Представники кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти, кафедри ортодонтії та терапевтичної стоматології стоматологічного факультету Університету взяли онлайн-участь у міжнародній науково-практичній конференції «Досягнення і перспективи клінічної пародонтології. Наука-практиці», яка відбулась у Києві 13-14  листопада 2020 року. З усними доповідями виступили: д.мед.н., доцент  

 О. Годована, асистент О. Годований«Деякі аспекти фармакологічних та фізіотерапевтичних заходів у комплексному лікуванні гінгівіту і пародонтиту» і к.мед.н., доцент Л. Дерейко та к.мед.н., доцент 

О. Петришин – «Клінічний підхід до лікування хворих зі скомпрометованим пародонтом різного ступеня важкості».

На онлайн-конференції було представлено 24 доповіді, які охопили питання багатогранної проблематики захворювань тканин пародонту. З вітальною промовою виступила президент Асоціації лікарів-пародонтологів України, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Галина Білоклицька. Свої наукові та клінічні напрацювання на конференції представили провідні вчені-пародонтологи з українських вищих медичних навчальних закладів та іноземні спеціалісти, зокрема з США, Туреччини, Білорусі, Ізраїлю та Греції. 

Вони обговорювали різноманітну проблематику, зокрема, етіології та патогенезу основних пародонтологічних захворювань, регенеративних технологій та реабілітаційних заходів.  Одним із завдань конференції було прийняття Асоціацією лікарів-пародонтологів України, як асоціативного члена Європейської федерації пародонтологів (EFP), резолюції щодо впровадження в Україні нової «Класифікації захворювань та станів тканин пародонту і периімплантних тканин», схваленої у 2017 році в Чикаго робочою групою EFP та AAP.

Високий науково-практичний рівень та інтенсивна робоча атмосфера конференції впродовж двох днів, безумовно посприяла обміну досвідом та розширенню формування основних стратегій покращання пародонтологічної допомоги в Україні

За інформацією кафедри терапевтичної стоматології ФПДО

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua