Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології

Адреса

Юридична адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Розташування: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
Тел.: +38 (032) 260 09 06, +38 (032) 236 84 35 (група мікробіологічних випробувань)

E-mail

Керівник підрозділу


Зазуляк Тетяна Степанівна, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник, тел.: +38 (032) 260 09 06

Напрямок діяльності

Основними напрямками роботи лабораторії є:
- дослідження та експериментальні розробки у сфері гігієни і токсикології
- методичний та інструментальний супровід науково-дослідних робіт кафедр університету
- підготовка та наукове обґрунтування проектів законодавчих актів для нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я населення
- розробка регламентів допустимого вмісту хімічних речовин, в тому числі фармпрепаратів, у повітрі виробничих приміщень та у довкіллі
- здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
- випробування на відповідність медичним критеріями безпеки продукції та науково-технічної документації
- гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу
- розробка методик вимірювання концентрацій хімічних речовин та біологічно-активних сполук

Штат підрозділу

Кузьмінов Борис Павлович, головний н.сп., д.мед.н., професор
Платонова Ірина Львівна, провідний н.сп., к.б.н.
Грушка Оксана Іванівна, ст.н.сп., к.мед.н.
Кузьмінов Олександр Борисович, ст.н.сп., к.б.н.
Туркіна Віра Артурівна, ст.н.сп., к.б.н.
Колінковський Олександр Миколайович, ст.н.сп., к.мед.н.
Альохіна Тетяна Анатоліївна, ст.н.сп., к.б.н.
Шевчук Люба Павлівна, н.сп. 
Яськів Ганна Ігорівна, н.сп. 
Перейма Іван Васильович, н.сп.
Шамлян Олена Володимирівна, н.сп.
Призиглей Ганна Валеріївна, н.сп.
Руда Ірина Андріївна, н.сп.
Лукасевич Надія Федорівна, н.сп.
Мисак Леся Михайлівна, н.сп.
Белущенко Олександр Юрійович, н.сп.
Швец Ірина Андріївна, м.н.сп.
Маковецький Віктор Іванович, м.н.сп.
Петрова Олена Євгеніївна, п.р.
Потульницький Петро Михайлович, п.р.
Вайда Ольга Петрівна, прибиральниця“]