Кафедра медичного права ФПДО

Адреса

79005, м. Львів, вул. Зелена, 12
тел. (032) 276-28-32

E-mail

Завідувач кафедри


Сенюта Ірина Ярославівна, доктор юридичних наук, професор (https://scholar.google.com.ua/citations?user=VJoxNKoAAAAJ&hl=uk, https://mjoyradio.academia.edu/IrynaSenyuta)

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін на додипломному рівні:
- Медичне право України для студентів, що навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Лікувальна справа», «Педіатрія»;
- Правознавство для студентів, що навчаються за спеціальностями "Стоматологія",«Лікувальна справа», «Педіатрія» (вибіркова дисципліна).

Перелік дисциплін на післядипломному рівні:
Курси тематичного удосконалення:
- «Медичне право України» для лікарів усіх спеціальностей;
- «Медичне право України» для організаторів охорони здоров’я;
- «Медичне право України» мультидисциплінарний цикл для юристів, організаторів охорони здоров’я, викладачів курсу медичне право (виїзний цикл або на базі кафедри);
- «Медичне право та право громадського здоров’я – мультидисциплінарний цикл» для юристів, організаторів охорони здоров’я, викладачів курсу медичне право;
- «Медичне право України» для юристів, які працюють в системі охорони здоров’я;
- «Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я» для юристів, які працюють в системі охорони здоров’я;
- «Захист персональних даних та комунікаційна стратегія у закладі охорони здоров'я» для юристів, організаторів охорони здоров’я, викладачів курсу медичного права, лікарів усіх спеціальностей;
- «Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я України» для організаторів охорони здоров’я.

Цикл первинної спеціалізації (інтернатура):
- «Медичне право України»

Цикли спеціалізації:
- «Медичне право України»

Штат кафедри

Терешко Христина Ярославівна, завуч кафедри, к.ю.н., доцент
(https://scholar.google.ru/citations?user=3ZThqqwAAAAJ&hl=en,
https://independent.academia.edu/ХристинаТерешко)

Богомазова Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=XRrqJfIAAAAJ&hl=ru, https://independent.academia.edu/ІринаБогомазова)

Ілюшик Олена Миколаївна, к.ю.н., доцент
(https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5898mIcAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Olena-Ilyushyk)

Катинська Леся Романівна, к.ю.н., асистент
(https://mjoyradio.academia.edu/ЛесяКатинська,
https://scholar.google.com/citations?user=VkoXWhsAAAAJ&hl=uk)

Ванчак Мар'яна Львівна, асистент
(https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=uk)

Гальчинський Віктор Григорович, асистент
(https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bB8bspMAAAAJ,
https://mjoyradio.academia.edu/VictorHalchynskyy)


Чорновус Наталія Федорівна, асистент
(https://independent.academia.edu/НаталіяЧорновус,
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%81#)

Юрчук Ольга Володимирівна, асистент
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=&user=8yEothcAAAAJ
https://independent.academia.edu/OlgaYurchuk)