ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович
Народився 18.04.1940 р., академік Національної Академії медичних наук України, обраний 31 травня 2017 р. за спеціальністю «фармацевтична хімія, синтез нових біологічно активних речовин», доктор фармацевтичних наук (1978), професор (1980), заслужений працівник вищої школи України (1985), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000), заслужений професор ЛНМУ імені Данила  Галицького  (2007), завідувач  кафедри  органічної і  біоорганічної  хімії (1978-1997)),  декан фармацевтичного факультету (1972-1979); проректор з навчальної роботи (1979-1998); завідувач кафедри  фармацевтичної, органічної  і  біоорганічної  хімії (1997- 2016), професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 2016 р.),  ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (з 1998 р.)

Відомий учений у галузі фармацевтичної і органічної хімії. Ним зроблено суттєвий внесок у розвиток хімії гетеро- і макрогетероциклічних сполук, вивчення зв’язку «структура-дія», пошуку нових фізіологічно активних сполук та створення ряду лікарських засобів; ним започатковані піонерські роботи в Україні з віртуального синтезу з використанням методів квантової хімії.
Вагомим є його внесок у вивчення хімії тіазолідинів і, особливо, у розробку методів синтезу і перетворень біциклічних неконденсованих шестичленних аналогів тіазолідинів-1,3-тіазанів та одержання нових цікавих макрогетеропохідних на їх основі, зокрема, похідних нових хімічних класів із надзвичайно цікавими властивостями, серед яких чутливі реагенти, біостимулятори рослин, антимікробні, протигрибкові, противірусні речовини, сполуки з протипухлинною дією та ін. Під його керівництвом виконуються роботи з раціонального конструювання можливих ліків.
 
Автор понад 900 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 8 монографій, 20 посібників і підручників, 75 авторських свідоцтв на винаходи, 65 патентів. Підготував 5 докторів та 15 кандидатів наук.
 
Президент Галицької фармацевтичної асоціації; член європейської асоціації міжнародної освіти; керівник секції медичних наук ЗНЦ НАН України і МОН України; голова ЗНЦ НАМНУ і МОЗ України; голова спецради з захисту кандидатських і докторських  дисертацій із спеціальностей 15.00.01 і 15.00.02 ЛНМУ імені Данила Галицького; дійсний член ряду громадських академій (АНТКУ, АНВОУ, УАН, Нью-Йоркської академії, НТШ); член редакційних рад і редколегій 10 фахових наукових часописів.

Нагороджений 9-ма медалями, відзнакою «Винахідник СРСР», відзнакою Люблінського медичного університету «Заслужений для медичного університету в Любліні»; відзнакою голови ЛОДА «Україна, демократія, свобода»; відзнакою НАНУ «За підготовку наукової зміни», відзнакою МОН «Петро Могила». Міжнародним Кембріджським біографічним центром проголошений і нагороджений медаллю «Людина тисячоліття» за досягнення в області органічної хімії; Біографічним інститутом США проголошений «Людиною року»; повний кавалер орденів «За заслуги» - ІІІ, ІІ, І ступенів. Нагороджений також орденами:
• орден імені В.Стуса «За вірність»;
• орден Нестора-літописця ІІ ступеня;
• орден Андрія Первозданного;
• орден Кавалерський Хрест «За заслуги ПНР»;
• орден Святого Архистратига Михаїла;
• орден Святого Миколая Чудотворця;
• орден святого князя Ярослава Мудрого І ступеня;
• орден Святого Рівноапостольного Князя Володимира ІІІ ступеня;
• орден ювілейний рівноапостольного великого князя Володимира;
Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України; неодноразово нагороджувався Почесними грамотами МОЗ України, ОДА і ін.

Основні наукові праці: «Синтез, деякі перетворення та властивості біциклічних неконденсованих алкілен (арилен)біс-(1,3-тіазан-4-онів» (1999); «4-тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи» (2004); «4-thiazolidones: current status and perspectives for modern Organic and Medicinal Chemistry» (2004);   «Synthesis and anticancer activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties».  (2009); «Synthesis of 5-arylidene-2-amino-4-azolones and evaluation of their anticancer activity»  (2010); «Вивчення взаємозв’язку «структура-протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання» (2012); Synthesis and evaluation of anticancer activity of 5-ylidene-4-aminothiazol-2-(5H)-one derivatives (2015); Synthesis, anticancer and antiviral activities of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-6-caraldehydes (2016); Differential pro-apoptotic effects of synthetic 4-thiazolidinone derivative Les-3288, doxorubicin and temozolomide in human glioma U251 cells (2017).

Службова адреса: 79010, Львів, вул.Пекарська, 69 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, тел. (032)2603066, факс (032)2767973, e-mail: rector@meduniv.lviv.ua