Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Адреса

Юридична адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Розташуваня: 79010, м. Львів, вул. Зелена, 12
тел.: +38 (032) 2601200; факс 2763067

E-mail

Керівник підрозділу


ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ
тел. +38 (032) 2762822; 2600906

Кузьмінов Борис Павлович, доктор медичних наук, професор.


Напрямок діяльності

Інститут виконує завдання МОЗ пов'язані з епiдемiчною безпекою держави.
Відповідно до Положення про НДІЕГ ЛНМУ ім. Данила Галицького діяльність інституту спрямована на виконання фундаментальних, прикладних, короткострокових науково-дослідних робіт за такими напрямами:
Вивчення епідеміологічних, мікробіологічних, імунологічних та клінічних проблем iнфекцiйних захворювань, що викликаються вiрусами, рикетсiями, бактеріями.
Моніторинг природних та антропогенних екосистем для своєчасного виявлення змін, що можуть призвести до епізоотичних, епідемічних ускладнень та погіршення епідситуації.
Розробка нових, удосконалення існуючих методів діагностики та профілактики особливо небезпечних та керованих інфекцій.
Вивчення мікробіологічних особливостей мікробіому організму людини під дією різних факторів довкілля.
Вивчення епідеміологічних, клінічних, імунологічних, біохімічних особливостей туберкульозу та неспецифiчних захворювань легень, розробка i удосконалення методiв профілактики, дiагностики та лiкування.
Розробка та удосконалення нормативних документів з проблем епідеміології, клініки туберкульозу.
Проведення санітарно-епідеміологічної експертизи хімічної сировини, продукції та оптимізація методології проведення експертизи. Пошук альтернативних методів в токсикології.
На сьогодні в інституті виконується 6 прикладних науково-дослідних робіт, які фінансуються держбюджетом:
«Розробка стратегії диференційної діагностики природно-вогнищевих зоонозів та способу їх екстреної неспецифічної профілактики», № держреєстрації 0118U004000, термін виконання 2018-2020 рр.
«Вивчення індикаторних показників для прогнозування тенденцій розвитку епідемічного процесу дифтерії та правця в Україні на тлі зниження популяційного імунітету», № держреєстрації 0118U004001, термін виконання 2018-2020 рр.
«Розробити прискорені методи оцінки ризику впливу хімічних речовин в складі синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії на здоров’я людини», № держреєстрації 0118U004002, термін виконання 2018-2020 рр.
«Розробити сучасний алгоритм моніторингу епідемічної ситуації з рикетсійних інфекцій в Україні та протиепідемічні заходи, спрямовані на біологічну безпеку населення», № держреєстрації 0117U001019, термін виконання 2017-2019 рр.
«Вивчити епідеміологічні, мікробіологічні та гігієнічні аспекти розповсюдження нейроінфекцій бактерійної етіології та розробити профілактичні заходи», № держреєстрації 0117U001020, термін виконання 2017-2019 рр.
«Розробити заходи щодо профілактики рецидиву мультирезистентного туберкульозу», № держреєстрації 0117U001018, термін виконання 2017-2019 рр.

Фахівці інституту надають платні послуги відповідно до Постанови КМУ від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» за переліком:
►Визначення мiкроценозу зiву та носу, харкотиння: (посів матеріалу на поживні середовища + видiлення та пiдрахунок кiлькостi окремих представникiв облiгатної та умовнопатогеної флори, оцiнка мікроценозу, виявлення можливого збудника захворювання та визначення їх чутливостi до антибiотикiв та бактеріофагів).
►Дослiдження кишкової мiкрофлори: посів матеріалу на поживні середовища +кiлькiсна та якiсна характеристика облiгатної та факультативної мiкрофлори (виявлення дисбактеріозу), умовно патогенних ентеробактерiй, стафiлококiв, стрептококів, грибiв роду Candida; пошук патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів з визначенням їх чутливостi до антибiотикiв та бактеріофагів.
►Визначення мiкроценозу уретри, секрету простати, еякуляту, вагiни, цервiкального каналу, ендометрiю, шкiри: видiлення стафiлококiв, стрептококiв, мiкрококiв, ентеробактерiй, коринебактерiй, гарднерел, грибiв роду Candida та інших, кiлькiсна оцінка виділених мікроорганізмів, визначення їх чутливостi до антибіотиків (широкий спектр) та бактеріофагів.
►Бактерiологiчне дослiдження біоценозу слизової ока, вуха; пошук збудника інфекції в сечі, жовчі, виділенні з рани чи т.п., кiлькiсна оцiнка та визначення чутливостi патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів до антибіотиків (широкий спектр) та бактеріофагів.
►Визначення стерильності крові; у випадку виявлення мікроорганізмів - визначення їх чутливостi до антибіотиків (широкий спектр) та бактеріофагів.

Штат підрозділу

СТРУКТУРНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ:

ЛАБОРАТОРІЯ ПРИРОДНО-ВОГНИЩЕВИХ ТРАНСМІСИВНИХ ІНФЕКЦІЙ – в.о. завідувача, заступник директора Лозинський Ігор Миколайович, канд. мед. наук, с.н.с.
Штат лабораторії: Козловський М.М., канд. мед. наук, с.н.с.; Кушнір З.Г., канд. мед. наук, с.н.с.; Зарічна О.З., канд. біол. наук; Геник І.Д., канд. мед. наук; Чіпак Н.І., Бек Н.Г., Бень І.І., Шульган А.М., Топорович О.І.

ЛАБОРАТОРІЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (вакантні посади: завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник).

ЛАБОРАТОРІЯ ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ ТА ІНШИХ БАКТЕРІЙНИХ ІНФЕКЦІЙ – в.о. завідувача Мотика Олена Ігорівна.
Штат лабораторії: Павлій Р.Б., канд. мед. наук; Слесарчук О.М., Малова О.С. (вакантні посади: завідувач лабораторії, провідний науковий співробітник, старший науковий спiвробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник).

ЛАБОРАТОРІЯ САНІТАРНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ - в.о. завідувача (науковий співробітник) Лукасевич Надія Федорівна.
Штат лабораторії: Мисак Л.М., (вакантні посади: завідувач лабораторії, головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий спiвробітник, молодший науковий співробітник).

ВІДДІЛ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, КЛІНІКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ – завідувач Ткач Олена Андріївна, канд. мед. наук, с.н.с.
Штат відділу: Мажак К.Д., канд. біол. наук, с.н.с.; Лаповець Н.Є., канд. мед. наук, с.н.с.; Писаренко Є.І., Щурко Г.В.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА - Смольницька В.Л., провідний бібліограф.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНСУЛЬТАТИВНА ПОЛІКЛІНІКА ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ є структурним підрозділом, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу хворим на туберкульоз та неспецифічні захворювання легень.
Завідувач поліклініки Вівчар Ірина Степанівна, канд.мед. наук.
Поліклініка розташована на базі КНП ЛОР «Львівський центр легеневого здоров’я», 79066 м. Львів, вул. Зелена, 477.
Тел. +38(032) 2368979; реєстратура +38(032) 2368981.
На сьогодні штат поліклініки - 28 працівників.
“]