Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 тел. +38 (032) 275-59-66, 275-59-77, 278-64-3

E-mail


Завідувач кафедри


Лесик Роман Богданович - доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Dосtоr Honoris Causa Медичного університету ім. Кароля Марцінковського м. Познань (Республіка Польща)

Перелік дисциплін

Біоорганічна хімія
Органічна хімія
Фармацевтична хімія
Медична хімія
Стандартизація лікарських засобів
Інноватика та захист інтелектуальної власності
Комп‘ютерні технології у фармації
Спеціалізація:
Розробка лікарських засобів
Стандартизація фармацевтичної продукції
Елективні курси:
Теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою та дією лікарських засобів
Спектральні дослідженні лікарських засобів та фізіологічно активних речовин
Ідентифікація органічних сполук
Важливим завданням кафедри є спеціалізація випускників вищих фармацевтичних закладів в інтернатурі, перепідготовка провізорів на передатестаційному (ПАЦ) і тематичному (ТУ) циклах:
Цикл інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація»;
Передатестаційний цикл зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація»;
Цикл тематичного удосконалення для провізорів, уповноважених за вхідний контроль якості ліків в аптеках цикл зі спеціальності «Аналітично-
контрольна фармація».

Штат кафедри

Зіменковський Б.С. заслужений працівник Вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, академік НАМН України, д.фарм.н., проф.; 
Музиченко В.П. д.фарм.н., проф.;
Антонюк В.О. д.фарм.н., проф.; 
Крищишин-Дилевич А.П. д.фарм.н, проф.;
Горішній В.Я. к.фарм.н., доц.; 
Коваленко М.М., к.фарм.н., доц.;
Михалик О.І., к.фарм.н., доц.;
Камінський Д.В., к.фарм.н., доц.;
Семенців Г.М. к.фарм.н., доц.; 
Штойко Н.Є. к.фарм.н., доц.;
Зеліско Н.І. к.фарм.н, доц.;
Демчук І.Л., к.фарм.н., доц.; 
Субтельна І.Ю. к.фарм.н, доц;
Лозинський А.В. к.фарм.н, доц.;
Голота С.М. к. фарм.н, доц.;
Чабан І.Г. к.фарм.н, доц;
Грабовий П.В. к.фарм.н., ст. викл.; 
Лелюх М.І. к.фарм.н., ст. викл.;  
Юшин І., доктор філософії, асист.;
Вовчук О.Я., асист.;
Іванців О.Б., асист.;
Сидоренко І., асп.;
Гойдик М., асп.;
Федусевич О.-М., асп.;
Лебяк Н., асп.
“]