17 грудня відбулося засідання вченої ради факультету післядипломної освіти  ЛНМУ імені Данила Галицького. Відкрив засідання її голова, декан ФПДО Університету, доцент Орест Січкоріз.

Відповідно до порядку денного з інформацією про наукову роботу та підготовку науково-педагогічних кадрів у 2019 році виступила заступник декана з наукової роботи професор Тетяна Соломенчук.

Про підготовку лікарів-інтернів на базах заочного стажування згідно з новими документами – положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) та переліку спеціальностей в інтернатурі – доповіли завідувачі кафедр відповідних профілів факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького.

Також були дані рекомендації для присвоєння вчених звань.

На завершення вчена рада ФПДО розглянула інформаційні матеріали та різне.

За інформацією ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua