Кафедра акушерства і гінекології
Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
Кафедра біологічної хімії
Кафедра біофізики
Кафедра внутрішньої медицини №1
Кафедра внутрішньої медицини №2
Кафедра гігієни та профілактичної токсикології ФПДО
Кафедра гістології, цитології та ембріології
Кафедра громадського здоров’я ФПДО
Кафедра дерматології, венерології
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Кафедра дитячої хірургії
Кафедра ендокринології
Кафедра епідеміології
Кафедра загальної гігієни з екологією
Кафедра загальної хірургії
Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
Кафедра інфекційних хвороб
Кафедра клінічної імунології та алергології
Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
Кафедра латинської та іноземних мов
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Кафедра медичного права ФПДО
Кафедра медичної біології, паразитології та генетики
Кафедра медичної інформатики ФПДО
Кафедра менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації
Кафедра мікробіології
Кафедра неврології
Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО
Кафедра нормальної анатомії
Кафедра нормальної фізіології
Кафедра онкології і радіології ФПДО
Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
Кафедра організації і економіки фармації
Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
Кафедра ортодонтії
Кафедра ортопедичної стоматології
Кафедра оториноларингології
Кафедра офтальмології ФПДО
Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
Кафедра патологічної фізіології
Кафедра педіатрії №1
Кафедра педіатрії №2
Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
Кафедра променевої діагностики ФПДО
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики
Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО
Кафедра психіатрії, психології та сексології
Кафедра радіології та радіаційної медицини
Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
Кафедра сімейної медицини
Кафедра сімейної медицини ФПДО
Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я
Кафедра стоматології дитячого віку
Кафедра терапевтичної стоматології
Кафедра терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО
Кафедра терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО
Кафедра технології ліків і біофармації
Кафедра токсикологічної і аналітичної хімії
Кафедра травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії
Кафедра українознавства
Кафедра урології ФПДО
Кафедра фармакогнозії і ботаніки
Кафедра фармакології
Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
Кафедра філософії та економіки
Кафедра фтизіатрії і пульмонології
Кафедра хірургії № 2
Кафедра хірургії №1
Кафедра хірургії та трансплантології ФПДО
Кафедра хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО
Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії