ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович

Народився 18 квітня 1940р., академік Національної Академії медичних наук України, обраний 31 травня 2017р. за спеціальністю «фармацевтична хімія, синтез нових біологічно активних речовин», доктор фармацевтичних наук (1978р.), професор (1980р.),заслужений працівник Вищої школи України (1985р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000р.), заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького (2007р.), завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії (1978—1997рр.), декан фармацевтичного факультету (1972—1979рр.), проректор з навчальної роботи (1979—1998рр.), завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (1997—2016рр.), професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 2016р.), ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (від 1998р.).
За понад двадцять років керівництва одним із найтитулованіших та найвідоміших медичних навчальних закладів України Борис Зіменковський зумів сформувати потужну команду компетентних викладачів: професорів, доцентів, асистентів. Саме цей колектив однодумців забезпечує надання освітніх послуг європейського рівня із використанням сучасних технологій та методик викладання. Як результат – незмінні лідерські позиції в рейтингах медичних закладів вищої освіти України. В консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2020 року ЛНМУ ім. Данила Галицького посів перше місце серед усіх медичних вузів держави і 6 місце серед 241 вишів України.

Окремої уваги заслуговує наукова діяльність Бориса Семеновича, якій він присвятив майже шість десятків років.
Відомий вчений в галузі фармацевтичної та органічної хімії. Із впевненістю можна сказати про започаткування ним наукової школи зі створення нових біологічно активних сполук та лікарських засобів. Він зробив суттєвий внесок у розвиток хімії гетеро- і макрогетероциклічних сполук, вивчення зв’язку «структура-дія»; ним започатковані піонерські роботи в Україні з віртуального синтезу з використанням методів квантової хімії.

Вагомим є його внесок у вивчення хімії тіазолідинів і, особливо, у розробку методів синтезу і перетворень біциклічних неконденсованих шестичленних аналогів тіазолідинів-1,3-тіазанів та одержання нових цікавих макрогетеропохідних на їх основі, зокрема, похідних нових хімічних класів із надзвичайно цікавими властивостями, серед яких чутливі реагенти, біостимулятори рослин, антимікробні, протигрибкові, противірусні речовини, сполуки з протипухлинною дією та ін. Під його керівництвом виконуються роботи з раціонального конструювання можливих ліків.

Автор понад 930 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 3 монографії, 17 книг, 17 посібників і підручників, 75 авторських свідоцтв на винаходи, 60 патентів. Підготував 6 докторів та 15 кандидатів наук, консультує виконання 4-х докторських дисертацій.

Президент Галицької фармацевтичної асоціації; член європейської асоціації міжнародної освіти; керівник секції медичних наук ЗНЦ НАН України і МОНМС України; голова ЗНЦ НАМН України і МОЗ України; голова спецради з захисту кандидатських і докторських дисертацій із спеціальностей 15.00.01 і 15.00.02 ЛНМУ імені Данила Галицького; дійсний член ряду громадських академій (АНТКУ, АНВОУ, УАН, Нью-Йоркської академії, НТШ); член редакційних рад і редколегій 10 фахових наукових часописів.

Нагороджений 9-ма медалями – «За доблесну працю», «За трудову доблесть», нагрудним знаком «Винахідник СРСР», медаллю імені Ярослава Мудрого; Міжнародним Кембріджським біографічним центром проголошений і нагороджений медаллю «Людина тисячоліття» за досягнення в галузі органічної хімії; Біографічним інститутом США проголошений «Людиною року»; орденом рівноапостольного князя Володимира; нагрудною відзнакою голови Львівської обласної державної адміністрації «Україна Демократія Свобода»; орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; орденом імені В.Стуса «За вірність»; медаллю Верховної Ради України «Десять років незалежності»; орденом Нестора-літописця ІІ ступеня; орденом Андрія Первозванного; Кавалерським Хрестом ордена «За заслуги» РП; Почесною Грамотою Верховної Ради України; нагрудним знаком міністерства освіти і науки України «Петро Могила»; орденом Святого Архистратига Михаїла; орденом Святого Миколая Чудотворця; медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.»; орденом «За заслуги» ІІ ступеня; орденом Святого князя Ярослава Мудрого І ступеня; медаллю АНВО академіка Богомольця; відзнакою Національної Академії Наук України «За підготовку наукової зміни»; відзнакою Люблінського медичного університету «Заслужений для медичного університету в Любліні»; орденом Святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня; почесною відзнакою УАН «За творчі здобутки» ІІ ступеня; медаллю АНВО Святого Володимира; медаллю АНВО «Академік Богомолець»; медаллю НАПН України «Григорій Сковорода»; орденом «За заслуги» І ступеня; орденом НАМН України преподобного цілителя Агапіта Печерського; неодноразово нагороджувався почесними грамотами МОЗ України та ін.

Основні наукові праці: «Синтез, деякі перетворення та властивості біциклічних неконденсованих алкілен (арилен)біс-(1,3-тіазан-4-онів» (1999); «4-тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи» (2004); «4-thiazolidones: current status and perspectives for modern Organic and Medicinal Chemistry» (2004); «Synthesis and anticancer activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties». (2009); «Synthesis of 5-arylidene-2-amino-4-azolones and evaluation of their anticancer activity» (2010); «Вивчення взаємозв’язку «структура-протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання» (2012); Synthesis and evaluation of anticancer activity of 5-ylidene-4-aminothiazol-2-(5H)-one derivatives (2015); Synthesis, anticancer and antiviral activities of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-6-caraldehydes (2016); Differential pro-apoptotic effects of synthetic 4-thiazolidinone derivative Les-3288, doxorubicin and temozolomide in human glioma U251 cells (2017) та інші.


Службова адреса: 79010, Львів, вул.Пекарська, 69
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
тел. (032)2603066, факс (032)2767973,
e-mail: rector@meduniv.lviv.ua