Сьогодні підготовка майбутнього лікаря неможлива без застосування інтерактивних методів навчання. Адже надзвичайно великий об’єм матеріалу здобувачі освіти засвоюють значно легше, коли він подається у форматі різноманітних дослідницьких проєктів та навчання на тренажерах.

На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулося симуляційне навчання в імітаційному центрі для лікарів-інтернів. Його провів куратор – співробітник кафедри сімейної медицини, професор Сергій Шурпяк.

Основні акценти навчання інтернів були спрямовані на два напрями – лапароскопічну хірургію та надання допомоги при веденні пологів.

Лікарі-інтерни мали змогу на тренажері (система для тренування лапароскопічних навичок «все-в-одному») відпрацювати такі базові лапароскопічні навички, як переміщення штифтів; точне різання; накладання швів;  екстра- та інтракорпоральна техніка завʼязування вузлів. 

Також лікарі-інтерни отримали навички, які є необхідними для успішного ведення пологів:

  • вимірювання розмірів таза;
  • відтворення біомеханізму пологів;
  • захист промежини;
  • техніка проведення епізіотомії і накладання швів;
  • активне ведення ІІІ періоду пологів;
  • післяпологовий огляд.

Така система навчання сприяє значному розвитку та відточуванню навичок до просунутого рівня практики. А індивідуальна робота куратора з кожним лікарем-інтерном та ретельне відпрацювання практичних навичок на тренажері дозволять успішно використовувати отримані знання у їхній майбутній практичній діяльності.

За інформацією кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua