації: дослідження множинних та поєднаних захворювань клапанів».( Реєстр мультиклапанних і змішаних вад серця) (З вересня 2023 року – підготовка, з березня 2024 року – набір пацієнтів) (Орищин Н.Д.)

Участь у міжнародному проєкті Польського Інституту Доказової Медицини у співпраці з краківським медичним видавництвом “Медицина практична” та McMaster International Review Course in Internal Medicine (Канада) – редакторська група української версії підручника “Внутрішні хвороби, підручник заснований на принципах доказової медицини” (EMPENDIUM) – Орищин Н.Д.

Участь у міжнародному освітньому проєкті International Research Interdisciplinary School (Міжнародний проєкт навчання молодих вчених-медиків як проводити наукові дослідження та публікувати наукові статті в іноземних англомовних виданнях). Організація школи у 2019 році (м.Львів) (Сороківський М.С., Акер А.В.)

Співпраця з Європейським товариством інвазивної кардіології  (2023 – «PCR Course» конференція в м Парижі, 15-19 травня 2023 року) – Мелень Юрій Петрович

Співпраця з International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE), з редакційною колегією Journal of Electrocardiology (Elsevier), Heart, Vessels and Transplantation Journal, (Сороківський М.С.)

 

Працівники кафедри є оглядачами міжнародних журналів  “Journal of Cardiothoracic Surgery”,  “Clinical Medicine Insights: Case Reports “(SAGE), “Clinical Medicine Insights: Cardiology” (SAGE), “Proceedings of the Shevchenko Scientific Society”  (Medical Sciences), “Heart, Vessels and Transplantation”, “Journal of Rare Cardiovascular Diseases”, “Journal of Electrocardiology (Elsevier)”, 

(Іванів Ю.А., Орищин Н.Д., Сороківський М.С.)

Соціальні мережі